Direkt till innehållet

Ny receptblankett och elektronisk förskrivning som huvudregel – förändringar som berör förskrivare

Under våren kommer en ny receptblankett. Den ersätter receptblanketterna för vanliga läkemedel och för särskilda läkemedel som vi har idag – två receptblanketter blir alltså en.

Efter den 1 maj får endast den nya receptblanketten användas vid utfärdande av manuella recept. Ordinationssystemet NCS Läkemedelsmodul uppgraderas dock redan den 18 mars – så från det datumet ska den nya receptblanketten användas vid utskrifter av recept.

Idag sker den mesta förskrivningen av läkemedel elektroniskt och från och med den 1 oktober blir det också huvudregel vid utfärdande av recept till människa. En av anledningarna till detta är att den elektroniska förskrivningen är mer patientsäker än den manuella.

Just nu håller vi på att ta fram en instruktion/anvisning om den nya receptblanketten. Den kommer att finnas på sidan om Receptblanketter och e-recept på vårdgivarwebben.

Du som är förskrivare – detta behöver du ha koll på:

17 mars (kväll/natt)

Vad händer?

Uppgradering i NCS Läkemedelsmodul för utskriftsfunktionen av receptblanketter – efter detta datum kan enbart den nya receptblanketten användas i skrivare.

Hur påverkas du som förskrivare?

  • Från och med den 18 mars kan enbart den nya receptblanketten användas vid utskrift av recept kopplade till VAS/NCS Läkemedelsmodul.

1 maj

Vad händer?

Den nya receptblanketten blir obligatorisk att använda vid manuell förskrivning av receptläkemedel till människa. Två receptblanketter blir en – den nya receptblanketten kan användas vid förskrivning både av ”vanliga” och särskilda läkemedel.

Hur påverkas du som är förskrivare?

  • Enbart den nya receptblanketten kan användas vid utfärdande av manuellt recept.
  • Alla gamla receptblanketter för vanliga respektive särskilda läkemedel ska destrueras som sekretessavfall alternativt strimlas.
  • Recept på de gamla receptblanketterna som är utfärdade före 1 maj är giltiga ett år från utskriftsdatum om inte annat anges.

1 oktober

Vad händer?

Elektronisk förskrivning blir huvudregel för alla recept på läkemedel och teknisk sprit som förskrivs till människa.

Hur påverkas du som är förskrivare?

  • Elektronisk förskrivning som huvudregel berör alla som är behöriga att förskriva läkemedel till människa, inklusive förskrivning som sker utanför ordinarie arbetsplats samt förskrivning från pensionerade förskrivare.
  • Det finns undantag från kravet på elektronisk förskrivning (se Receptblanketter och e-recept på Vårdgivarwebben), men avsaknad av elektroniskt system för förskrivning är inte ett giltigt skäl att göra undantag från detta krav.

Frågor?

Ytterligare frågor om förändringarna kan ställas till: Charlotta Eriksson, läkemedelsstrateg Regionkontoret: charlotta.c.eriksson@regionhalland.se

Publicerad: 2021-03-15

Senast ändrad: