Direkt till innehållet

Ordination av midazolam palliativt återgår till styrkan 5 mg/ml

Samtliga ordinationer med midazolam till palliativa patienter SKA nu åter göras med styrkan 5 mg/ml då det är den produkten som åter lagerhålls i de kommunala akutförråden. Använd gärna den favorit som finns i NCS.

Efter en längre tids restsituationer på midazolam i styrkan 5 mg/ml har situationen nu stabiliserats.
Det gör att den tillfälliga lösning där de kommunala akutförråden har lagerhållit midazolam i styrkan 1 mg/ml nu upphör.

Läkemedelsenheten har påbörjat ett arbete med att återkalla kvarvarande midazolam av styrkan 1 mg/ml från samtliga kommunala akutförråd och inom kort kommer därför endast midazolam 5 mg/ml finnas tillgängligt för administrering.
Det gör att ordinationer på den lägre styrkan kommer att orsaka merarbete för samtliga inblandade och innebära en viss patientrisk. Undvik detta.

Mer information
Mer information om palliativ vård i samband med Covid-19 inklusive vårdriktlinje med information om behandling med midazolam hittas på regionens webbplats för vårdgivare.

Allmän information om palliativ vård inklusive behandling med midazolam hittas i Läkemedelskommittén Hallands Terapirekommendationer.

Kontaktperson
Magnus Bengtsson, Läkemedelsstrateg

Publicerad: 2020-09-09

Senast ändrad: