Direkt till innehållet

Restsituation på dosapoteket för Amilorid 5 mg och Aotal (Campral) 333 mg. Information från Apoteket

Amilorid 5 mg
Amilorid 5 mg har utgått. För att patienten inte ska bli utan behandling behöver ordinationerna ändras snarast möjligt. Tyvärr finns inget likvärdigt alternativ tillgängligt, närmast är Normorix som innehåller Amilorid men även vätskedrivande Hydroklortiazid. Alternativt finns licenspreparat att ansöka om via Läkemedelsverket, men det kommer troligtvis inte gå att få detta dispenserat i dospåsarna. Bedöm utifrån individ vad som är mest lämpligt att ersätta med.

Aotal (Campral) 333 mg
Det råder för närvarande en restsituation på Aotal (Campral) 333 mg på grund av en brandolycka hos en råvaruleverantör. För att patienten inte ska bli utan behandling behöver ordinationerna ändras snarast möjligt. Tyvärr finns inget likvärdigt alternativ tillgängligt, licenspreparat att ansöka om via Läkemedelsverket, men det kommer troligtvis inte gå att få detta dispenserat i dospåsarna. Bedöm utifrån individ vad som är mest lämpligt att ersätta med.

Publicerad: 2019-01-22

Senast ändrad: