Direkt till innehållet

Läkemedelskommittén Halland avråder tills vidare förskrivare från att aktivera dosdispensering för personer som önskar patientfinansierad dosdispensering

Apoteket AB erbjuder en tjänst som innebär att privatpersoner kan få sina läkemedel dosdispenserade och då själva betala för den tjänsten.

Läkare kan idag utifrån en patients medicinska behov bedöma att dosdispenserade läkemedel är lämpligt för att få en optimal läkemedelshantering. Patienten betalar då inte för dosdispenseringstjänsten. För dessa patienter har Region Halland upphandlat tjänsten och tecknat avtal med en dosleverantör.

I dagsläget finns många svårigheter som inte är tillräckligt utredda kring den patientfinansierade dosdispenseringstjänsten, bland annat saknar sjukvården rutiner för att hantera dessa ärenden och ansvarsförhållandena är inte klarlagda. Dessutom riskerar läkemedelskostnaden att bli högre än vid förskrivning på sedvanliga recept.

Tills dessa frågor är klarlagda avråder Läkemedelskommittén Halland förskrivare från att aktivera dosdispensering i Pascal (registrera samtycke) för personer som önskar patientfinansierad dosdispensering.

Läkemedelskommittén Halland
Oktober 2019

Publicerad: 2019-10-30

Senast ändrad: