Direkt till innehållet

Ny riktlinje ang. covid-19 och influensa

Nu finns en ny riktlinje för handläggning av patienter med misstänkt eller konstaterad virusorsakad luftvägsinfektion.

Den nya riktlinjen Virusorsakade luftvägsinfektioner, Handläggning av misstänkta eller konstaterade, (såsom covid-19, influensa och RS-virus) är nu publicerad. Riktlinjen gäller handläggning av patient med misstänkt eller konstaterad virusorsakad luftvägsinfektion, särskilt infektioner orsakade av covid-19, influensa-och RS-virus.

Denna nya riktlinje ersätter riktlinjerna nedan som nu är borttagna:

  • Covid-19, Handläggning av misstänkta och bekräftade fall
  • Influensa, RS-virus samt övriga luftvägsinfektioner
  • Influensa på särskilt boende

Vid utbrott på enhet se den uppdaterade riktlinjen Smittförebyggande åtgärder och utbrottshantering av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg.

Vid frågor, kontakta Vårdhygien Halland

Publicerad: 2023-10-27

Senast ändrad: