Direkt till innehållet

Generell licens för litium

Läkemedelsverket har beslutat att läkemedel med litium får expedieras mot recept med stöd av en generell licens. Det innebär att förskrivare inte behöver ansöka om licens för enskilda patienter. Beslutet gäller till och med den 30 augusti 2019.

Läkemedelsverket har den 10 juli 2019 beviljat dispens om undantag från kravet på enskild licens vid expedition av recept på licensläkemedel innehållande litiumkarbonat eller litiumcitrat. Dispensen är giltig till och med 30 augusti 2019. Under denna period får expedition av recept ske även mot generell licens.

Under dispensens giltighetstid får apotek i de fall en generell licens finns beviljad på litiumkarbonat eller litiumcitrat lämna ut det läkemedel som omfattas av generell licens mot recept. Detta trots att det står i licensbeslutet att generell licens endast är för rekvisition. Det är även möjligt att ansöka om nya generella licenser för detta syfte.

En förutsättning för att expediera mot en generell licens är att det finns ett recept utskrivet på aktuell licensprodukt av en läkare på en vårdenhet som omfattas av den generella licensen. Vid expedition av recept till en privatperson gäller en beviljad licens för alla öppenvårdsapotek, oavsett vilket apotek som sökt licensen.

Observera att licensläkemedlen innehåller olika salter av litium än det godkända läkemedlet Lithionit.

Psykiatrin Halland har sökt generell licens för Litarex. Läkare kan underlätta för apoteken genom att på receptet ange referensnummer eller diarienummer för den generella licensen.

Publicerad: 2019-07-11

Senast ändrad: