Direkt till innehållet

Avgift för vaccination mot covid-19 för icke-rekommenderade grupper

Den 26 mars startar vårens vaccination mot covid-19 för de rekommenderade grupperna: personer som är 80 år och äldre samt personer 65–79 år som har dagliga omsorgsinsatser, till exempel hemtjänst.

Region Halland följer SKR:s rekommendation om att covid-vaccination för rekommenderade grupper ska vara avgiftsfritt. För ej rekommenderade grupper tas det from den 1 mars 2024 ut en avgift för besök/stickavgift enligt grupptaxa 2 med 2024-års prislista, det vill säga 240 kr för patienten. Avseende covid-19-vaccinationen ska ingen vaccinkostnad utgå för patienten.

För personer som har bokad covid-19-vaccination gäller ordinarie regelverk kring uteblivet besök och sen om- eller avbokning. Avgift tas ut för hälsovårdsbesök, det vill säga ej dubbel avgift. Detta gäller även person från andra regioner som vill vaccinera sig i Halland.

Mer information om vad som gäller kring vaccination mot covid-19 finns på sidan Vaccination mot covid-19

Publicerad: 2024-03-08

Senast ändrad: