Direkt till innehållet

NSAID (ibuprofen, Ipren) och covid-19

Nyheten uppdaterad 2020-03-19

Med anledning av uppgifter i media i slutet av vecka 11:
Se nyhet från Läkemedelsverket 2020-03-18 respektive nyhet på Janusinfo 2020-03-16.

Här framgår att ingen ny data finns för att omvärdera hur vi använder NSAID eller paracetamol för symtomlindring av feber och smärta vid luftvägsinfektion, inklusive covid-19.

Läkemedelskommittén Halland
2020-03-17

Publicerad: 2020-03-19

Senast ändrad: