Direkt till innehållet

Läkemedelsjusteringar vid risk för dehydrering, ex. vid värmebölja

Med anledning av gällande väderlek och SMHI:s varning om höga temperaturer för de närmsta dagarna vill Läkemedelskommittén Halland påminna om att det kan vara aktuellt att justera vissa läkemedelsbehandlingar vid risk för dehydrering.

Specifika rekommendationer finns i flertalet kapitel i Terapirekommendationer Halland men en bra sammanställning som rekommenderas finns i dokumentet Läkemedelsjusteringar vid vätskebrist, information till förskrivare från Region Uppsala.

Här finns vägledning om hur läkemedelsbehandling kan hanteras vid värmebölja men också vid annan risk för dehydrering, till exempel feber och gastroenterit. Dokumentet tar även upp vilka läkemedel som inte behöver sättas ut vid risk för dehydrering.

Observera! Även vid indikation hjärtsvikt kan ACE-hämmare, angiotensin-II-receptorblockerare (ARB) samt kombinationer med dessa (inklusive Entresto) sättas ut tvärt. När patienten kan betraktas som rehydrerad är det viktigt att hjärtsviktsbehandlingen med ACE-hämmare, ARB eller kombinationspreparat återinsätts. Indikationen på att patienten är återställd är att patientens blodtryck och puls har stabiliserats. Kontroll av njurfunktion kan vara av värde. Om hjärtsviktsbehandlingen inte återinsätts finns det risk att hjärtfunktionen försämras, vilket kan ske redan inom 1–2 veckor efter utsättning. Vid återinsättning rekommenderas att dosen initialt är reducerad och sedan trappas upp till högsta tolerabla dos.

 

Läkemedelskommittén Halland 2021-07-13

Publicerad: 2021-07-13

Senast ändrad: