Direkt till innehållet

Terapinytt nr 3 2020

Nu finns Terapinytt nr 3 tillgängligt digitalt på Läkemedelskommitténs sida. Här återfinns även tidigare nummer från 2018-2020.

Från och med förra numret är Terapinytt enbart digitalt. Vill du stå med på maillistan för utskick, kontakta Läkemedelskommittén.

I detta nummer av Terapinytt kan ni bland annat läsa om:

  • Uppdaterad information för vaccination av influensa och pneumokocker
  • Ny behandlingsrekommendation för rinosinuit
  • Uppdateringar i NCS
  • Ny receptblankett
  • Ordination av läkemedel som tas ur kommunala läkemedelsförråd
  • Hur ”får ej bytas” ska användas – enbart när det är medicinskt motiverat
  • Interaktionsvarningar, inklusive djupare genomgång för järn, kalcium, levotyroxin och protonpumpshämmare
  • Information till sjuksköterskor
  • Information/önskemål från apoteken i Halland

Läkemedelskommittén Halland 2020-11-02

Publicerad: 2020-11-02

Senast ändrad: