Direkt till innehållet

Zopiklon brist på små förpackningar

Rekommendation från Läkemedelskommittén Halland:
       Som vanligt bör man vara restriktiv med beroendeframkallande sömnmedel! Se det här som ett tillfälle för utsättningsförsök.
 
       För de flesta patienter: Försöka hänvisa till att det är en oklar restsituation, att de får hushålla med de tabletter de har. Det här är ett läkemedel som egentligen bara ska användas sporadiskt annars har det inte önskad effekt, abstinenssymtomen är ofarliga och går över inom (1-)2 veckor.
 
       För patienter med långvarig daglig användning och där det inte varit ett problem med överkonsumtion, extrarecept etc kan det vara ett alternativ att förskriva ett 100-pack zopiklon.
 
       För yngre patienter som inte provat Propavan kan det vara ett alternativ. Till vissa yngre patienter kan ett engångsrecept zolpidem 10 st eller 30 st vara ett tillfälligt alternativ.
 
       För vissa äldre kan oxazepam 5mg 0,5-1 tablett 1 timme före sänggåendet vara ett tillfälligt alternativ under restsituationen.
 
 
Tänk på: Skriv inte ut 100-pack zopiklon till patienter med sporadisk användning. Ökad tillgång till läkemedlet ökar risken för utveckling av läkemedelsberoende samt att risken ökar för bristsituation även på 100-pack zopiklon.
 
Bakgrund:
Imovane/Zopiklon 5mg och 7,5mg är restnoterade från flera tillverkare i 10- och 30-förpackning. Även 100-förpackningarna är restnoterade från några tillverkare och en bristsituation kan uppkomma även för dem. Det är oklart när situationen är löst, i bästa fall i april, maj enligt nuvarande uppgifter.
 
Beroendeframkallande sömnmedel ska egentligen användas endast vid behov och sporadiskt. Särskilt för äldre är dessa läkemedel olämpliga då de ökar t ex fallrisk, kan ge dagtrötthet och återkommande har associerats med ökad risk för demensutveckling. Zolpidem är ett läkemedel som vi avråder från helt vad gäller de äldre, men är även för yngre ett sämre alternativ, med högre risk för oönskade biverkningar och större missbrukspotential.
Vid användning av zopiklon eller zolpidem varje kväll i mer än cirka ett par veckor avtar effekten på insomningen p g a toleransutveckling, men ett lågdosberoende har uppstått. Får man då inte läkemedlet så kan man få abstinenssymtom, av vilka sömnstörning är ett. Det går bra att avsluta både zopiklon och zolpidem tvärt, abstinenssymtom är ofarliga. Efter 1-2 veckor är man då av med eventuella abstinenssymtom och tillbaka i sin vanliga sömn. Ibland kan en nedtrappning ändå vara att föredra, av psykologiska skäl.
GLÖM INTE MÖJLIGHETEN ATT SE I LÄKEMEDELSFÖRTECKNINGEN NÄR PATIENTEN SENAST HÄMTADE UT INSOMNINGSTABLETT.
Du når läkemedelsförteckningen via DosRecept-knappen längst ned till höger i NCS, men du måste ha patientens medgivande.
För uppdateringar kring restsituationer se: Lv.se/rest

Publicerad: 2019-02-11

Senast ändrad: