Direkt till innehållet

Restnotering oral lösning Ventoline (salbutamol)

Ventoline oral lösning 0,4mg/ml kommer att vara restnoterad under en dryg månads tid med start i februari.

Läkemedelskommittén Halland vill ta tillfället i akt att påtala följande: beredningsformen oral lösning av Ventoline har ingen plats i behandlingen av obstruktivitet, varken hos barn eller vuxna. Behandlingen är omodern och för behandling av obstruktiva besvär är det inhalationsberedningar som har god effekt och som bör användas.

För modern och verksam behandling av obstruktivitet vill vi lyfta fram följande avsnitt i Terapirekommendationer Halland:

/Läkemedelskommittén Halland

Publicerad: 2020-01-28

Senast ändrad: