Direkt till innehållet

Restsituation på Ergenyl Enterotablett 100 mg och 300 mg

På grund av produktionstekniska problem har det uppstått en restsituation på Ergenyl Enterotablett 300 mg (vnr: 008535) samt på Ergenyl Enterotablett 100 mg (vnr: 008314).

I Halland finns endast 48 stycken patienter som idag står på läkemedlet, huvudsakligen med förskrivningar från Psykiatri Halland samt Barn och ungdomskliniken och Medicinklinikerna vid Hallands sjukhus utbudspunkter.
Förskrivning har uteslutande skett genom recept – inga dospatienter är aktuella.

Små lager av båda styrkorna finns fortfarande kvar på apoteken i Halland men det är inte omöjligt att enskilda patienter kommer att stå utan läkemedel.

Preliminärt tillgänglighetsdatum:

För närvarande är prognosen att Ergenyl ska finnas tillgängligt igen i mitten av september 2019.

Rekommenderad åtgärd

Läkemedlet är inte automatiskt utbytbart mot andra motsvarande produkter men både Absenor (100 mg och 300 mg) och Orfiril (300 mg) finns tillgängliga för närvarande och ett övervakat byte kan vara ett alternativ.

Stöd för att identifiera aktuella patienter

Vid behov av att identifiera vilka patienter som har en aktuell förskrivning på recept kan utdata från läkemedelslistan kan användas.

Använd rapporten ”NCS001 Förskrivna läkemedel med VAS patient ID”. Denna rapport finner du under Mappar>Gemensam>Vård>VAS>Läkemedel och den är tillgänglig för de Rapportanvändare eller Rapportbyggare för Business Objects som finns inom varje verksamhet.
Rapporten kräver att man anger ett värde för insättningsdatum och då rekommenderar vi att man väljer de senaste 15 månaderna (recepts giltighetstid + tre månaders förbrukning), vid publiceringen av denna nyhet alltså 201803 tom 201907. Rapporten genererar en lista innehållande information om läkemedel, insättningar, utsättningar, verksamhet samt förskrivare och patient (PatVASIdNr).

Aktuell verksamhet och aktuella läkemedel filtreras sedan fram via rapportens Indatakontroller. Det senare i detta fall via valen LäkmHandelsnamn = ”Ergenyl” samt LäkmStyrka = ”100 mg” + ”300 mg”.
Genom att använda exportfunktionen fås du en lista som kan användas i arbetet med att identifiera patienter med pågående behandling och eventuellt behov av åtgärd. Det bör röra sig om ett fåtal patienter per vårdenhet.
Patienten identifieras sedan i VAS via VAS-id: Sök patient (F5), men skriv istället för personnummer ”id:” följt av VAS-id från rapporten (t ex id:999999).

Vid allmänna frågor om denna restsituation kontakta Läkemedelskommittén Halland

lakemedelskommitten@regionhalland.se

Publicerad: 2019-07-18

Senast ändrad: