Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

RS-virus ingår i beställningen COVPat

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2024-06-11    Nu ingår RS-virus i beställningen som heter COVPat. RS-virus har tidigare bara analyserats med akuttestet COVXA.   I COVPat och COVXA ingår: SARS-CoV-2, Influensa A och B, RS-virus. Skillnaden är analystid och pris.     Provkod  Analystid  Pris  COVPat  1 dygn (må-lö)  836 kr  COVXA  Inom 4 timmar  1190 kr    I samband med denna...

Analyser och provtagning

Mikrobiologen har ny provtagningspinne för nasopharynx

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2024-05-29    Mikrobiologiska laboratoriet har infört en ny variant av eSwab med orange kork för provtagning av nasopharynx och öronsekret. Websesam 613200. Se bild 1.   Pinnen är konstruerad så att den är lätt att bryta av när provpinnen ska sättas ner i röret. Sedan fastnar pinnen i korken och underlättar arbetet vid laboratoriet.   Vid provtagning...

Analyser och provtagning

Fördröjda provsvar borrelia, kalprotektin, Helicobacter pylori-antigen och IGRA

Publicerad:

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2024-05-16 På grund av maskinhaveri kommer provsvar för borrelia, kalprotektin, Helicobacter pylori-antigen och IGRA att fördröjas ytterligare. Vissa prover har kunnat analyseras under veckan och ytterligare prover skickas till externa laboratorium för analys med samma metod. Nytt försök till lagning kommer att ske i början av nästa vecka. Vid akuta prov vänligen kontakta Klinisk mikrobiologi,...

Analyser och provtagning

Järnmättnad byter namn till Transferrinmättnad

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 14 maj 2024   Transferrinmättnad är den benämning som rekommenderas nationellt. Beställningskoden i VAS är oförändrad (JÄRNMÄ). Rapportering av transferrinmättnad görs när transferrinmättnad beställs eller när någon av de ingående analyserna Järn eller Transferrin beställs. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se  Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Pneumokock- och Legionella-Antigen i urin

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2024-04-30 För att förkorta svarstiderna kommer även Klinisk kemi i Varberg att analysera dessa prover from 240502 (för närvarande utförs analyserna endast på mikrobiologen i Halmstad). Analysen beställs och svaras ut i VAS på samma sätt som tidigare. Urin-testerna för Pneumokock- och Legionella-Antigen är snabbtester som används som komplement till odling och PCR på sjukhusvårdade...

Analyser och provtagning

Nya versioner av Blodgrupperings- och BAS-test-remisser 

Publicerad:

Nya versioner av ”Remiss Blodgruppering, DAT m.m” och ”Remiss BAS-test, MG-test samt blodbeställning” daterade 2024-04-08 är publicerade. • Använd senaste version av Remiss Blodgruppering, DAT m.m och Remiss BAS-test, MG-test samt blodbeställning. Dessa finns för utskrift på webbplatsen eller är beställbara från Tryckeritjänsten. • Se till att innehållet är läsbart och lätt att tolka. • Kopiera INTE remisserna utan skriv...

Analyser och provtagning

Urinprovtagning

Publicerad:

Urinprov till Klinisk kemi ska tas/lämnas i rent eller sterilt engångskärl. Urinprov till Klinisk mikrobiologi ska tas/lämnas i sterilt engångskärl. Se nedan under rubrik Provtagningsmaterial. Om patienten ska ta urinprov i hemmet finns upphandlade sterila bägare med skruvlock. Prov som lämnas i kärl som tidigare används till annat accepteras inte, t.ex. sylt- och medicinburkar etc. OBS! Urin får aldrig tas...

Analyser och provtagning

Kontrollvätska till HemoCue Glucose

Publicerad:

HemoCue AB har problem med leverans av internkontroll GlucoTrol-NG, Level 2, (Websesam 55125) där börvärdet är tryckt på flaskan. Under en period kommer i stället motsvarande internkontroll levereras där börvärdet endast finns i förpackningens bipacksedel. Tabell med gällande börvärde för förpackningen finns längst till höger på bipacksedelns andra sida, se exempel. Exempel Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn:...

Analyser och provtagning

Ny panel 2024-04-24 för diagnostisering av gastrointestinala infektioner 

Publicerad:

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2024-04-19 Ny VAS-kod: FPANEL Vi har genomfört en uppgradering av vårt PCR-system för diagnostisering av gastrointestinala infektioner. Den nya panelen är bredare än tidigare feces-panel och inkluderar nu virus, bakterier och parasiter för en mer omfattande analys. Vänligen se analysförteckningen för fullständig information om panelens innehåll. Vi vill också informera er om att den nya...

Analyser och provtagning

S-PTH - justerat referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 16 april 2024 Nytt referensintervall för PTH är 1,8-6,4 pmol/L. Detta baserar sig på en population med säkerställd D-vitamin-sufficiens. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se  Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Klinisk mikrobiologi byter system för PCR-paneler

Publicerad:

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2024-04-04   PCR-analyserna för meningit/encefalit och luftvägspanel innehåller i stort sett detsamma som tidigare paneler. Se analysförteckningen för komplett information om panelernas innehåll. Beställs som tidigare i VAS med koderna LikME och LVPAN. LVPAN kan endast beställas av slutenvården och är ämnad för svårt sjuka patienter. Meningit/encefalit panelen innehåller totalt 15 agens. I nya versionen...

Analyser och provtagning

Förlängda svarstider för S-CDT, disialo

Publicerad:

Vi har tillfälligt förlängd svarstid på S-CDT, disialo (Carbohydrate Deficient Transferrin) på grund av tekniska problem. Provsvar väntas bli upp till två veckor försenade.   Vid frågor kontakta: Spec.BMA Natalia Wawerek Natalia.Wawerek@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 23

Analyser och provtagning

Utökat allergensortiment för bi och geting

Publicerad:

Förändring fr.om. 2 april 2024   Klinisk kemi Halland utökar allergensortimentet med fyra IgE antikroppar, allergena komponenter. Vg se nedan. Proverna har tidigare skickats till externt laboratorium för analys och svarstiderna kommer nu att förkortas.   Vid frågor kontakta: Överläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn: 035-131812

Analyser och provtagning

Leveransproblem för EDTA-rör 6 mL (lila propp)

Publicerad:

Det är leveransproblem av det långa EDTA-röret som främst används för prover till Blodcentralen. Om det långa röret inte finns tillgängligt vid provtagning kan det korta röret användas enligt nedan. Inneliggande patient Blodgruppering: 1 st EDTA-rör på 3 mL eller 4 mL BAS-test: 1 st EDTA-rör på 3 mL eller 4 mL Ej inneliggandepatient Blodgruppering: 2 st EDTA-rör på 3...

Analyser och provtagning

Förändringar i VAS inför Cosmic-införandet

Publicerad:

Det kommande införandet av Cosmic medför att laboratorierna succesivt kommer behöva göra förändringar i VAS labbmodul. Större förändringar kommer meddelas separat medan mindre förändringar som t.ex. fördelning av vilka analyser det går att beställa i samma provrör sker i bakgrunden.   Vid frågor kontakta applikationsspecialist: Bodil Arvidsson Tfn: 035-131813 Bodil.arvidsson@regionhalland.se Catrin.Andersson Tfn: 035-172805 Catrin.anderssonn@regionhalland.se Elisabeth Holmqvist Tfn 0340-481917 elisabeth.holmqvist@regionhalland.se

Analyser och provtagning

Förlängd svarstid på S-CDT

Publicerad:

Förlängd svarstid på S-CDT, disialo Vi har tillfälligt förlängd svarstid på S-CDT, disialo (Carbohydrate Deficient Transferrin) på grund av tekniska problem. Provsvar kan bli upp till en vecka försenade. Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Nytt rör för urinodling

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2024-02-06  Mikrobiologen byter provtagningsrör för urinodling.   Det nya röret fylls med hjälp av en pistong och sugspets. Se instruktion. Fördelen är att det inte finns någon stickande nål. Sugspetsen kan slängas i vanligt avfall. För laboratoriet är röret bättre anpassat med skruvkork för vår automatiska provsättningsrobot. Artikelnummer i Websesam 616619. (Sarstedt art.nr 10.252.020)  Det nya...

Analyser och provtagning

Leveransproblem för Microtainer PST-rör (mintgrön propp)

Publicerad:

BD kan inte leverera Microtainer PST-rör, mintgrön propp (Websesam art.nr 53894). Problemen beräknas pågå till början av mars 2024. Om Microtainer PST-rör saknas i verksamheten går det generellt bra att ersätta det med Microtainer SST-rör, gul propp (Websesam art.nr 53896).   Undantag För P-Homocystein och P-Laktat finns i dagsläget inget alternativ till Microtainer PST-rör. Verksamheter som vet att de kommer...

Analyser och provtagning

Flödescytometer ur funktion

Publicerad:

Pga. instrumenthaveri kan patologen för närvarande inte utföra immunofenotypningar. Prover hänvisas till externa laboratorium.  Slutdatum ej känt. Vid frågor kontakta: Camilla Jönsson Spec. Biomedicinsk Analytiker camilla.u.jonsson@regionhalland.se Tfn 035-13 18 88

Analyser och provtagning

B-Hb - justerat barnreferensintervall

Publicerad:

Förändring under vecka 51 2023 Referensintervallet för B-Hb justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. Efter förändringen ser det ut på följande sätt: B-Hb (g/L) ≤1dag: 145 - 224 2-6 dgr: 147 - 218 7-13 dgr: 135 - 215 14-20 dgr: 125 - 210 21-30 dgr: 105 - 200 31-49 dgr: 94 - 151 50-60 dgr: 92...

Analyser och provtagning

En ny antigenspecifik metod för att påvisa antinukleära antikroppar införs 2023-11-28.

Publicerad:

Laboratoriet informerar 2023-11-27 - Klinisk mikrobiologi   ANA-screen. VAS kod: ANA  ANA är en förkortning för antinukleära antikroppar, autoantikroppar som är riktade mot antigen som återfinns i cellkärnan, och förekomst av ANA-antikroppar är förknippat med olika inflammatoriska systemsjukdomar.  ANA-screen omfattar två metoder för att påvisa antinukleära antikroppar. Den ena metoden är en immunokemisk analys, vilken påvisar specifika antikroppar. Den andra...

Analyser och provtagning

Uppdatering TBE-diagnostik

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-11-06 TBE diagnosen grundas generellt på typiska symtom och epidemiologi i kombination med förekomst av specifika IgM-antikroppar i serum. Vid meningo-encephalit där TBE misstänks finns from 2023-11-07 två olika serumanalyser att beställa i VAS. TBE, IgM akut-analys (VAS-kod TBEIGM): Ett akut-/snabbtest som detekterar IgM-antikroppar mot TBE i serum. Analyseras dagligen på prov som ankommer till...

Analyser och provtagning

VAS – Viktig information angående utskrift av labetiketter

Publicerad:

På grund av en incident vid utskrift av labetikett vill vi informera om att man i fältet Provlokalisation på en baktlabremiss inte får använda citationstecken (”). Om citationstecken används finns risk att felaktiga etiketter skrivs ut. Det pågår en utredning för att lösa problemet. Skriv därför endast bokstäver och siffror i fältet Provlokalisation. Har du problem med utskrift av labetikett,...

Analyser och provtagning Generell IT-stöd i vården

Tillväxtdiagram i samband med IGF 1 och IGFBP 3 – ändrad svarsrutin

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 november 2023 Utskick av utskrivet tillväxtdiagram, i samband med IGF 1- och IGFBP 3-resultat, kommer att upphöra 2023-11-01. Resultaten kommer besvaras i VAS som avvikelse (siffror) från en normalpopulation i standarddeviationer (SD). Beställningen görs som tidigare på pappersremissremiss Tillväxtdiagram (ny version). Svarskod i VAS        Analysnamn _F1SD                       ...

Analyser och provtagning

Ny metod (PCR) för att påvisa dermatofyter i hud, hår och nagel ersätter svampodling (SvampH) from 2023-10-23.

Publicerad:

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2023-10-18   VAS-kod: DERMPC Dermatofyter är en grupp svampar som är orsak till majoriteten av ytliga svampinfektioner hos människan. Den kliniska bilden kan vara Tinea corporis, Tinea capitis eller onychomykos (nagelsvamp) och den kliniska presentationen är beroende av vilken art som infekterat vävnaden. En ny metod baserad på PCR-teknologi för att påvisa de vanligast förekommande...

Analyser och provtagning

Svettest (svettkonduktivitet hudyta-) utgår

Publicerad:

Svettest (svettkonduktivitet) utgår ur analyssortimentet på grund av ändrat analysförfarande. Analysen utförs så länge det finns reagens i lager, dock som längst till 2023-11-30.   Vid frågor kontakta: Verksamhetschef Katarina Junevik Katarina.Junevik@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 08

Analyser och provtagning

Ny biobankslag - detta behöver ni göra och veta

Publicerad:

Om en provgivare samtycker till vård enligt patientlagen (2014:821) eller tandvårdslagen (1985:125) och har fått information enligt kraven i biobankslagen (2023:38), krävs inte ett särskilt samtycke för att få bevara prov för vård i en biobank. Exempel: En patient har samtyckt till vård vid ett besök vid en vårdcentral. Patienten har då indirekt givit sitt samtycke till att också spara...

Analyser och provtagning

Ersättningsprodukt för kontroll till urintestremsa Multistix 5 och 7

Publicerad:

Ordinarie urinkontroll, MAS UA DipTube (Websesam art.nr. 55058), kan inte levereras förrän i slutet av november 2023. Under tiden kommer ersättningsprodukt CLINIQA Liquid QC DipStrip att levereras. Ersättningsprodukten levereras med automatik vid beställning av ordinarie produkt. Handhavandet är det samma som för ordinarie produkt med skillnaden att hållbarheten för öppnat rör förvarat i kyla är 12 veckor. Kontrollprotokoll för ersättningsprodukten...

Analyser och provtagning

U-GHB - utgår

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 september 2023 U-GHB utgår ur analyssortimentet på grund av bristande efterfrågan.   Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Analys av antikroppar mot SARS-CoV-2 utgår

Publicerad:

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2023-08-21 Från 2023-08-28 kommer analys av antikroppar mot SARS-CoV-2 inte längre att utföras av Klinisk mikrobiologi i Halland. Detta på grund av minskat antal beställningar och kliniskt behov. Analys av spike- och nukleokapsidantikroppar (S- och N-antikroppar) kan beställas externt hos Klinisk mikrobiologi i Lund.

Analyser och provtagning

Uppdatering: Brist på enstyckförpackade HemoCue-kuvetter

Publicerad:

HemoCue har nu meddelat att de åter är i fas med tillverkningen av enstyckförpackade kuvetter till Hb och glukos. Alla verksamheter som använder produkterna kan återgå till normal beställnings- och användningsrutin. Eventuellt kan Hb-kuvetter och Glucose 201-kuvetter levereras i burk i stället för enstycksförpackade under en viss tid. [caption id="attachment_37675" align="alignnone" width="300"] HemoCue-Kuvetter[/caption]   För ursprungligt meddelande, se LABORATORIET INFORMERAR...

Analyser och provtagning

Fördröjda provsvar

Publicerad:

På grund av tekniska problem kommer det tyvärr att vara en fördröjning av analysen PETH (PEth 16:0 / 18:1 (Fosfatidyletanol) (B-)) Arbete med att lösa problemen pågår. Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller jan.miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Hantering av transfusionskomplikationer

Publicerad:

Blodcentralens information om hur man hanterar transfusionskomplikationer finns nu tillgänglig via Akutinformation på intranätet, Akutinformation - Region Halland Intranät. Informationen finns även tillsammans med Blodcentralens övriga information på vårdgivarwebben, Transfusionsmedicin - Blodcentralen - Vårdgivare (regionhalland.se).   Vid frågor kontakta: Blodcentralen Halmstad                                 Blodcentralen Varberg Tfn: 035-13 18 18                                            Tfn: 0340-48 14 24

Analyser och provtagning

Brist på enstyckförpackade HemoCue-kuvetter

Publicerad:

HemoCue har meddelat att de har problem med tillverkningen av enstyckförpackade kuvetter till Hb och glukos. Under några månader kommer de inte fullt ut leverera de volymer som Halland normalt förbrukar. Hb [caption id="attachment_37004" align="alignnone" width="300"] HB Kuvetter[/caption] Instrument HemoCue Hb 201+ och HemoCue Hb 201 DM: Om enstycksförpackade kuvetter (Websesam art.nr. 52889) är restnoterade, beställ kuvetter på burk (Websesam...

Analyser och provtagning

Ny rutin för tuberkulosscreening från Smittskydd

Publicerad:

Handläggningen förändras nu vid screening för tuberkulos hos asylsökande och nyanlända i åldersgruppen över 35 år. Rutinen beskriver övergripande flödet för screening av tuberkulos i Region Halland utifrån Folkhälsomyndighetens uppdaterade Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos. Uppdateringen innebär en förändrad handläggning vid screening för tuberkulos hos asylsökande och nyanlända i åldersgruppen över 35 år. Screeningen av denna grupp utförs som regel...

Analyser och provtagning

S-Calciumjon - centrifugering

Publicerad:

Rutinen för centrifugering av provrör för analys av S-Calicumjon är justerad för att överensstämma med aktuell litteratur. Ny rutin: Röret får ej avproppas. Låt röret koagulera i 30 minuter i rumstemperatur och centrifugera inom 2 timmar efter provtagningen. Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

P-Katekolaminer, fria - analysen utgår

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 3 juli 2023 Från och med 7 juli 2023 utförs inte längre analys av P-Katekolaminer, fria av Klinisk kemi och farmakologi i Skåne. Alternativt laboratorium saknas. VAS-provkod för P-Katekolaminer, fria (KATFRP) inaktiveras fr.o.m. 3 juli 2023. För mer information, se P-Katekolaminer utgår - Klinisk kemi och farmakologi Skåne   Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13...

Analyser och provtagning

OBS! Klamydiarör med utgånget datum

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-06-13 Det finns provtagningsrör för analys av klamydia och gonorré i omlopp som har passerat utgångsdatum. För kvalitetssäkringens skull är vårt analysinstrument från leverantören inställt för att inte kunna analysera dessa prover. Skickas klamydiaprovrör till oss med passerat utgångsdatum kommer man därför inte kunna få ett analyssvar. Vi ber er även uppmärksamma att det finns rör...

Analyser och provtagning

Metod ändring: Vitamin D

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 13 Juni 2023 Metod ändring: Vitamin D, S-25-Hydroxyvitamin D, S-Kalcidiol (S- 25 (OH)-) Alla prover kommer att analyseras med immunkemisk teknik med undantag för barn yngre än 10 år som kommer att analyseras med den befintliga analysmetoden, dvs LC MSMS (liquid chromatography mass spectrometry). LC MSMS är en mer specifik metod som kan analysera 25(OH)-vitamin D2 och D3...

Analyser och provtagning

Ny analys: Betaglukan (svampantigen)

Publicerad:

Laboratoriet informerar - Klinisk mikrobiologi 2023-06-07 Analysen riktar sig mot provtagning av patienter där man misstänker invasiv svampinfektion. Betaglukan förekommer i vissa svampars cellmembran och kan påvisas i ett serumprov när en djup svampinfektion föreligger. Svampar som innehåller betaglukan i en påvisbar mängd är t.ex. Candida spp, Aspergillus spp, Fusarium spp, Trichosporon spp, Saccharymyces cerevisiae, Acremonium spp och Pneumocystis jirovecii....

Analyser och provtagning

Kalprotektin beställs åter via remisstyp KEM i VAS

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-05-30 Beställning av kalprotektin i faeces ändras 2023-05-31. I april och maj i år har man behövt beställa kalprotektin med den nya provkoden KALPRO och remisstyp BAKT.Detta flöde har skapat problem i och med att man inte kunnat se resultathistoriken på ett lätt sätt, dessutom har patienterna inte kunnat se sina resultat.Vi ändrar därför remisstyp och...

Analyser och provtagning

Ny metod för Pneumocystis jirovecii

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-05-15 Pneumocystis jirovecii är en svamp som kan orsaka svår pneumoni främst hos immunnedsatta individer. Det kan vara svårt att särskilja kolonisation från infektion då det finns asymptomatiskt bärarskap av svampen och då tecknen på Pneumocystis pneumoni inte alltid är tydliga.  Nu inför vi därför en ny metod för påvisning av Pneumocystis jirovecii med PCR-teknik. ...

Analyser och provtagning

Öppettider Provtagningen HSH vecka 16

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 17 april 2023 Under vecka 16 kommer provtagningen Hallands sjukhus Halmstad ha reducerade öppettider över lunch samt hålla helt stängt under eftermiddagen torsdag 20/4. Detta p.g.a. låg bemanning. Vid frågor kontakta: Avd.chef Nina Gillemo-Andersson Nina.Gillemo-Andersson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 06

Analyser och provtagning

Vasopressinbelastning utgår

Publicerad:

Funktionsundersökningen Pt-Vasopressinbelastning utgår på grund av bristande efterfrågan. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Analys kalprotektin övergår till Klinisk mikrobiologi

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-03-30 Analys av kalprotektin i faeces övergår från Klinisk kemi till Klinisk mikrobiologi 2023-04-03. Detta innebär byte till en ny metod. Enligt en nationell referensorganisation ger de båda metoderna liknande provresultat. Observera dock att referensintervallet är något förändrat. Ny provkod i VAS är KALPRO och remisstyp BAKT. Se analysförteckning för ytterligare information om analysen. Befintlig...

Analyser och provtagning

INBJUDAN - För sommarvikarier som ska arbeta på vårdcentralslaboratorium

Publicerad:

Utbildning i provtagning och laboratorieanalyser Plats • Måndag 29 maj 2023, 09.00-16.00, konferensrum Barken/Briggen, Hallands sjukhus Halmstad, Huvudentré 4, målpunkt C, plan 4. • Fredag 2 juni 2023, 09.00-16.00, konferensrum Bocksten, Hallands sjukhus Varberg, korridoren till höger efter biblioteket Program Utbildningen omfattar både teori och praktik i följande • Provtagningsanvisningar, kvalitetssäkring • Kapillär provtagning • HemoCue - Hb, Glukos, WBC...

Analyser och provtagning

Brist på FC-Mix-rör (rosa propp) till P-Glukos

Publicerad:

Leverantören av FC-Mix-rör (Websesam art.nr 607009) till P-Glukos har meddelat att ny leverans kan ske först i mitten av april. Tillfällig reservrutin Efter hand som FC-Mix-röret tar slut hos användare får PST-rör (mintgrön propp) användas som ersättare. Eftersom provtagning i PST-rör för P-Glukos innebär försämrad analyskvalité, kommer denna möjlighet att upphöra när FC-Mix-röret åter finns att tillgå och är levererad...

Analyser och provtagning

Droppstift - ny ersättningsprodukt

Publicerad:

Det har en tid varit brist på droppstift som används för att ta ut bloddroppar ur venösa provtagningsrör utan att behöva ta bort proppen. Nu finns en ersättningsprodukt att beställa via Websesam. Den har samma funktion och användning som föregångaren. Artikel: 614915 Benämning: Smear safe Dispenser Beskrivning: Droppstift för vacuumrör   Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13...

Analyser och provtagning

Resistensbestämning av Mycoplasma genitalium

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-02-01 Resistensbestämning för makrolider (inklusive azithromycin) kommer att införas 2023-02-01 som en rutinanalys på alla prover där Mycoplasma genitalium påvisas. Tidigare har positiva prov skickats till Stockholm för resistensbestämning. Med ökande resistensnivåer är det viktigt att få snabbare analyssvar och att resistensbestämning görs i större omfattning än tidigare. Därför införs analysen vid Klinisk mikrobiologi, Hallands...

Analyser och provtagning

Nya provkoder för CAPD

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-01-30 Mikrobiologen inför nya provkoder för CAPD. Från och med 2023-02-01 vill vi ha en remiss per flaska. I VAS heter de nya provkoderna CAPDAN (anaerob flaska) och CAPDAE (aerob flaska). Se mer information i analysförteckningen. Ledpunktat, pleuravätska och ascites rekommenderas att tas i sterilt rör.

Analyser och provtagning

P(tU)-Kappa- och lambdakedja (Ig) - korrigerat referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. vecka 5 2023 En ny analysmetod för kappa- och lambdakedja i urin införs vecka 5 2023. På grund av metodbytet kommer referensintervallen att ändras enligt nedan: P(tU)-Kappakedja (Ig) 0 - 9 mg/L P(tU)-Lambdakedja (Ig) 0 - 9 mg/L   Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Förändrat provtagningsrör för maskägg

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-01-26 Avföringsprov för analys av maskägg ska tas i sterilt plaströr med sked, websesam 606851. Tillsats av SAF-lösning utgår. För övrigt sker provtagningen som tidigare, se instruktioner i analysförteckningen.  

Analyser och provtagning

Anti faktor Xa beställs i VAS och ny remiss för trombosutredning

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 18 januari 2023 P-Anti faktor Xa beställs fr.o.m. 2023-01-18 i VAS. Samtidigt försvinner analysen från trombosutredningsremissen. Därmed upphör också laboratoriets service att tillsammans med resultatet föra in uppgifter om typ av läkemedel, dosering och tid för senaste dos. VAS-kod: AFXA Trombosutredningsremissen, som laddas ner från Klinisk kemis webbplats Remisser Klinisk kemi - Vårdgivare (regionhalland.se), ändrar samtidigt utseende. Var...

Analyser och provtagning

Analys av Influensa ingår i beställningen för SARS-CoV-2

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-01-17 Vid beställningen av SARS-CoV-2 (COVPat, COVPer och COVKOM) ingår nu alltid analys av Influensa A och B. Provtagningsmaterial för denna analys är rör med grå kork (art nr 608283). I de fall där man behöver beställa akuttest (COVXA), som i första hand är reserverat till akutmottagningarna, vill vi påminna om att använda E-swab (art...

Analyser och provtagning

Inhalationsallergenmix (Phadiatop) - automatisk splittning

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 10 januari 2023 Från 2023-01-10 kommer alla positiva (≥0,35 PAU/L) analyser för IgE antikroppar, inhalationsallergenmix (Phadiatop) att testas automatiskt (splittas) för ingående specifika allergen. Ingen administrativ avgift utgår för splittningen. VAS-kod IGELUF. Om beställare föredrar att inte låta provet automatiskt testas ytterligare (splittas) efter positivt resultat, ska VAS-kod PHADNO användas för att beställa analysen. Om beställare som använt...

Analyser och provtagning

P-MMA

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 5 januari 2023 Sedan i maj 2022 har Klinisk kemi Halland arbetat med att optimera vår lokala analysmetod för P-Metylmalonat (MMA). Under tiden har proverna skickats till Klinisk kemi Karlstad för analys. Klinisk kemi Halland har nu optimerat metoden och proverna kommer fr.o.m. 5 januari 2023 åter analyseras i Halmstad. Provtagning PST-rör (mintgrön propp) Vid provtagning med microtainerrör...

Analyser och provtagning

Nytt provtagningsrör för SARS-CoV-2 PCR

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-12-15 Ett nytt covidrör (art nr 608283) införs på grund av att mikrobiologen köpt in nya instrument för analys av SARS-CoV-2. Detta instrument kommer dessutom att analysera influensa från samma provrör. Från och med 2023-01-09 ska endast detta rör användas för covidprovtagning. Observera att det inte ska användas för andra PCR-analyser eller odling. Det finns...

Analyser och provtagning

Nya provtagningsrör för klamydia och gonorré PCR

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-12-15 Nya provtagningskit införs på grund av att mikrobiologen köpt in nya instrument för analys av klamydia och gonorré. Från och med 2023-01-09 ska endast dessa rör användas för PCR-provtagning av klamydia och gonorré. Rören finns att beställa på Websesam redan nu men det är viktigt att rören inte används förrän 2023-01-09. OBS - QR-koden...

Analyser och provtagning

Ombyggnation på bårhuset i Kungsbacka!

Publicerad:

Från och med v1 2023 börjar en ombyggnation, för utökning av platser, på bårhuset i Kungsbacka som kommer att pågå till 1 mars 2023. Från och med v52 2022 ska bårhuset vara tomt och det är då inlämningsstopp. Under denna period går det inte att lägga in avlidna på bårhuset utan man får kontakta en begravningsbyrå som anhörig önskar i...

Analyser och provtagning

P-Dabigatran utgår ur sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 16 december 2022 Eftersom Klinisk kemi Halland endast har fått ett fåtal beställningar på koncentrationsbestämning av Dabigatran kommer analysen i Halmstad att läggas ner. Analysen utförs av Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Skåne, Lund och Malmö samt Klinisk kemi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg. Däremot fortsätter Klinisk kemi Halland att erbjuda analys av P-Apixaban och P-Rivaroxaban. Vid frågor kontakta: Överläkare Maria Held...

Analyser och provtagning

VAS-etiketter med dubbla streckkoder

Publicerad:

Det förekommer att VAS-etiketter skrivs ut över etikettskarvarna vilket ger dubbla streckkoder på VAS-etiketterna, se exempelbilder nedan. Etiketter som har dubbla streckkoder, oavsett hur lite av den extra streckkoden som syns, får absolut inte användas. Det kan vara streckkoder som hör till två olika patienter på samma etikett vilket kan leda till patient- eller provförväxling när proverna registreras på laboratoriet....

Analyser och provtagning

Provtagning Varberg - ändrade öppettider

Publicerad:

Klinisk kemis provtagning på Hallands sjukhus Varberg har nu lunchstängt måndag-torsdag 12.15 - 13.00.   Öppettider Måndag - torsdag    kl. 07.15 - 15:30    Lunchstängt 12.15 - 13.00 Fredag                       kl. 07.15 - 13.00       Vid frågor kontakta: Avdelningschef Johanna Pettersson Johanna.Pettersson@regionhalland.se Tfn 0340-48 14 14

Analyser och provtagning

FC-Mix-rör (rosa propp) till P-Glukos är åter tillgängliga

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 14 november 2022 FC-Mix-rör (websesam 607009) till P-Glukos är sedan en tid åter tillgängliga för leverens och Klinisk kemi Halland tar från och med måndag 2022-11-14 bort den reservrutin som möjligjort analys av glukos i PST-rör (mintgrön propp). Analys av P-Glukos kommer endast utföras på prov taget i FC-Mix-rör (rosa propp).   Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson...

Analyser och provtagning

S-CDT - åter i drift i Halmstad

Publicerad:

Det instrumentproblem som medfört att S-CDT skickats till Klinisk kemi Karlstad för analys är nu löst. Analysen utförs nu åter vid Klinisk kemi Halmstad. Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Utökat allergensortiment

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 november 2022 Klinisk kemi Halland utökar sortiment med nio IgE antikroppar, allergena komponenter, se tabell nedan för detaljer. Proverna har tidigare skickats till ett externt laboratorium för analys och införandet kommer att förkorta svarstiderna. ​ ​Kod ​Komponent ​Allergen ​VAS-kod ​f76 ​nBos d 4 alpha-lactalbumin ​Mjölk ​F76 ​f77 ​nBos d 5 beta-lactoglobulin ​Mjölk ​F77 ​f232 ​nGal d 2...

Analyser och provtagning

Förändringar avseende lipidanalyser

Publicerad:

Förändringar från mitten av vecka 44 2022 Vecka 44 genomförs följande förändringar avseende lipidanalyser (Kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och Triglycerid): • Prov för analys av lipidstatus kan tas utan att patienten är fastande. Flera stora studier har visat att koncentrationen av lipider och lipoproteiner skiljer sig mycket lite i fasta jämfört med postprandiellt och att denna skillnad i de flesta fall saknar...

Analyser och provtagning

P-Metylmalonat (MMA) i microtainerrör

Publicerad:

Som tidigare meddelats skickas tillfälligt P-Metylmalonat (MMA) till Klinisk kemi Karlstad för analys. Analysmetoden som används i Karlstad kräver större provmängd än den som normalt används i Halland. Vid provtagning med microtainerrör behöver laboratoriet i Karlstad tre fulla PST microtainerrör (mintgrön propp). Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 05

Analyser och provtagning

Beställningskod ANA-scl försvinner

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-10-17 Informationen avser analyser för ANA, antinukleära antikroppar. Mikrobiologen tar nu bort provkoden ANA-scl.Tidigare fanns provkoderna ANA och ANA-scl. ANA avsåg då endast ANA-screen (ENA, extraherbara nukleära antigen) och ANA-scl omfattade både ANA-screen och ANA-Immunofluorescens. Nu kommer både ANA-screen och ANA-immunofluorescens alltid ingå vid beställning av ANA.

Analyser och provtagning

Angränsande regioners testning för tidig upptäckt av prostatacancer

Publicerad:

Angränsande regioner har program för tidig upptäckt av prostatacancer. I programmen ingår blodprovstagning av PSA och det förekommer att patienter som hör till dessa regioner vill ta provet hos en vårdgivare i Halland. Dessa provtagningar ska utföras i patientens hemregion. De kan inte utföras i Halland. Om provet tas i Halland kan inte provresultatet användas i programmet. Exempel på remiss...

Analyser och provtagning

Nytt provtagningsrör för SARS-CoV-2

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-10-12 Ett nytt covidrör (art nr 608283) införs på grund av att mikrobiologen köpt in nya instrument för analys av SARS-CoV-2. Detta rör kommer så småningom vara det enda rör som ska användas för covidprovtagning. Observera att detta rör inte ska användas för andra PCR-analyser eller odling. Det finns några saker att tänka på: QR-koden...

Analyser och provtagning

S-CDT - instrumentproblem

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 11 oktober 2022 På grund av analysinstrumentproblem kommer S-CDT tills vidare skickas till Labmedicin Skåne för analys. Detta kan innebära längre svarstider. Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

TBE-diagnostik: Snabbtest av anti-TBE IgM

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-09-21 Vid oklar meningo-encefalit där TBE misstänks kommer det nu finnas möjlighet att analysera förekomst av IgM-antikroppar mot TBE-virus i serum med hjälp av ett snabbtest. Analysen kommer finnas tillgänglig på mikrobiologen i Halmstad under vardagar kl 8 - 15.30 (svarstid 1 - 4 timmar). VAS-provkod: TBEIGM. TBE är en allvarlig infektion med stigande incidens...

Analyser och provtagning

Brist på FC-Mix-rör (rosa propp) till P-Glukos

Publicerad:

Leverantören av FC-Mix-rör till P-Glukos har meddelat att ny leverans kan ske först om ca tre veckor. Tillfällig reservrutin Efter hand som FC-Mix-röret tar slut hos användare får PST-rör (mintgrön propp) användas som ersättare. Eftersom provtagning i PST-rör för P-Glukos innebär försämrad analyskvalité, kommer denna möjlighet att upphöra när FC-Mix-röret åter finns att tillgå och är levererad till aktuella användare....

Analyser och provtagning

Tryptas - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 31 augusti 2022 Klinisk kemi Halland inför analysmetoden S-Tryptas. Tryptas kan användas vid utredning av anafylaxi, andra allergirelaterade tillstånd och mastocytos.   VAS-provkod: TRYP Remiss: Klinisk kemi 4 (Kommentarsfältet på baksidan) Provtagning: SST-rör 3,5 mL, gul propp. Vid förvaring i rumstemperatur ska provet centrifugeras inom 4 timmar i 2000 x g i 10 minuter. Vid förvaring i kyla...

Analyser och provtagning

Prolaktin - ändrad provtagningsföreskrift

Publicerad:

Prov för prolaktinbestämning kan tas när som helst på dagen. Prolaktin uppvisar dock en dygnsvariation med högst koncentrationer under natten och morgonen. Vid förhöjt resultat bör man därför i första hand upprepa provtagningen efter kl 10 och mer än 3 timmar efter uppvaknandet. Stress, sexuell aktivitet, hård fysisk aktivitet och vissa läkemedel kan också höja prolaktinkoncentrationen. För mer information, se...

Analyser och provtagning

Brist på CRP-kassetter till analysinstrument Afinion

Publicerad:

Det är tidvis brist på CRP-kassetter (Websesam art.nr. 55075) till analysinstrument Afinion AS100 och Afinion 2. Leverantören har meddelat att leveranser, som täcker även inneliggande ordrar, kommer till Region Halland under vecka 27 och 28. Förhoppningsvis ska leveranserna sedan ske utan förseningar. Vid behov utför Klinisk kemi Halland analys av P-CRP: VAS-provkod:    CRP Provtagning:     PST-rör 3 mL, mintgrön propp  ...

Analyser och provtagning

Ytterligare ett utbrott med VRE på sjukhus i Sverige

Publicerad:

Två olika utbrott med VRE (Vancomycinresistenta enterokocker) pågår i Sverige, ett kopplat till infektionskliniken i Karlskrona och ett på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. ​Därför ska alla patienter som ska läggas in på våra sjukhus i Halland som tidigare vårdats inneliggande på sjukhusen i Karlskrona, Gävle och Hudiksvall efter den 1 januari i år, screenas för VRE vid inläggning i...

Analyser och provtagning

Organiserad screening av kolorektalcancer  

Publicerad:

Region Halland inför organiserad screening av kolorektalcancer med start i september 2022. Ett erbjudande om fekalt immunologiskt test (FIT) går ut till folkbokförda invånare i Halland som fyller 60 år.  Införandet av screeningen sker successivt. Alla invånare i Halland mellan 60 och 74 år kommer att vara erbjudna att delta i screeningen till slutet av 2026.  Kolorektalcancer är den tredje...

Analyser och provtagning Generell

Patienter som vårdats inneliggande på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall ska screenas för VRE

Publicerad:

På sjukhusen i Gävle och Hudiksvall har de konstaterat ett utbrott med VRE (Vancomycinresistenta enterokocker). Därför ska alla patienter som ska läggas in på våra sjukhus i Halland, som tidigare vårdats inneliggande på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall efter den 1 januari i år, screenas för VRE vid inläggning i slutenvård. Detta gäller i väntan på provsvar: Patienter med riskfaktorer...

Analyser och provtagning

Externkontroll för HbA1c på analysinstrument Afinion

Publicerad:

Vid analys av externkontroll (Equalis) för B-HbA1c på analysinstrument Afinion AS100 och Afinion 2 ska den utföras som ett patientprov, inte som ett kontrollprov. Om externkontrollen analyseras som ett kontrollprov visas felmeddelandet -203-, som betyder fel provmaterial, och inget analysresultat erhålls.           Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 05

Analyser och provtagning

Receptionen till provtagningen på Varbergs sjukhus stänger

Publicerad:

Från och med måndag 13 juni ska alla besök till provtagningen på Varbergs sjukhus anmälas i receptionen i huvudentrén. Detta gäller även för patienter som bokas in för provtagning från andra avdelningar och mottagningar. Vid frågor kontakta Avd.chef Johanna Pettersson Johanna.Pettersson@regionhalland.se Tfn: 0340-48 14 14

Analyser och provtagning

P-Metylmalonat (MMA)

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 9 maj 2022 På grund av att vi behöver tid till att optimera vår lokala analysmetod för P-Metylmalonat (MMA) kommer dessa prover att skickas till Klinisk kemi Karlstad för analys. Svarstiden kommer förhoppningsvis inte förlängas, men det finns en viss risk för det. Den lokala analysmetoden beräknas åter vara i drift inom 3-4 månader.   Vid frågor kontakta:...

Analyser och provtagning

DNA DPYD genotyp - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 19 april 2022 Klinisk kemi inför en ny metod för analys av DNA DPYD genotyp. I Sverige har 5-fluorouracil (5-FU) en central plats i kurativ och palliativ behandling av framför allt cancer i gastrointestinal-kanalen, men även av till exempel huvud-halscancer och bröstcancer. DPYD-genen kodar för dihydropyrimidindehydrogenas, DPD. Det förekommer genetiska varianter i DPYD som medför sänkt enzymaktivitet, vilket...

Analyser och provtagning

Byte av analysinstrument för patientnära B-SR (sänka)

Publicerad:

Det analysinstrument som används för patientnära analys av B-SR (sänka), Microsed-R, finns inte längre på marknaden och det går inte att få tag på reservdelar. Microsed-R används tillsammans med provtagningsrör Excyte. På grund av detta finns nu ett ersättningsinstrument, Microsed. Microsed används tillsammans med provtagningsrör Monosed. Det nya instrumentets funktion och hantering är den samma som för dagens instrument. Avtalat...

Analyser och provtagning

B-SR (sänka) - ändrad analysmetod och provtagningsrör

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 4 april 2022   Klinisk kemi byter analysinstrument och analysmetod för B-SR. Bytet innebär att prover som sänds till Klinisk kemi fortsättningsvis ska tas i 3 mL EDTA-rör, lila propp. P.g.a. erfordrad provmängd kan inte beställning kombineras med hematologianalyser i samma EDTA-rör utan det kommer vara ett separat EDTA-rör till B-SR.   Under en övergångsperiod fram till 2022-06-30...

Analyser och provtagning

Provtagning med extern remiss

Publicerad:

Många provtagningar som utförs inom sjukvården i Halland baseras på remisser som har sitt ursprung utanför Halland (extern remiss). Nu finns en regionövergripande rutin för hur dessa provtagningsremisser ska hanteras, se Provtagning med extern remiss (ursprung utanför Halland). I dokumentet finns även en länk till den rutin som beskriver hur kommunal äldre- och hemsjukvård, som inte har tillgång till VAS,...

Analyser och provtagning

Prenumerera på ”Laboratoriet informerar”

Publicerad:

De kliniska laboratorierna i Halland behöver ofta informera om förändringar som berör beställare och provtagare med flera. Informationen publiceras på regionens intranät och Vårdgivarwebben samt skickas via e-post till de som prenumererar på ”Laboratoriet informerar”. Vi har märkt att många berörda inte uppmärksammar informationen som publiceras på intranätet och Vårdgivarwebben. Vi vill därför, om man inte redan är anmäld, uppmana...

Analyser och provtagning

IgG subklasser - ny analysmetod

Publicerad:

S-IgG subklasser kommer nu att utföras med en ny analysmetod. Metoden erbjuder ett antal förbättringar, bland annat förbättrad specificitet. Referensområdet justeras i samband med metodändringen. På grund av brist på publicerade data kommer inget referensintervall anges för åldersgruppen 0-5 månader. S-IgG1 0-5 mån:  Referensintervall saknas 6-12 mån: 1,3 - 4,3   g/L 1 år: 1,5 - 6,1   g/L 2 år:...

Analyser och provtagning

Erytropoetin och Androstendion - Nedläggning av analyser

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 februari 2022 Analysinstrumentet där S-Erytropoetin (EPO) och S-Androstendion utförs tas nu ur bruk, och de ackrediterade analysmetoderna läggs ner vid Klinisk kemi Halland. De kommer därmed inte längre att kunna beställas i VAS. S-Erytropoetin finns som ackrediterad analys vid Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och S-Androstendion finns som ackrediterad analys vid Klinisk kemi, Labmedicin, Lund. Fr.o.m. 2022-02-01...

Analyser och provtagning

B-SR, mikro Halmstad – Instrumenthaveri

Publicerad:

På grund av instrumenthaveri kan Avd för Klinisk kemi i Halmstad inte utföra analysen B-SR, mikro (mikrosänka). Det är oklart om eller när analysen kan vara i drift igen. Laboratoriet analyserar som vanligt B-SR taget i excyte-rör. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

Patienten måste boka tid på Provtagningen

Publicerad:

Från och med oktober 2021 ska alla patienter som besöker Provtagningen på Hallands sjukhus boka tid innan besöket. Vi erbjuder inte längre drop-in. Många patienter kommer fortfarande till Provtagningen i hopp om att kunna komma på drop-in. Vi behöver därför er hjälp att ytterligare informera patienterna hur de ska göra. Allt för att underlätta för våra patienter. Så här gör...

Analyser och provtagning

Nya remisser till Transfusionsmedicin

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 17 januari 2022 Det finns nu en ny version av remissen för beställning av Blodgruppering, DAT m.m. samt en ny version av remissen för BAS-test, MG-test och blodbeställning. Var god kassera de gamla versionerna. De nya remisserna kan skivas ut via: Webbplats för vårdgivare > Behandlingsstöd > Laboratoriemedicin > Transfusionsmedicin – Blodcentralen > Remisser och blanketter – Transfusionsmedicin...

Analyser och provtagning

Kasta pinnen vid provtagning av covid-19

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-01-12 ​Mikrobiologen får fortfarande en hel del prover för covid-19 där provtagningspinnen är kvar i provröret. Efter att pinnen förts ner i transportröret och snurrats i transportvätskan måste pinnen tas ut ur röret och kastas. Eftersom det just nu är extremt många prover som analyseras behöver vi göra vad vi kan för att förenkla och...

Analyser och provtagning

Ny analys: Antikroppar mot SARS-CoV-2 Spike-proteinet

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-11-17 Sedan ett och ett halvt år erbjuder vi serologisk analys av antikroppar mot SARS-CoV-2, där det är antikroppar mot Nukleokapsid-proteinet som påvisas. Dessa antikroppar utvecklas efter infektion med SARS-CoV-2. Serologin används som ett komplement till PCR-analysen, primärt vid oklara fall och vid önskemål om diagnostik efter det akuta skedet för att bekräfta genomgången infektion....

Analyser och provtagning

Transferrinreceptor – ny analysmetod och nytt referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 15 november 2021 En ny metod för koncentrationsbestämning av transferrinreceptor tas i bruk på Klinisk kemi Halland. Den nya metoden ger resultat som ligger ca 8 % lägre än nuvarande metod. I samband med att den nya metoden tas i drift justeras även referensintervallet. Det nya referensintervallet ser ut på följande sätt:   P-Transferinreceptor <1 mån: 2,4 -...

Analyser och provtagning

Ersättningsrör med pappersetikett

Publicerad:

Ordinarie upphandlade provtagningsrör har transparenta etiketter med uppgifter om lotnummer och utgångsdatum etc. Den transparenta etiketten gör att oavsett hur etiketten med patientidentitet (VAS-etikett) placeras syns alltid en sektion av hela blodpelaren i röret efter provtagningen. På grund av bristen på provtagningsrör har rör med pappersetikett tagits in som ersättare. På ett rör med pappersetikett måste etiketten med patientidentitet sättas...

Analyser och provtagning

Protein HC – ny analysmetod

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 november 2021 Klinisk kemi Halland byter metod för Pt(U)-Protein HC (alfa1-Mikroglobulin). I genomsnitt ger den nya metoden ca 30% högre värden.   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

Nedläggning av Mycoplasma pneumoniae serologi

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-10-22 Från 25 oktober 2021 kommer inte längre antikroppspåvisning för Mycoplasma pneumoniae att utföras på Klinisk mikrobiologi. Nukleinsyrapåvisning (PCR) på luftvägsprov rekommenderas istället för diagnostik av infektioner med dessa agens. PCR har högre sensitivitet och specificitet samt kan ge diagnos tidigare i sjukdomsförloppet. Det finns möjlighet att, i de fall där serologisk undersökning är indicerat,...

Analyser och provtagning

Pt-Synacthenbelastning utgår

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 november 2021 Funktionsundersökningen Pt-Synacthenbelastning utgår ur Klinisk kemi Hallands sortiment. Vid misstanke om kortisol- eller ACTH-brist ska patienten remitteras till Medicinmottagningen.   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Rörbrist - analys av Kalium

Publicerad:

Som tidigare meddelats råder det stor brist på PST-rör (mintgrön propp) och att det generellt går bra att ersätta PST-rör med SST-rör (gul propp). Vid analys av Kalium i SST-rör kommer analysresultatet ligga 0,3–0,4 mmol/L högre än om provet är taget i PST-rör. Tyvärr kan laboratoriet inte ha olika referensintervall beroende på vilket rör som har använts för analys av...

Analyser och provtagning

Patienter med särskilda transfusionsbehov

Publicerad:

För att underlätta hanteringen av blodbeställningar vill blodcentralen påminna om att en del patienter kan behöva speciella blodprodukter eller att deras prov behöver särskild hantering. För att detta ska kunna utföras behöver blodcentralen information via en läkarordination från beställande avdelning. Informera blodcentralen även när behovet av specialkomponenter upphör, och när behandlingen med Daratumumab avslutas. Vid nedanstående tre ordinationer v.g. använd...

Analyser och provtagning

Förlängda svarstider för analysresultat

Publicerad:

På grund av ett planerat förbättringsarbete på en del av Klinisk kemis instrumentering är det mer manuella rutiner än vanligt på Klinisk kemi Halmstad under v 40 - v 41. Samma arbete utförs på Klinisk kemi Varberg under v 43. Detta kan leda till något längre svarstider än vanligt och gör det svårare att hantera kompletteringar. Går dessa att undvika...

Analyser och provtagning

Leveransproblem för PST-rör (mintgrön propp)

Publicerad:

På grund av råvarubrist och logistikproblem är det stor brist på PST-rör, mintgrön propp (Websesam art.nr 21760), i hela Norden. Problemen beräknas pågå under oktober månad. Om PST-rör saknas i verksamheten går det generellt bra att ersätta det med SST-rör, gul propp (Websesam art.nr 21766). Undantag För P-Homocystein och P-Laktat finns i dagsläget inget alternativ till PST-rör. Verksamheter som vet...

Analyser och provtagning

Osmolalitet analyseras även i Halmstad

Publicerad:

På grund av instrumenthaveri har analys av osmolalitet i serum och urin, under en period, endast utförts vid laboratoriet i Varberg. Laboratoriet i Halmstad har nu installerat ett nytt instrument och återgår till ordinarie rutin.   Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Etikettering av prover

Publicerad:

Tänk på att sätta etiketterna längs med provburkarna och inte runt om. Det förbättrar patientsäkerheten om etiketterna kan skannas in i stället för att RID-numret ska skrivas in för hand.   Välkomna att kontakta patologen om ni har frågor om prover 035-131872

Analyser och provtagning

Möjligheten att använda PST-rör vid beställning av P-Glukos upphör

Publicerad:

Förändring fr.o.m. onsdag 6 oktober 2021 Vid beställning av P-Glukos ska FC-Mix-rör (rosa propp) användas. Under en övergångsperiod har det i vissa situationer varit möjligt att använda det tidigare rekommenderade PST-röret (mintgrön propp). Denna möjlighet upphör nu och vid beställning av P-Glukos på PST-rör kommer inget analysresultat lämnas. Pappersremisser Vid beställning av P-Glukos på pappersremiss ”Klinisk Kemi 1” ska ny...

Analyser och provtagning

Fördröjda provsvar

Publicerad:

På grund av tekniska problem kommer det tyvärr att vara en fördröjning av vissa provsvar. Berörda analyser är P-Metylmalonat, S-25(OH)-Vitamin D, F-Calprotektin, U-Kortisol och TPMT-enzymaktivitet. Arbete med att lösa problemen pågår. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Leveransproblem för EDTA-rör 6 mL (lila propp)

Publicerad:

Det är leveransproblem av det långa EDTA-röret som främst används för prover till Blodcentralen. Om det långa röret inte finns tillgängligt vid provtagningen kan det korta röret användas enligt nedan. Inneliggande patient Blodgruppering: 1 st EDTA-rör på 3 mL eller 4 mL BAS-test: 1 st EDTA-rör på 3 mL eller 4 mL Ej inneliggandepatient Blodgruppering: 2 st EDTA-rör på 3...

Analyser och provtagning

Ersättningsprodukt för PST-rör (mintgrön propp)

Publicerad:

På grund av leveransproblem från ordinarie leverantör kommer tidvis ersättningsprodukt från annan leverantör distribueras vid beställning av ”Vacutainer PST Gel+Lihep 5/3Ml Mintgrön”, Websesam art.nr 21760. Ersättningsprodukten ”Vacuette” hanteras på samma sätt som ordinarie rör. Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 05

Analyser och provtagning

Influensa och RS-virus tas bort som egen beställning

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-08-30 Provkoden som heter INFRS tas bort fr o m 2021-08-30. Influensa A, Influensa B, RS-virus och SARS-CoV-2 ingår nu i beställningen som heter COVXA. Vid frågor kontakta: Christoffer Lindsten, molekylärbiolog christoffer.lindsten@regionhalland.se

Analyser och provtagning

Instrumenthaveri i Halmstad - Osmolalitet

Publicerad:

På grund av instrumenthaveri kommer analys av osmolalitet i serum och urin ske vid laboratoriet i Varberg. Detta innebär längre svarstider. Det kommer att ta ca en månad innan nytt instrument är installerat. Svarstider för rutinprov är 1 dag och för akut prov > 1 timme. Vid frågor kontakta Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Ny metod för att påvisa Legionella pneumoniae och Chlamydophila psittaci

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-06-16 Den 17 juni inför Mikrobiologiska laboratoriet en ny multi-plex PCR som inkluderar Legionella pneumoiae, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila pneumoniae och Mycoplasma pneumoniae. Den ersätter tidigare Legionella PCR som inkluderade L. pneumoniae och andra legionella arter. Provkod i VAS är samma som tidigare - LVLegi. Provmaterial är nedre luftvägar, dvs sputum, BAL, trachsekret, bronksköljvätska eller steril...

Analyser och provtagning

Ändrat provtagningsrör för P-Glukos

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 16 juni 2021 Från och med den 2021-06-16 ska prov för glukosanalys tas i FC-Mix-rör (rosa propp). I detta rör hämmas in-vitro-glykolysen omedelbart efter provtagning så att patientens glukoskoncentration förblir oförändrad fram till analys. Det är väntat att bytet av provtagningsrör kommer medföra högre patientresultat för glukos. Vid ett liknande rörbyte i Uppsala steg patientmedianen från 6,03 mmol/L...

Analyser och provtagning

Förändrad text på analyser som är under arbete på Klinisk mikrobiologi

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-06-03 Förändrad text på analyser som är under arbete på Klinisk mikrobiologi fr o m 2021-06-07. För att minska risken för missförstånd av provsvar i VAS från mikrobiologen kommer mikrobiologen att byta ut texten –pågående- till -Analyseras- för de prov som är mottagna på laboratoriet men inte färdiganalyserade.

Analyser och provtagning

Uppdaterad information om användning av SmiNet

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten upptäckte i förra veckan att det förekommit flera intrångsförsök i databasen SmiNet, som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar. Databasen stängdes därför ned. På fredagskvällen var tillräckligt genomgånget och säkrat för att SmiNet återigen skulle kunna öppna med vissa begränsningar. Se inloggning SmiNet för aktuell information om användningen och ev behov av att använda alternativ Se Folkhälsomyndighetens...

Analyser och provtagning Covid-19 IT-stöd i vården

IGF 1 och IGFBP 3 - ny analysmetod

Publicerad:

Förändring under vecka 18 2021 Laboratoriet kommer nu att använda Roche Cobas-metod för att analysera S-IGF 1 och S-IGFBP 3. Roche Cobas-metoden stämmer bättre med IDS-isys-metoden (analysmetod som används vid tillväxtlaboratoriet i Göteborg) än vår nuvarande analysmetod. Referensintervallen anpassas Analysresultaten för IGF 1 och IGFBP 3 kommer att vara ca 20 % lägre med den nya analysmetoden. Normalintervallet för kvoten...

Analyser och provtagning

Fyll provtagningsrören!

Publicerad:

För att analysresultaten ska återspegla förhållandena hos patienten så bra som möjligt ska blodprovtagningsrören fyllas tills vakuum tar slut. Det blir då rätt förhållande mellan blod och tillsatser i rören och laboratoriet får tillräckligt med provmaterial. I undantagsfall accepterar laboratoriet dock vissa rörtyper med mindre fyllnad och har varit generös med att svara ut resultat från underfyllda rör. Vi ser...

Analyser och provtagning

Ändrade tider på punktionsmottagningen

Publicerad:

From 1 april kan patologen enbart erbjuda punktionsmottagning med punktion utförd av patologläkare på patologen måndagar och torsdagar, 13.00 – 14.45 (sista patienten skall vara på plats 14.45) då mottagningen stänger kl 15. Vi är på grund av svårigheter med läkarbemanningen tvungna att sluta med mottagning på onsdagar. Detta gäller tillsvidare. Detta innebär att drop-in patienter inte längre kan skickas...

Analyser och provtagning

Urintestremsa - ändrad hållbarhet

Publicerad:

Urintestremsa - ändrad hållbarhet Vid analys av U-Testremsa med Siemens Multistix 5 och 7 gäller: Urin hållbar 2 timmar förvarad i rumstemperatur och 24 timmar i kyla. Urin ska analyseras rumstempererad.   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

Kontroll av Covid-19-vaccination

Publicerad:

Under de senaste veckorna har sjuk- och hälsovårdspersonal bokat upp sig för antikroppstest på våra provtagningsmottagningar för att kontrollera sin vaccinering. Denna test kommer falla ut med negativt resultat, dvs att inga antikroppar kan upptäckas. SARS-CoV-2 viruset har olika proteiner (t.ex. spike-proteinet, nukleokapsid-proteinet eller envelope-proteinet) och de flesta som insjuknar i covid-19 bildar antikroppar mot flera av virusets proteiner. I...

Analyser och provtagning

Beställning FHKOLL (faeces hälsokontroll) utgår

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-03-11 Beställning FHKOLL (faeces hälsokontroll) utgår på grund av att faeces panelerna gjorts om för täcka fler stammar av EHEC. Vid frågeställning diarré beställ FINHSM (diarré inhemsk smitta) eller FUTLSM (diarré utlandssmitta) istället.

Analyser och provtagning

Rätt pinne för rätt analys sparar resurser

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-03-10 Fortfarande kan våra upphandlade leverantörer inte leverera produkterna i den mängd som vi har behov av. Och att hitta ersättningsprodukter är inte lätt i rådande läge. Därför vill vi be Er att använda provtagnings kit på bästa sätt. Det har blivit en djungel med alla dessa olika pinnar och rör men med denna lista...

Analyser och provtagning

Ändrat provtagningsrör för celler och kristaller i ledvätska

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 3 mars 2021 From den 3 mars ska ledvätska för analys av celler och kristaller tas i 3 mL EDTA-rör (lila propp). Detta möjliggör för laboratoriepersonalen att räkna cellerna maskinellt och därmed även att differentiera mellan mononukleära och polynukleära leukocyter. I de fall provet behöver bedömas i mikroskop (exempelvis ifall det är mycket visköst) kan dock endast svar...

Analyser och provtagning

Bokning av provtagning på Klinisk kemi Halland

Publicerad:

Klinisk kemi Halland vill påminna alla vårdgivare om att be sina patienter att boka tid för blodprovstagning på laboratoriernas provtagningsenheter via 1177.se. Det kommer fortfarande många patienter som inte bokat tid vilket leder till trängsel och ökad väntetid. Har patienten ingen möjlighet att boka tid via 1177.se går det bra att ringa provtagningsenheterna mellan kl 8:00 och 10:00 för hjälp...

Analyser och provtagning

Analys av antikroppar mot Helicobacter pylori läggs ner

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-02-05 Den kliniska indikationen för serologisk analys av antikroppar mot Helicobacter pylori är svag. Påvisning av antikroppar ger ytterst lite information om vare sig aktualitet av infektionen eller om eventuell behandlingsindikation och måste ändå kompletteras med metoder för direktpåvisning av Helicobacter pylori. Analysen har därför utgått ur sortimentet och går därmed inte att beställa längre...

Analyser och provtagning

Borrelia serologi IgM och IgG

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-01-26 Från och med den 25 januari 2021 ersattes den tidigare ELISA- metoden för analys av IgM och IgG av borrelia med en CLIA- baserad metod (kemiluminiscens immunoassay). Enheten ändras från RE/mL till AU/mL.  IgG analysen är kvantitativ och de nya värdena för IgG är inte jämförbara med den tidigare metoden. Vid uppföljande provtagning måste det anges på remissen för samtest av proven. Värdena kan då jämföras av oss.

Analyser och provtagning

Fortsatt screening för nya SARS-CoV-2 mutanter

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-01-19 Nya, muterade SARS-CoV-2 virusvarianter upptäcktes i Storbritannien och Sydafrika i slutet på 2020. Enstaka patienter med dessa varianter har upptäckts i Sverige (och många andra länder). För att ha kontroll på dessa varianter önskar FoHM fortsatt screening och typning av misstänkta fall. För att identifiera de proverna som kommer från patienter som har vistats...

Analyser och provtagning

Hög provvolym för PCR-analys av SARS-CoV-2 leder till längre svarstider

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-01-09 De senaste veckorna har antalet prover som skickas till oss för analys av SARS-CoV-2 ökat enormt. Vi har bemött denna situation (och bristen på analysreagenser) med att sätta upp nya instrument och utvidga våra arbetstider. Trots detta kommer vi ha svårt att få ut provsvaren inom 24 timmar. Proverna svaras alltid ut så fort...

Analyser och provtagning

Kasta pinnen!

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-12-17 Provvolymen har ökat enormt de senaste veckorna. Mikrobiologen inför nya analysinstrument för att kunna ta hand om alla covidprover. För att kunna använda det nya provflödet krävs att provröret inte innehåller provtagningspinnen. Rent praktiskt betyder det att man efter provtagningen för ner pinnen i transportröret och snurrar runt pinnen i transportvätskan i 3-5 sekunder....

Analyser och provtagning

Ny metod för anti-CCP

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-12-08 Anti-CCP (Cykliskt-citrullinerade-peptidantikroppar av IgG-typ) Indikationen för analys av anti-CCP är Reumatoid artrit, vilken är en av de vanligaste systemiska autoimmuna sjukdomarna med prevalens 1-2%. Sjukdomen kännetecknas av kronisk inflammation i lederna, vilket kan leda till framskridande erosion och brosknedbrytning. Påvisandet av CCP-antikroppar är ett känsligt och specifikt test för Reumatoid artrit. Sensitiviteten är jämförbar...

Analyser och provtagning

Rätt pinne för rätt analys

Publicerad:

Tyvärr kan företagen inte leverera tillräckligt med provtagningsset för våra analyser. Därför är det viktigt att våra provtagningsset används smart. Vårt egenproducerade provtagningsset, där 50 st. provrör och provtagningspinnar ligger i en kartong (se bild 1), ska användas för PCR-analysen för SARS-CoV-2 (covid-19). Dessa provtagningsset fungerar inte för bakterieodling i och med att en del bakterier dör relativt snabbt i...

Analyser och provtagning

Scanner till analysinstrument Afinion och HemoCue WBC DIFF

Publicerad:

Det finns nu en scanner upphandlad som tillbehör till analysinstrument Afinion AS100 och Afinion 2. Scannern passar även till analysinstrument HemoCue WBC DIFF. Med inkopplad scanner kan streckkod för personidentitet från t.ex. VAS-etikett enkelt anges i instrumentet. Det går även att scanna streckkod för kontrollnivå. Dokument med streckkoder till kontroller finns här. Anslut scannern till ett ledigt USB-uttag på instrumentet....

Analyser och provtagning

Mikrobiologen byter provtagningsrör för bakterieodling

Publicerad:

Nu införs flytande provtagningsmedium även för bakteriologiska odlingar. Dessa har använts för PCR-analyser sedan några år tillbaka. Från den 16 november önskar vi få proven i rör med flytande medium. Det innebär att svart provtagningspinne och nph-pinne med orange och blå kork utgår. De ersätts med Eswab rosa kork (480CE, websesam 22551) för sårodling, svalgodling, MRSA screening, ögon mm. Eswab...

Analyser och provtagning

Risk för felaktiga bedömningar av allergianalyser från Lund

Publicerad:

Allergianalyser som ej kan beställas i VAS skickas för analys till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, KIT, i Lund. Svaren läggs efter att de kommit från Lund in i VAS av personal på Klinisk kemi i Halmstad. Originalsvaret från Lund scannas till e-arkivet. 201104 meddelade KIT att specifika IgE som de svarat ut mellan 201026 och 201102 felaktigt kan ha bedömts...

Analyser och provtagning

Transferrinreceptor - korrigerat referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 16 september 2020 Referensintervallet för P-Transferrinreceptor förändras vuxna (men är oförändrat för barn). Efter förändringen ser det ut såhär:   P-Transferrinreceptor Kvinnor: 1,8 - 4,6 mg/L Män: 1,8 - 4,7 mg/L   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin

Publicerad:

Förändring från och med 1 september 2020 Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin Laboratoriet kommer att inkludera tolkningskommentarer till analysen Csv-Absorptionskurva. En typisk kommentar kan t.ex. se ut så här: ”Bilirubin ej påsvisbart. Oxyhemoglobin ej påvisbart. Ej förenligt med subaraknoidalblödning. Detta gäller vid prover tagna mellan tolv timmar och två veckor efter symptomdebut. Risken för falskt negativa resultat finns med prover som...

Analyser och provtagning

Kontrollprotokoll för U-Testremsa Mulitstix 7

Publicerad:

På grund av nya lotnummer av kontroll MAS UA DipTube (Websesam art.nr. 55058), till instrument Clinitek Status+ och urinsticka Multistix 7, har godkänt intervall (åsatt värde) för ketoner på kontroll 2 breddats.   Ny version av kontrollprotokollet finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats: https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/laboratoriemedicin/klinisk-kemi/protokoll-for-internkontroll/ Välj protokoll ”U-Testremsa Multistix 7 Clinitek Status”       Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör...

Analyser och provtagning

Östradiol och Progesteron - korrigerade referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 19 augusti 2020 Referensintervallen för S-Östradiol och S-Progesteron förändras för menstruerande och gravida kvinnor (men är oförändrade för män och postmenopausala kvinnor). De nya referensintervallen ser ut på följande sätt: S-Östradiol Kvinnor ≥18 år: Follikelfas: 115 - 330 pmol/L Ovulationsfas: 220 - 1960 pmol/L Lutealfas: 220 - 855 pmol/L Gravida kvinnor: Trimester 1: 565 - 11900  pmol/L Trimester 2: 5730 -...

Analyser och provtagning

Levetiracetam - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 8 juni 2020 Koncentrationsbestämning av läkemedlet Levetiracetam erbjudas nu i Halland. Provet tas i serumrör utan tillsats (röd propp). Gelrör kan inte användas. Analysen utförs i Halmstad. Prov från Varberg transporteras dagligen till Halmstad. VAS-provkod: LEVE Remiss: Klinisk Kemi 2 (kommentarsfält) Provtagning: Serumrör 4 mL, röd propp Analyserande labb: Halmstad Pris: 325 kr Analysfrekvens: Dagligen Terapeutiskt riktområde: 30...

Analyser och provtagning

B-Lymfocyter covid-19 - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 8 juni 2020 Analysen är avsedd för monitorering av patienter med konstaterad covid-19 där den kan vara prognostiskt värdefull [1]. Den ger endast ett kvantitativt mått på antalet lymfocyter. Omogna eller avvikande celler identifieras inte. Vid misstanke om hematologisk sjukdom ska B-Celler beställas. Syftet med en separat analys av lymfocyter är att underlätta för personalen på Klinisk kemi...

Analyser och provtagning

B-RDW-CV - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 juni 2020 Vid bedömning av röd blodbild kommer anisocytos (storleksvariation hos de röda blodkropparna) inte längre att graderas. Istället erbjuds analysen Erc(B)-RDW-CV (red cell distribution width – coefficient of variation). Denna uttrycks i procent och beräknas på följande sätt: (1 standarddeviation av de röda blodkropparnas volym) / MCV * 100 RDW har föreslagits vara till hjälp vid...

Analyser och provtagning

PCR-analys för SARS-CoV-2 på kvällar och nätter

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-05-06 Från och med 7 maj finns det tillgång till ett begränsat antal snabb-PCR-analyser för SARS-CoV-2 (20 st. per dag i Halland) som kan utföras i Varberg och Halmstad. På grund av den begränsade tillgången ska dessa tester reserveras till akuta patientprover på tiderna då ordinarie PCR-analys för SARS-CoV-2 inte utförs. Transporterna från Varberg till...

Analyser och provtagning

Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin

Publicerad:

Förändring från och med 4 maj 2020 Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin Förekomst av Methemoglobin kommer inte längre svaras ut vid beställning av Csv-Absorptionskurva. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Justerade referensintervall och beslutsgränser

Publicerad:

Förändringar som införs successivt under vecka 18 2020 Justerade referensintervall och beslutsgränser • Barnreferensintervallet för urea justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. (Referensintervallet för vuxna är däremot oförändrat.) • För klorid i plasma sänks referensintervallet medan referensintervallet för klorid i helblod (venös eller arteriell blodgas) är oförändrat. Att separata referensintervall införs beror på att olika analysmetoder ger resultat...

Analyser och provtagning

Serologi för SARS-CoV-2 – ny analys

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-14 För ganska exakt en månad sedan upptäcktes det första covid-19-fallet i Halland. Sedan dess har vi lärt oss mycket och det har hänt en hel del, så även på diagnostiksidan. PCR-metoden måste fortfarande användas som analysmetod i det akuta sjukdomsskedet för att påvisa virus-RNA i luftvägssekret. Nu har vi lagt till analys av IgG-antikroppar...

Analyser och provtagning

Ny betydelse av I-gruppen vid resistensbestämning av bakterier

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-03 Sedan 2019 tillämpas en ny definition för S/I/R såväl i Europa som i Sverige. Alla brytpunkter (gränsvärden) som används av mikrobiologiska laboratorier för att skilja mellan S, I, och R är relaterade till dos och administrationssätt. Syftet med den nya definitionen av I-gruppen är att öka antalet möjliga behandlingsalternativ hos bakterier med nedsatt känslighet...

Analyser och provtagning

EGFR-mutationer i plasma – ny analys

Publicerad:

Förändring från 2020-04-01 Nu tillkommer en ny analys, EGFR-mutationer i plasma i lungcancer. Som ett komplement till sedvanlig mutationsanalys i tumörmaterial kan vi från den 1 april 2020 även erbjuda en Q-PCR-baserad analys av EGFR-mutationer i plasma. Fritt cirkulerande DNA extraheras från plasma och därefter utförs en kvantitativ PCR specifik för följande mutationer i EGFR-genen: Exon 19-deletioner, L858R och T790M....

Analyser och provtagning

Erc(B)-MCH - ny analys

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 23 mars 2020 Nu tillkommer en ny analys, Erc(B)-MCH (Medelhemoglobininnehåll). Denna analys kommer att svaras ut tillsammans med B-MCV och Erc(B)-MCHC. Erc(B)-MCH korrelerar vanligtvis med B-MCV men eftersom B-MCV påverkas av provets ålder är Erc(B)-MCH en mer stabil parameter.   Referensintervall Erc(B)-MCH: 0-3 dgr: 31 - 37 pg 4 dgr-3 veckor: 28 - 40  pg 4-7 veckor: 26 -...

Analyser och provtagning

S-AFP - ändrad mätenhet

Publicerad:

Förändring från och med 3 mars 2020 S-AFP - ändrad mätenhet S-AFP (alfa-Fetoprotein) kommer att rapporteras i enheten kIE/L. Denna förändring är en del i att harmonisera måttenheter för kemianalyser i Sverige, vilket bland annat minskar risken för missförstånd vid informationsutbyte kring patient. En konvertering av resultat från den nya till den gamla enheten kan göras på följande sätt: • Koncentration...

Analyser och provtagning

Ändrade provkoder för Hepatit B analyser

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-01-30 VAS-koden "HepB" byter namn till "HBsAg". Vi gör detta namnbytet för att förtydliga innehållet i analysen. Samtidigt ändrar vi nu även innehållet i analysen för VAS-koden "HepA-E". Liksom tidigare utförs serologisk analys av hepatit A, B, C och E: anti-HAV, HBsAg, anti-HCV och anti-HEV, men nu kommer även anti-HBc analyseras samtidigt. Tillägget av anti-HBc...

Analyser och provtagning

Justerade referensintervall

Publicerad:

Förändring under vecka 6 2020 Justerade referensintervall • Barnreferensintervallen för LDL-kolesterol och triglycerider justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. • Den övre referensintervallgränsen för kalium höjs för både barn och vuxna. • U-Calcium/Kreatinin-kvot har tidigare rapporterats utan referensintervall men kommer framöver rapporteras med referensintervallet nedan. Efter förändringen ser referensintervallen ut på följande sätt:   P-LDL-kolesterol 0-5 mån: Referensintervall saknas...

Analyser och provtagning

Remittent ansvarar för kreatininprovtagning inför CT- och MR-undersökning med kontrast på Röntgen Halland

Publicerad:

Från och med 1 januari 2020 ansvarar remittenten för att aktuellt kreatinin är taget inför CT- och MR-undersökning med kontrast vid Röntgenmottagningarna i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Röntgen, som tidigare haft olika rutiner för vem som ansvarat för att kreatininvärde finns, har nu skapat en ny rutin för hela Röntgen Halland. Störst förändring sker vid Röntgenmottagningen i Varberg. Vid Röntgenmottagningarna...

Analyser och provtagning

Blododlingar: Ett stick räcker!

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-11-25 När blododling tas ska fyra flaskor, dvs två par med en grön aerob och en orange anaerob flaska i respektive par, fyllas med 10 ml blod vardera. Tidigare har rekommendationen varit att de två flaskparen ska tas från två olika stick/venpunktioner. Nya studier har visat att om de fyra flaskorna tas från samma stick...

Analyser och provtagning

Borttagning av smittmärkning av patientprover

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-11-21 Vissa prover från patienter med smittsamma sjukdomar har hittills smittmärkts före transport till laboratorierna. Men patienter kan vara bärare av smittsamma sjukdomar utan att det är känt och en smittmärkning kan medföra att omärkt respektive märkt prov hanteras på olika sätt vilket inte är önskvärt (vårdhandboken). Alla prover (det gäller blodprover men även alla...

Analyser och provtagning

Fusobacterium necrophorum

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-11-11 Mikrobiologiska laboratoriet har bytt system för PCR-analyser och kommer numera att analysera prov för F. necrophorum dagligen, måndag-lördag. Analysen är inte längre semi-kvantitativ, d v s bedömningen av stark eller svag DNA-nivå kan inte utföras. Det finns ett bärarskap, framför allt i åldersgruppen 18-25 år. Patientens infektionsstatus bör ligga till grund för eventuell antibiotikabehandling....

Analyser och provtagning

SHBG - ändrat referensintervall för barn

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 12 november 2019 SHBG - ändrat referensintervall för barn En kalibreringsförändring i metoden för SHBG (sex hormone binding globulin/könshormonbindande globulin) kommer att resultera i något lägre mätresultat. Referensintervallet för vuxna påverkas inte av förändringen. För barn justeras referensintervallet neråt och ser efter förändringen ut på följande sätt: S-SHBG Flickor 0-5 år: Referensintervall saknas 6-17 år: Tannerstadium 1: 21...

Analyser och provtagning

Hematologianalyser byter namn

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 14 oktober 2019 Hematologianalyser byter namn Analysen B-RET-He (Retikulocyt hemoglobin ekvivalent) byter namn till Rtc(B)-MCH och analysen Erc(B)-MCV (Medelcellvoym) kommer byta namn till B-MCV enligt nationell standardnomenklatur (NPU). Analysmetoder och VAS-provkoder är dock oförändrade. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

Avskiljningsrör för blodprover

Publicerad:

Klinisk kemi Halland får in avskild plasma och serum i olika typer av rör. Många av dessa rör passar inte i laboratoriets nya analysinstrument och provet måste överföras till nytt rör före analys. Detta medför merarbete, förlängda svarstider och ökad risk för patientförväxling. Laboratoriet önskar att nedanstående rör med tillhörande propp ska användas vid avskiljning. Vid avskiljning från NaCitrat-rör, ljusblå...

Analyser och provtagning

Teofyllin utgår

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 25 september 2019 Teofyllin - utgår Analysen S-Teofyllin utgår från Klinisk kemi Hallands sortiment. Icke akuta beställningar kommer att skickas till Malmö för analys. Vid akuta beställningar ska telefonkontakt tas med laboratoriet och provet transporteras då till närmaste analyserande laboratorium. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Iohexolclearance nytt namn och ny svarsrutin

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi                                                                                                                                    Förändring fr.o.m. 12 juni 2019 Iohexolclearance - nytt namn och ny svarsrutin Iohexolclearance byter namn till Pt-GFR (Iohexol) relativt. Vid utlämning av resultat från Pt-GFR (Iohexol), kommer det fortsättningsvis lämnas resultat för ”Pt-GFR (Iohexol) relativt” (mL/min/1,73m2) och ”Pt-GFR (Iohexol) absolut” (mL/min). Olika sätt att benämna GFR I litteraturen finns olika sätt att benämna...

Analyser och provtagning

Kreatinin, justerade referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi Förändring under vecka 24 2019 Kreatinin - justerade referensintervall Referensintervallen för kreatinin i plasma och urin justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. De nya referensintervallen ser ut på följande sätt: P-Kreatinin 0-7 dgr: 27 - 77 µmol/L 8-60 dgr: 14 - 34* µmol/L 2-11 mån: 14 - 34 µmol/L 1-2 år:...

Analyser och provtagning

LD och Östradiol: justerade referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 2019-04-16 Förändring fr.o.m. 17 april 2019 LD och Östradiol - justerade referensintervall P-LD Barnreferensintervallet för LD justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. Referensgränserna för vuxna förblir oförändrade. Efter förändringen ser referensintervallet ut på följande sätt: 0-14 dgr: 0 - 18,8 μkat/L 15 dgr-5 mån: 0 - 7,1 μkat/L 6 mån-3 år: 2,2...

Analyser och provtagning

Ny provkod i VAS (B GUL) för blododling med PF-flaska

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-03-14 Vid blododling på barn eller svårstucken patient ska PF-flaska (gul kork) användas. Volymen blod får vara 0,5 - 4 mL. Nu finns en provkod i VAS, B GUL, som ska användas för dessa flaskor. Vi vill även påminna om att det är viktigt att VAS-etiketten sitter i rätt riktning, vertikalt, på blododlingsflaskorna. QR-koden och...

Analyser och provtagning

Kolesterol och Urat: justerade barnreferensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 20190304 Förändring fr.o.m. 5 mars 2019 Barnreferensintervallen för Kolesterol och Urat justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. (Referensgränserna för vuxna förblir oförändrade.) Efter förändringen ser referensintervallen ut på följande sätt: P-Kolesterol 0-5 mån: Referensintervall saknas 6 mån-17 år: 2,7 - 5,5 mmol/L 18-30 år: 2,9 - 6,1 mmol/L 31-50 år: 3,3...

Analyser och provtagning

Aldosteron: ny metod som analyseras i serum

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 20190221 Förändring fr.o.m. 21 februari 2019 På grund av ny analysmetod för Aldosteron ändrar Region Skåne provtagningsrör till SST-rör (gul propp). Vid samtidig beställning av Aldosteron och Renin kommer fortfarande svar på Aldosteron/Renin-kvot erhållas. Det ska då tas både ett SST-rör (gul propp) för Aldosteron och ett EDTA-rör (lila propp) för Renin. Vid samtidig beställning...

Analyser och provtagning

Återinförande av ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190218 Förändring fr.o.m. 18 februari 2019 Återinförande av ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl  I december 2017 återkallade leverantören ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl och ImmunoCAP Allergen c6 Amoxicilloyl p.g.a. reducerad stabilitet. Problemet med ImmunoCAP allergen c6 Amoxicilloyl åtgärdades och analysen var återigen tillgänglig i augusti 2018. Nu har man även för ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl kunnat fastställa...

Analyser och provtagning

Cefadroxil besvaras S (känslig) i urinprov

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-02-07 Cefadroxil kommer nu att besvaras S (känslig) i urinprov för arterna E. coli, Klebsiella, Raultella och Proteus mirabilis. Bedömningen för cefadroxil gäller endast vid okomplicerad urinvägsinfektion (UVI).  Bakterier som är känsliga för cefadroxil är även känsliga för cefotaxim. För övriga arter inom familjen Enterobacteriaceae besvaras inte cefadroxil.  Vid behandling med t ex cefotaxim måste detta undersökas. Vi vill betona...

Analyser och provtagning

P-Glukos: justerat referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190201 Förändring fr.o.m. 7 februari 2019 Referensintervallet för P-Glukos justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier och läroböcker. Efter förändringen ser det ut på följande sätt: P-Glukos, fasteprov ≤1 dag: 2,6 - 3,3 mmol/L 2-30 dgr: 2,8 - 4,4 mmol/L 31dgr-16 år: 3,3 - 5,6 mmol/L Vuxna: 4,2 - 6,0 mmol/L P-Glukosgräns...

Analyser och provtagning

Fertilitetshormoner: justerade referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190128 Förändring fr.o.m. vecka 6, 2019 Fertilite​tshormoner - justerade referensintervall  Referensintervallen för FSH, LH, Östradiol, Progesteron, Testosteron, SHBG och Testosteron/SHBG-kvot justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier och läroböcker. De nya referensintervallen införs successivt under vecka 6 2019. Efter förändringen ser de ut på följande sätt: ​S-FSH ​Flickor: 0-5 år: ​Referensintervall saknas...

Analyser och provtagning