Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

Avgift för vaccination mot covid-19 för icke-rekommenderade grupper

Publicerad:

Den 26 mars startar vårens vaccination mot covid-19 för de rekommenderade grupperna: personer som är 80 år och äldre samt personer 65–79 år som har dagliga omsorgsinsatser, till exempel hemtjänst. Region Halland följer SKR:s rekommendation om att covid-vaccination för rekommenderade grupper ska vara avgiftsfritt. För ej rekommenderade grupper tas det from den 1 mars 2024 ut en avgift för besök/stickavgift...

Covid-19

Bokning av vårens dos mot covid-19 för rekommenderade grupper

Publicerad:

Snart är det dags för rekommenderade grupper att få vårens vaccination mot covid-19. Bokningen öppnar den 12 mars för personer som är 80 år och äldre, samt personer 65–79 år som har dagliga omsorgsinsatser, till exempel hemtjänst. Bokning sker via 1177.se/Halland eller genom att ringa sin vårdcentral. Vaccinationstider finns tillgängliga från den 26 mars och under hela april. Personer som...

Covid-19

Ny riktlinje ang. covid-19 och influensa

Publicerad:

Den nya riktlinjen Virusorsakade luftvägsinfektioner, Handläggning av misstänkta eller konstaterade, (såsom covid-19, influensa och RS-virus) är nu publicerad. Riktlinjen gäller handläggning av patient med misstänkt eller konstaterad virusorsakad luftvägsinfektion, särskilt infektioner orsakade av covid-19, influensa-och RS-virus. Denna nya riktlinje ersätter riktlinjerna nedan som nu är borttagna: Covid-19, Handläggning av misstänkta och bekräftade fall Influensa, RS-virus samt övriga luftvägsinfektioner Influensa på...

Covid-19

Vaccinationsbokningen stänger

Publicerad:

Den 15 april stänger Vaccinationsbokningen i Halland. Sedan starten av covidvaccinationen har invånare kunnat boka tid via telefon på Vaccinationsbokningen, ett komplement till den digitala bokningen. Efter stängningen hänvisas invånare, som vill boka vaccinationstid via telefon, till den vårdcentral där man vill vaccinera sig. – Vaccinationsbokningen har varit ett bra komplement till den digitala bokningen och har även varit en...

Covid-19