Direkt till innehållet

Bokning av vårens dos mot covid-19 för rekommenderade grupper

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, till exempel hemtjänst, rekommenderas att boka tid för vårens vaccination mot covid-19.

Snart är det dags för rekommenderade grupper att få vårens vaccination mot covid-19. Bokningen öppnar den 12 mars för personer som är 80 år och äldre, samt personer 65–79 år som har dagliga omsorgsinsatser, till exempel hemtjänst. Bokning sker via 1177.se/Halland eller genom att ringa sin vårdcentral. Vaccinationstider finns tillgängliga från den 26 mars och under hela april. Personer som bor på särskilt boende för äldre vaccineras i hemmet och behöver inte boka tid. Detta gäller även personer med hemsjukvård som inte kan ta sig till vårdcentral.

Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Halland uppmuntrar personer som tillhör de rekommenderade grupperna en påfyllnadsdos av covid-vaccinet, i syfte att förstärka och förlänga skyddet mot covid-19. Vårens påfyllnadsdos kan ges när det gått minst 3 månader sedan senaste dosen. Personer som tagit höstdosen och som haft en bekräftad covid-19 efter den 1 oktober 2023 har ett gott skydd även under våren och sommaren 2024. De behöver inte någon ny vaccination under våren, utan nästa dos kan tas till hösten.

Personer yngre än 65 år och personer 65–79 år utan dagliga omsorgsinsatser behöver inte vaccinera sig mot covid-19 under våren 2024. De omfattas därmed inte av rekommendationen om vårens vaccination mot covid-19.  Tillhör man inte rekommenderade grupper, men ändå önskar vaccination mot covid-19, får man från den 1 mars 2024 betala en vaccinationsavgift på 240 kr.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024  (folkhalsomyndigheten.se)

 

 

Publicerad: 2024-03-01

Senast ändrad: