Direkt till innehållet

Nyhetsarkiv

VAS-etiketter med dubbla streckkoder

Publicerad:

Det förekommer att VAS-etiketter skrivs ut över etikettskarvarna vilket ger dubbla streckkoder på VAS-etiketterna, se exempelbilder nedan. Etiketter som har dubbla streckkoder, oavsett hur lite av den extra streckkoden som syns, får absolut inte användas. Det kan vara streckkoder som hör till två olika patienter på samma etikett vilket kan leda till patient- eller provförväxling när proverna registreras på laboratoriet....

Analyser och provtagning

Provtagning Varberg - ändrade öppettider

Publicerad:

Klinisk kemis provtagning på Hallands sjukhus Varberg har nu lunchstängt måndag-torsdag 12.15 - 13.00.   Öppettider Måndag - torsdag    kl. 07.15 - 15:30    Lunchstängt 12.15 - 13.00 Fredag                       kl. 07.15 - 13.00       Vid frågor kontakta: Avdelningschef Johanna Pettersson Johanna.Pettersson@regionhalland.se Tfn 0340-48 14 14

Analyser och provtagning

FC-Mix-rör (rosa propp) till P-Glukos är åter tillgängliga

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 14 november 2022 FC-Mix-rör (websesam 607009) till P-Glukos är sedan en tid åter tillgängliga för leverens och Klinisk kemi Halland tar från och med måndag 2022-11-14 bort den reservrutin som möjligjort analys av glukos i PST-rör (mintgrön propp). Analys av P-Glukos kommer endast utföras på prov taget i FC-Mix-rör (rosa propp).   Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson...

Analyser och provtagning

S-CDT - åter i drift i Halmstad

Publicerad:

Det instrumentproblem som medfört att S-CDT skickats till Klinisk kemi Karlstad för analys är nu löst. Analysen utförs nu åter vid Klinisk kemi Halmstad. Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Utökat allergensortiment

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 november 2022 Klinisk kemi Halland utökar sortiment med nio IgE antikroppar, allergena komponenter, se tabell nedan för detaljer. Proverna har tidigare skickats till ett externt laboratorium för analys och införandet kommer att förkorta svarstiderna. ​ ​Kod ​Komponent ​Allergen ​VAS-kod ​f76 ​nBos d 4 alpha-lactalbumin ​Mjölk ​F76 ​f77 ​nBos d 5 beta-lactoglobulin ​Mjölk ​F77 ​f232 ​nGal d 2...

Analyser och provtagning

Förändringar avseende lipidanalyser

Publicerad:

Förändringar från mitten av vecka 44 2022 Vecka 44 genomförs följande förändringar avseende lipidanalyser (Kolesterol, LDL-kolesterol, HDL-kolesterol och Triglycerid): • Prov för analys av lipidstatus kan tas utan att patienten är fastande. Flera stora studier har visat att koncentrationen av lipider och lipoproteiner skiljer sig mycket lite i fasta jämfört med postprandiellt och att denna skillnad i de flesta fall saknar...

Analyser och provtagning

P-Metylmalonat (MMA) i microtainerrör

Publicerad:

Som tidigare meddelats skickas tillfälligt P-Metylmalonat (MMA) till Klinisk kemi Karlstad för analys. Analysmetoden som används i Karlstad kräver större provmängd än den som normalt används i Halland. Vid provtagning med microtainerrör behöver laboratoriet i Karlstad tre fulla PST microtainerrör (mintgrön propp). Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 05

Analyser och provtagning

Beställningskod ANA-scl försvinner

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-10-17 Informationen avser analyser för ANA, antinukleära antikroppar. Mikrobiologen tar nu bort provkoden ANA-scl.Tidigare fanns provkoderna ANA och ANA-scl. ANA avsåg då endast ANA-screen (ENA, extraherbara nukleära antigen) och ANA-scl omfattade både ANA-screen och ANA-Immunofluorescens. Nu kommer både ANA-screen och ANA-immunofluorescens alltid ingå vid beställning av ANA.

Analyser och provtagning

Angränsande regioners testning för tidig upptäckt av prostatacancer

Publicerad:

Angränsande regioner har program för tidig upptäckt av prostatacancer. I programmen ingår blodprovstagning av PSA och det förekommer att patienter som hör till dessa regioner vill ta provet hos en vårdgivare i Halland. Dessa provtagningar ska utföras i patientens hemregion. De kan inte utföras i Halland. Om provet tas i Halland kan inte provresultatet användas i programmet. Exempel på remiss...

Analyser och provtagning

Nytt provtagningsrör för SARS-CoV-2

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-10-12 Ett nytt covidrör (art nr 608283) införs på grund av att mikrobiologen köpt in nya instrument för analys av SARS-CoV-2. Detta rör kommer så småningom vara det enda rör som ska användas för covidprovtagning. Observera att detta rör inte ska användas för andra PCR-analyser eller odling. Det finns några saker att tänka på: QR-koden...

Analyser och provtagning

S-CDT - instrumentproblem

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 11 oktober 2022 På grund av analysinstrumentproblem kommer S-CDT tills vidare skickas till Labmedicin Skåne för analys. Detta kan innebära längre svarstider. Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

TBE-diagnostik: Snabbtest av anti-TBE IgM

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-09-21 Vid oklar meningo-encefalit där TBE misstänks kommer det nu finnas möjlighet att analysera förekomst av IgM-antikroppar mot TBE-virus i serum med hjälp av ett snabbtest. Analysen kommer finnas tillgänglig på mikrobiologen i Halmstad under vardagar kl 8 - 15.30 (svarstid 1 - 4 timmar). VAS-provkod: TBEIGM. TBE är en allvarlig infektion med stigande incidens...

Analyser och provtagning

Brist på FC-Mix-rör (rosa propp) till P-Glukos

Publicerad:

Leverantören av FC-Mix-rör till P-Glukos har meddelat att ny leverans kan ske först om ca tre veckor. Tillfällig reservrutin Efter hand som FC-Mix-röret tar slut hos användare får PST-rör (mintgrön propp) användas som ersättare. Eftersom provtagning i PST-rör för P-Glukos innebär försämrad analyskvalité, kommer denna möjlighet att upphöra när FC-Mix-röret åter finns att tillgå och är levererad till aktuella användare....

Analyser och provtagning

Tryptas - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 31 augusti 2022 Klinisk kemi Halland inför analysmetoden S-Tryptas. Tryptas kan användas vid utredning av anafylaxi, andra allergirelaterade tillstånd och mastocytos.   VAS-provkod: TRYP Remiss: Klinisk kemi 4 (Kommentarsfältet på baksidan) Provtagning: SST-rör 3,5 mL, gul propp. Vid förvaring i rumstemperatur ska provet centrifugeras inom 4 timmar i 2000 x g i 10 minuter. Vid förvaring i kyla...

Analyser och provtagning

Prolaktin - ändrad provtagningsföreskrift

Publicerad:

Prov för prolaktinbestämning kan tas när som helst på dagen. Prolaktin uppvisar dock en dygnsvariation med högst koncentrationer under natten och morgonen. Vid förhöjt resultat bör man därför i första hand upprepa provtagningen efter kl 10 och mer än 3 timmar efter uppvaknandet. Stress, sexuell aktivitet, hård fysisk aktivitet och vissa läkemedel kan också höja prolaktinkoncentrationen. För mer information, se...

Analyser och provtagning

Brist på CRP-kassetter till analysinstrument Afinion

Publicerad:

Det är tidvis brist på CRP-kassetter (Websesam art.nr. 55075) till analysinstrument Afinion AS100 och Afinion 2. Leverantören har meddelat att leveranser, som täcker även inneliggande ordrar, kommer till Region Halland under vecka 27 och 28. Förhoppningsvis ska leveranserna sedan ske utan förseningar. Vid behov utför Klinisk kemi Halland analys av P-CRP: VAS-provkod:    CRP Provtagning:     PST-rör 3 mL, mintgrön propp  ...

Analyser och provtagning

Ytterligare ett utbrott med VRE på sjukhus i Sverige

Publicerad:

Två olika utbrott med VRE (Vancomycinresistenta enterokocker) pågår i Sverige, ett kopplat till infektionskliniken i Karlskrona och ett på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall. ​Därför ska alla patienter som ska läggas in på våra sjukhus i Halland som tidigare vårdats inneliggande på sjukhusen i Karlskrona, Gävle och Hudiksvall efter den 1 januari i år, screenas för VRE vid inläggning i...

Analyser och provtagning

Organiserad screening av kolorektalcancer  

Publicerad:

Region Halland inför organiserad screening av kolorektalcancer med start i september 2022. Ett erbjudande om fekalt immunologiskt test (FIT) går ut till folkbokförda invånare i Halland som fyller 60 år.  Införandet av screeningen sker successivt. Alla invånare i Halland mellan 60 och 74 år kommer att vara erbjudna att delta i screeningen till slutet av 2026.  Kolorektalcancer är den tredje...

Analyser och provtagning Generell

Patienter som vårdats inneliggande på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall ska screenas för VRE

Publicerad:

På sjukhusen i Gävle och Hudiksvall har de konstaterat ett utbrott med VRE (Vancomycinresistenta enterokocker). Därför ska alla patienter som ska läggas in på våra sjukhus i Halland, som tidigare vårdats inneliggande på sjukhusen i Gävle och Hudiksvall efter den 1 januari i år, screenas för VRE vid inläggning i slutenvård. Detta gäller i väntan på provsvar: Patienter med riskfaktorer...

Analyser och provtagning

Externkontroll för HbA1c på analysinstrument Afinion

Publicerad:

Vid analys av externkontroll (Equalis) för B-HbA1c på analysinstrument Afinion AS100 och Afinion 2 ska den utföras som ett patientprov, inte som ett kontrollprov. Om externkontrollen analyseras som ett kontrollprov visas felmeddelandet -203-, som betyder fel provmaterial, och inget analysresultat erhålls.           Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 05

Analyser och provtagning

Receptionen till provtagningen på Varbergs sjukhus stänger

Publicerad:

Från och med måndag 13 juni ska alla besök till provtagningen på Varbergs sjukhus anmälas i receptionen i huvudentrén. Detta gäller även för patienter som bokas in för provtagning från andra avdelningar och mottagningar. Vid frågor kontakta Avd.chef Johanna Pettersson Johanna.Pettersson@regionhalland.se Tfn: 0340-48 14 14

Analyser och provtagning

P-Metylmalonat (MMA)

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 9 maj 2022 På grund av att vi behöver tid till att optimera vår lokala analysmetod för P-Metylmalonat (MMA) kommer dessa prover att skickas till Klinisk kemi Karlstad för analys. Svarstiden kommer förhoppningsvis inte förlängas, men det finns en viss risk för det. Den lokala analysmetoden beräknas åter vara i drift inom 3-4 månader.   Vid frågor kontakta:...

Analyser och provtagning

DNA DPYD genotyp - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 19 april 2022 Klinisk kemi inför en ny metod för analys av DNA DPYD genotyp. I Sverige har 5-fluorouracil (5-FU) en central plats i kurativ och palliativ behandling av framför allt cancer i gastrointestinal-kanalen, men även av till exempel huvud-halscancer och bröstcancer. DPYD-genen kodar för dihydropyrimidindehydrogenas, DPD. Det förekommer genetiska varianter i DPYD som medför sänkt enzymaktivitet, vilket...

Analyser och provtagning

Byte av analysinstrument för patientnära B-SR (sänka)

Publicerad:

Det analysinstrument som används för patientnära analys av B-SR (sänka), Microsed-R, finns inte längre på marknaden och det går inte att få tag på reservdelar. Microsed-R används tillsammans med provtagningsrör Excyte. På grund av detta finns nu ett ersättningsinstrument, Microsed. Microsed används tillsammans med provtagningsrör Monosed. Det nya instrumentets funktion och hantering är den samma som för dagens instrument. Avtalat...

Analyser och provtagning

B-SR (sänka) - ändrad analysmetod och provtagningsrör

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 4 april 2022   Klinisk kemi byter analysinstrument och analysmetod för B-SR. Bytet innebär att prover som sänds till Klinisk kemi fortsättningsvis ska tas i 3 mL EDTA-rör, lila propp. P.g.a. erfordrad provmängd kan inte beställning kombineras med hematologianalyser i samma EDTA-rör utan det kommer vara ett separat EDTA-rör till B-SR.   Under en övergångsperiod fram till 2022-06-30...

Analyser och provtagning

Provtagning med extern remiss

Publicerad:

Många provtagningar som utförs inom sjukvården i Halland baseras på remisser som har sitt ursprung utanför Halland (extern remiss). Nu finns en regionövergripande rutin för hur dessa provtagningsremisser ska hanteras, se Provtagning med extern remiss (ursprung utanför Halland). I dokumentet finns även en länk till den rutin som beskriver hur kommunal äldre- och hemsjukvård, som inte har tillgång till VAS,...

Analyser och provtagning

Prenumerera på ”Laboratoriet informerar”

Publicerad:

De kliniska laboratorierna i Halland behöver ofta informera om förändringar som berör beställare och provtagare med flera. Informationen publiceras på regionens intranät och Vårdgivarwebben samt skickas via e-post till de som prenumererar på ”Laboratoriet informerar”. Vi har märkt att många berörda inte uppmärksammar informationen som publiceras på intranätet och Vårdgivarwebben. Vi vill därför, om man inte redan är anmäld, uppmana...

Analyser och provtagning

IgG subklasser - ny analysmetod

Publicerad:

S-IgG subklasser kommer nu att utföras med en ny analysmetod. Metoden erbjuder ett antal förbättringar, bland annat förbättrad specificitet. Referensområdet justeras i samband med metodändringen. På grund av brist på publicerade data kommer inget referensintervall anges för åldersgruppen 0-5 månader. S-IgG1 0-5 mån:  Referensintervall saknas 6-12 mån: 1,3 - 4,3   g/L 1 år: 1,5 - 6,1   g/L 2 år:...

Analyser och provtagning

Erytropoetin och Androstendion - Nedläggning av analyser

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 februari 2022 Analysinstrumentet där S-Erytropoetin (EPO) och S-Androstendion utförs tas nu ur bruk, och de ackrediterade analysmetoderna läggs ner vid Klinisk kemi Halland. De kommer därmed inte längre att kunna beställas i VAS. S-Erytropoetin finns som ackrediterad analys vid Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och S-Androstendion finns som ackrediterad analys vid Klinisk kemi, Labmedicin, Lund. Fr.o.m. 2022-02-01...

Analyser och provtagning

B-SR, mikro Halmstad – Instrumenthaveri

Publicerad:

På grund av instrumenthaveri kan Avd för Klinisk kemi i Halmstad inte utföra analysen B-SR, mikro (mikrosänka). Det är oklart om eller när analysen kan vara i drift igen. Laboratoriet analyserar som vanligt B-SR taget i excyte-rör. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

Patienten måste boka tid på Provtagningen

Publicerad:

Från och med oktober 2021 ska alla patienter som besöker Provtagningen på Hallands sjukhus boka tid innan besöket. Vi erbjuder inte längre drop-in. Många patienter kommer fortfarande till Provtagningen i hopp om att kunna komma på drop-in. Vi behöver därför er hjälp att ytterligare informera patienterna hur de ska göra. Allt för att underlätta för våra patienter. Så här gör...

Analyser och provtagning

Nya remisser till Transfusionsmedicin

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 17 januari 2022 Det finns nu en ny version av remissen för beställning av Blodgruppering, DAT m.m. samt en ny version av remissen för BAS-test, MG-test och blodbeställning. Var god kassera de gamla versionerna. De nya remisserna kan skivas ut via: Webbplats för vårdgivare > Behandlingsstöd > Laboratoriemedicin > Transfusionsmedicin – Blodcentralen > Remisser och blanketter – Transfusionsmedicin...

Analyser och provtagning

Kasta pinnen vid provtagning av covid-19

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2022-01-12 ​Mikrobiologen får fortfarande en hel del prover för covid-19 där provtagningspinnen är kvar i provröret. Efter att pinnen förts ner i transportröret och snurrats i transportvätskan måste pinnen tas ut ur röret och kastas. Eftersom det just nu är extremt många prover som analyseras behöver vi göra vad vi kan för att förenkla och...

Analyser och provtagning

Ny analys: Antikroppar mot SARS-CoV-2 Spike-proteinet

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-11-17 Sedan ett och ett halvt år erbjuder vi serologisk analys av antikroppar mot SARS-CoV-2, där det är antikroppar mot Nukleokapsid-proteinet som påvisas. Dessa antikroppar utvecklas efter infektion med SARS-CoV-2. Serologin används som ett komplement till PCR-analysen, primärt vid oklara fall och vid önskemål om diagnostik efter det akuta skedet för att bekräfta genomgången infektion....

Analyser och provtagning

Transferrinreceptor – ny analysmetod och nytt referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 15 november 2021 En ny metod för koncentrationsbestämning av transferrinreceptor tas i bruk på Klinisk kemi Halland. Den nya metoden ger resultat som ligger ca 8 % lägre än nuvarande metod. I samband med att den nya metoden tas i drift justeras även referensintervallet. Det nya referensintervallet ser ut på följande sätt:   P-Transferinreceptor <1 mån: 2,4 -...

Analyser och provtagning

Ersättningsrör med pappersetikett

Publicerad:

Ordinarie upphandlade provtagningsrör har transparenta etiketter med uppgifter om lotnummer och utgångsdatum etc. Den transparenta etiketten gör att oavsett hur etiketten med patientidentitet (VAS-etikett) placeras syns alltid en sektion av hela blodpelaren i röret efter provtagningen. På grund av bristen på provtagningsrör har rör med pappersetikett tagits in som ersättare. På ett rör med pappersetikett måste etiketten med patientidentitet sättas...

Analyser och provtagning

Protein HC – ny analysmetod

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 november 2021 Klinisk kemi Halland byter metod för Pt(U)-Protein HC (alfa1-Mikroglobulin). I genomsnitt ger den nya metoden ca 30% högre värden.   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

Nedläggning av Mycoplasma pneumoniae serologi

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-10-22 Från 25 oktober 2021 kommer inte längre antikroppspåvisning för Mycoplasma pneumoniae att utföras på Klinisk mikrobiologi. Nukleinsyrapåvisning (PCR) på luftvägsprov rekommenderas istället för diagnostik av infektioner med dessa agens. PCR har högre sensitivitet och specificitet samt kan ge diagnos tidigare i sjukdomsförloppet. Det finns möjlighet att, i de fall där serologisk undersökning är indicerat,...

Analyser och provtagning

Pt-Synacthenbelastning utgår

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 november 2021 Funktionsundersökningen Pt-Synacthenbelastning utgår ur Klinisk kemi Hallands sortiment. Vid misstanke om kortisol- eller ACTH-brist ska patienten remitteras till Medicinmottagningen.   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Rörbrist - analys av Kalium

Publicerad:

Som tidigare meddelats råder det stor brist på PST-rör (mintgrön propp) och att det generellt går bra att ersätta PST-rör med SST-rör (gul propp). Vid analys av Kalium i SST-rör kommer analysresultatet ligga 0,3–0,4 mmol/L högre än om provet är taget i PST-rör. Tyvärr kan laboratoriet inte ha olika referensintervall beroende på vilket rör som har använts för analys av...

Analyser och provtagning

Patienter med särskilda transfusionsbehov

Publicerad:

För att underlätta hanteringen av blodbeställningar vill blodcentralen påminna om att en del patienter kan behöva speciella blodprodukter eller att deras prov behöver särskild hantering. För att detta ska kunna utföras behöver blodcentralen information via en läkarordination från beställande avdelning. Informera blodcentralen även när behovet av specialkomponenter upphör, och när behandlingen med Daratumumab avslutas. Vid nedanstående tre ordinationer v.g. använd...

Analyser och provtagning

Förlängda svarstider för analysresultat

Publicerad:

På grund av ett planerat förbättringsarbete på en del av Klinisk kemis instrumentering är det mer manuella rutiner än vanligt på Klinisk kemi Halmstad under v 40 - v 41. Samma arbete utförs på Klinisk kemi Varberg under v 43. Detta kan leda till något längre svarstider än vanligt och gör det svårare att hantera kompletteringar. Går dessa att undvika...

Analyser och provtagning

Leveransproblem för PST-rör (mintgrön propp)

Publicerad:

På grund av råvarubrist och logistikproblem är det stor brist på PST-rör, mintgrön propp (Websesam art.nr 21760), i hela Norden. Problemen beräknas pågå under oktober månad. Om PST-rör saknas i verksamheten går det generellt bra att ersätta det med SST-rör, gul propp (Websesam art.nr 21766). Undantag För P-Homocystein och P-Laktat finns i dagsläget inget alternativ till PST-rör. Verksamheter som vet...

Analyser och provtagning

Osmolalitet analyseras även i Halmstad

Publicerad:

På grund av instrumenthaveri har analys av osmolalitet i serum och urin, under en period, endast utförts vid laboratoriet i Varberg. Laboratoriet i Halmstad har nu installerat ett nytt instrument och återgår till ordinarie rutin.   Vid frågor kontakta: Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Etikettering av prover

Publicerad:

Tänk på att sätta etiketterna längs med provburkarna och inte runt om. Det förbättrar patientsäkerheten om etiketterna kan skannas in i stället för att RID-numret ska skrivas in för hand.   Välkomna att kontakta patologen om ni har frågor om prover 035-131872

Analyser och provtagning

Möjligheten att använda PST-rör vid beställning av P-Glukos upphör

Publicerad:

Förändring fr.o.m. onsdag 6 oktober 2021 Vid beställning av P-Glukos ska FC-Mix-rör (rosa propp) användas. Under en övergångsperiod har det i vissa situationer varit möjligt att använda det tidigare rekommenderade PST-röret (mintgrön propp). Denna möjlighet upphör nu och vid beställning av P-Glukos på PST-rör kommer inget analysresultat lämnas. Pappersremisser Vid beställning av P-Glukos på pappersremiss ”Klinisk Kemi 1” ska ny...

Analyser och provtagning

Fördröjda provsvar

Publicerad:

På grund av tekniska problem kommer det tyvärr att vara en fördröjning av vissa provsvar. Berörda analyser är P-Metylmalonat, S-25(OH)-Vitamin D, F-Calprotektin, U-Kortisol och TPMT-enzymaktivitet. Arbete med att lösa problemen pågår. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Leveransproblem för EDTA-rör 6 mL (lila propp)

Publicerad:

Det är leveransproblem av det långa EDTA-röret som främst används för prover till Blodcentralen. Om det långa röret inte finns tillgängligt vid provtagningen kan det korta röret användas enligt nedan. Inneliggande patient Blodgruppering: 1 st EDTA-rör på 3 mL eller 4 mL BAS-test: 1 st EDTA-rör på 3 mL eller 4 mL Ej inneliggandepatient Blodgruppering: 2 st EDTA-rör på 3...

Analyser och provtagning

Ersättningsprodukt för PST-rör (mintgrön propp)

Publicerad:

På grund av leveransproblem från ordinarie leverantör kommer tidvis ersättningsprodukt från annan leverantör distribueras vid beställning av ”Vacutainer PST Gel+Lihep 5/3Ml Mintgrön”, Websesam art.nr 21760. Ersättningsprodukten ”Vacuette” hanteras på samma sätt som ordinarie rör. Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson Martin.Samuelsson@regionhalland.se Tfn: 035-13 18 05

Analyser och provtagning

Influensa och RS-virus tas bort som egen beställning

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-08-30 Provkoden som heter INFRS tas bort fr o m 2021-08-30. Influensa A, Influensa B, RS-virus och SARS-CoV-2 ingår nu i beställningen som heter COVXA. Vid frågor kontakta: Christoffer Lindsten, molekylärbiolog christoffer.lindsten@regionhalland.se

Analyser och provtagning

Instrumenthaveri i Halmstad - Osmolalitet

Publicerad:

På grund av instrumenthaveri kommer analys av osmolalitet i serum och urin ske vid laboratoriet i Varberg. Detta innebär längre svarstider. Det kommer att ta ca en månad innan nytt instrument är installerat. Svarstider för rutinprov är 1 dag och för akut prov > 1 timme. Vid frågor kontakta Överläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn: 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Ny metod för att påvisa Legionella pneumoniae och Chlamydophila psittaci

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-06-16 Den 17 juni inför Mikrobiologiska laboratoriet en ny multi-plex PCR som inkluderar Legionella pneumoiae, Chlamydophila psittaci, Chlamydophila pneumoniae och Mycoplasma pneumoniae. Den ersätter tidigare Legionella PCR som inkluderade L. pneumoniae och andra legionella arter. Provkod i VAS är samma som tidigare - LVLegi. Provmaterial är nedre luftvägar, dvs sputum, BAL, trachsekret, bronksköljvätska eller steril...

Analyser och provtagning

Ändrat provtagningsrör för P-Glukos

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 16 juni 2021 Från och med den 2021-06-16 ska prov för glukosanalys tas i FC-Mix-rör (rosa propp). I detta rör hämmas in-vitro-glykolysen omedelbart efter provtagning så att patientens glukoskoncentration förblir oförändrad fram till analys. Det är väntat att bytet av provtagningsrör kommer medföra högre patientresultat för glukos. Vid ett liknande rörbyte i Uppsala steg patientmedianen från 6,03 mmol/L...

Analyser och provtagning

Förändrad text på analyser som är under arbete på Klinisk mikrobiologi

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-06-03 Förändrad text på analyser som är under arbete på Klinisk mikrobiologi fr o m 2021-06-07. För att minska risken för missförstånd av provsvar i VAS från mikrobiologen kommer mikrobiologen att byta ut texten –pågående- till -Analyseras- för de prov som är mottagna på laboratoriet men inte färdiganalyserade.

Analyser och provtagning

Uppdaterad information om användning av SmiNet

Publicerad:

Folkhälsomyndigheten upptäckte i förra veckan att det förekommit flera intrångsförsök i databasen SmiNet, som används för att lagra anmälningar om smittsamma sjukdomar. Databasen stängdes därför ned. På fredagskvällen var tillräckligt genomgånget och säkrat för att SmiNet återigen skulle kunna öppna med vissa begränsningar. Se inloggning SmiNet för aktuell information om användningen och ev behov av att använda alternativ Se Folkhälsomyndighetens...

Analyser och provtagning Covid-19 IT-stöd i vården

IGF 1 och IGFBP 3 - ny analysmetod

Publicerad:

Förändring under vecka 18 2021 Laboratoriet kommer nu att använda Roche Cobas-metod för att analysera S-IGF 1 och S-IGFBP 3. Roche Cobas-metoden stämmer bättre med IDS-isys-metoden (analysmetod som används vid tillväxtlaboratoriet i Göteborg) än vår nuvarande analysmetod. Referensintervallen anpassas Analysresultaten för IGF 1 och IGFBP 3 kommer att vara ca 20 % lägre med den nya analysmetoden. Normalintervallet för kvoten...

Analyser och provtagning

Fyll provtagningsrören!

Publicerad:

För att analysresultaten ska återspegla förhållandena hos patienten så bra som möjligt ska blodprovtagningsrören fyllas tills vakuum tar slut. Det blir då rätt förhållande mellan blod och tillsatser i rören och laboratoriet får tillräckligt med provmaterial. I undantagsfall accepterar laboratoriet dock vissa rörtyper med mindre fyllnad och har varit generös med att svara ut resultat från underfyllda rör. Vi ser...

Analyser och provtagning

Ändrade tider på punktionsmottagningen

Publicerad:

From 1 april kan patologen enbart erbjuda punktionsmottagning med punktion utförd av patologläkare på patologen måndagar och torsdagar, 13.00 – 14.45 (sista patienten skall vara på plats 14.45) då mottagningen stänger kl 15. Vi är på grund av svårigheter med läkarbemanningen tvungna att sluta med mottagning på onsdagar. Detta gäller tillsvidare. Detta innebär att drop-in patienter inte längre kan skickas...

Analyser och provtagning

Urintestremsa - ändrad hållbarhet

Publicerad:

Urintestremsa - ändrad hållbarhet Vid analys av U-Testremsa med Siemens Multistix 5 och 7 gäller: Urin hållbar 2 timmar förvarad i rumstemperatur och 24 timmar i kyla. Urin ska analyseras rumstempererad.   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

Kontroll av Covid-19-vaccination

Publicerad:

Under de senaste veckorna har sjuk- och hälsovårdspersonal bokat upp sig för antikroppstest på våra provtagningsmottagningar för att kontrollera sin vaccinering. Denna test kommer falla ut med negativt resultat, dvs att inga antikroppar kan upptäckas. SARS-CoV-2 viruset har olika proteiner (t.ex. spike-proteinet, nukleokapsid-proteinet eller envelope-proteinet) och de flesta som insjuknar i covid-19 bildar antikroppar mot flera av virusets proteiner. I...

Analyser och provtagning

Beställning FHKOLL (faeces hälsokontroll) utgår

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-03-11 Beställning FHKOLL (faeces hälsokontroll) utgår på grund av att faeces panelerna gjorts om för täcka fler stammar av EHEC. Vid frågeställning diarré beställ FINHSM (diarré inhemsk smitta) eller FUTLSM (diarré utlandssmitta) istället.

Analyser och provtagning

Rätt pinne för rätt analys sparar resurser

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-03-10 Fortfarande kan våra upphandlade leverantörer inte leverera produkterna i den mängd som vi har behov av. Och att hitta ersättningsprodukter är inte lätt i rådande läge. Därför vill vi be Er att använda provtagnings kit på bästa sätt. Det har blivit en djungel med alla dessa olika pinnar och rör men med denna lista...

Analyser och provtagning

Ändrat provtagningsrör för celler och kristaller i ledvätska

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 3 mars 2021 From den 3 mars ska ledvätska för analys av celler och kristaller tas i 3 mL EDTA-rör (lila propp). Detta möjliggör för laboratoriepersonalen att räkna cellerna maskinellt och därmed även att differentiera mellan mononukleära och polynukleära leukocyter. I de fall provet behöver bedömas i mikroskop (exempelvis ifall det är mycket visköst) kan dock endast svar...

Analyser och provtagning

Bokning av provtagning på Klinisk kemi Halland

Publicerad:

Klinisk kemi Halland vill påminna alla vårdgivare om att be sina patienter att boka tid för blodprovstagning på laboratoriernas provtagningsenheter via 1177.se. Det kommer fortfarande många patienter som inte bokat tid vilket leder till trängsel och ökad väntetid. Har patienten ingen möjlighet att boka tid via 1177.se går det bra att ringa provtagningsenheterna mellan kl 8:00 och 10:00 för hjälp...

Analyser och provtagning

Analys av antikroppar mot Helicobacter pylori läggs ner

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-02-05 Den kliniska indikationen för serologisk analys av antikroppar mot Helicobacter pylori är svag. Påvisning av antikroppar ger ytterst lite information om vare sig aktualitet av infektionen eller om eventuell behandlingsindikation och måste ändå kompletteras med metoder för direktpåvisning av Helicobacter pylori. Analysen har därför utgått ur sortimentet och går därmed inte att beställa längre...

Analyser och provtagning

Borrelia serologi IgM och IgG

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-01-26 Från och med den 25 januari 2021 ersattes den tidigare ELISA- metoden för analys av IgM och IgG av borrelia med en CLIA- baserad metod (kemiluminiscens immunoassay). Enheten ändras från RE/mL till AU/mL.  IgG analysen är kvantitativ och de nya värdena för IgG är inte jämförbara med den tidigare metoden. Vid uppföljande provtagning måste det anges på remissen för samtest av proven. Värdena kan då jämföras av oss.

Analyser och provtagning

Fortsatt screening för nya SARS-CoV-2 mutanter

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-01-19 Nya, muterade SARS-CoV-2 virusvarianter upptäcktes i Storbritannien och Sydafrika i slutet på 2020. Enstaka patienter med dessa varianter har upptäckts i Sverige (och många andra länder). För att ha kontroll på dessa varianter önskar FoHM fortsatt screening och typning av misstänkta fall. För att identifiera de proverna som kommer från patienter som har vistats...

Analyser och provtagning

Hög provvolym för PCR-analys av SARS-CoV-2 leder till längre svarstider

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-01-09 De senaste veckorna har antalet prover som skickas till oss för analys av SARS-CoV-2 ökat enormt. Vi har bemött denna situation (och bristen på analysreagenser) med att sätta upp nya instrument och utvidga våra arbetstider. Trots detta kommer vi ha svårt att få ut provsvaren inom 24 timmar. Proverna svaras alltid ut så fort...

Analyser och provtagning

Kasta pinnen!

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-12-17 Provvolymen har ökat enormt de senaste veckorna. Mikrobiologen inför nya analysinstrument för att kunna ta hand om alla covidprover. För att kunna använda det nya provflödet krävs att provröret inte innehåller provtagningspinnen. Rent praktiskt betyder det att man efter provtagningen för ner pinnen i transportröret och snurrar runt pinnen i transportvätskan i 3-5 sekunder....

Analyser och provtagning

Ny metod för anti-CCP

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-12-08 Anti-CCP (Cykliskt-citrullinerade-peptidantikroppar av IgG-typ) Indikationen för analys av anti-CCP är Reumatoid artrit, vilken är en av de vanligaste systemiska autoimmuna sjukdomarna med prevalens 1-2%. Sjukdomen kännetecknas av kronisk inflammation i lederna, vilket kan leda till framskridande erosion och brosknedbrytning. Påvisandet av CCP-antikroppar är ett känsligt och specifikt test för Reumatoid artrit. Sensitiviteten är jämförbar...

Analyser och provtagning

Rätt pinne för rätt analys

Publicerad:

Tyvärr kan företagen inte leverera tillräckligt med provtagningsset för våra analyser. Därför är det viktigt att våra provtagningsset används smart. Vårt egenproducerade provtagningsset, där 50 st. provrör och provtagningspinnar ligger i en kartong (se bild 1), ska användas för PCR-analysen för SARS-CoV-2 (covid-19). Dessa provtagningsset fungerar inte för bakterieodling i och med att en del bakterier dör relativt snabbt i...

Analyser och provtagning

Scanner till analysinstrument Afinion och HemoCue WBC DIFF

Publicerad:

Det finns nu en scanner upphandlad som tillbehör till analysinstrument Afinion AS100 och Afinion 2. Scannern passar även till analysinstrument HemoCue WBC DIFF. Med inkopplad scanner kan streckkod för personidentitet från t.ex. VAS-etikett enkelt anges i instrumentet. Det går även att scanna streckkod för kontrollnivå. Dokument med streckkoder till kontroller finns här. Anslut scannern till ett ledigt USB-uttag på instrumentet....

Analyser och provtagning

Mikrobiologen byter provtagningsrör för bakterieodling

Publicerad:

Nu införs flytande provtagningsmedium även för bakteriologiska odlingar. Dessa har använts för PCR-analyser sedan några år tillbaka. Från den 16 november önskar vi få proven i rör med flytande medium. Det innebär att svart provtagningspinne och nph-pinne med orange och blå kork utgår. De ersätts med Eswab rosa kork (480CE, websesam 22551) för sårodling, svalgodling, MRSA screening, ögon mm. Eswab...

Analyser och provtagning

Risk för felaktiga bedömningar av allergianalyser från Lund

Publicerad:

Allergianalyser som ej kan beställas i VAS skickas för analys till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, KIT, i Lund. Svaren läggs efter att de kommit från Lund in i VAS av personal på Klinisk kemi i Halmstad. Originalsvaret från Lund scannas till e-arkivet. 201104 meddelade KIT att specifika IgE som de svarat ut mellan 201026 och 201102 felaktigt kan ha bedömts...

Analyser och provtagning

Nya rekommendationer för provtagning SARS-CoV-2

Publicerad:

Enligt nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten ska svalget inte utgöra den enda provtagningslokalen för PCR-prov för SARS-CoV-2 se Folkhälsomyndighetens hemsida. Enbart svalgprov har för låg känslighet. Nasofarynxprov rekommenderas i första hand. Om det inte går att ta nasofarynxprov får svalgprovtagningen kompletteras med provtagning från näsa och saliv. Se analysförteckningen.   Vid frågor kontakta: Arne Kötz Verksamhetschef Klinisk mikrobiologi och vårdhygien

Analyser och provtagning

Ny upphandling för patientnära analyser

Publicerad:

​Region Halland har upphandlat produkter för patientnära analys. Nedan listas ett utdrag av de upphandlade produkterna. För lista över alla upphandlade produkter, se här eller i Avtalskatalogen, sök avtal ”Patientnära analystester”. De produkterna i upphandlingen kommer att levereras efterhand som lagret av befintliga produkter tar slut. Strep A Analyz Strep A Blue Line Test är det nya upphandlade testet för...

Analyser och provtagning

Transferrinreceptor - korrigerat referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 16 september 2020 Referensintervallet för P-Transferrinreceptor förändras vuxna (men är oförändrat för barn). Efter förändringen ser det ut såhär:   P-Transferrinreceptor Kvinnor: 1,8 - 4,6 mg/L Män: 1,8 - 4,7 mg/L   Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin

Publicerad:

Förändring från och med 1 september 2020 Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin Laboratoriet kommer att inkludera tolkningskommentarer till analysen Csv-Absorptionskurva. En typisk kommentar kan t.ex. se ut så här: ”Bilirubin ej påsvisbart. Oxyhemoglobin ej påvisbart. Ej förenligt med subaraknoidalblödning. Detta gäller vid prover tagna mellan tolv timmar och två veckor efter symptomdebut. Risken för falskt negativa resultat finns med prover som...

Analyser och provtagning

Kontrollprotokoll för U-Testremsa Mulitstix 7

Publicerad:

På grund av nya lotnummer av kontroll MAS UA DipTube (Websesam art.nr. 55058), till instrument Clinitek Status+ och urinsticka Multistix 7, har godkänt intervall (åsatt värde) för ketoner på kontroll 2 breddats.   Ny version av kontrollprotokollet finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats: https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/laboratoriemedicin/klinisk-kemi/protokoll-for-internkontroll/ Välj protokoll ”U-Testremsa Multistix 7 Clinitek Status”       Vid frågor kontakta: Spec.BMA/Instruktör...

Analyser och provtagning

Östradiol och Progesteron - korrigerade referensintervall

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 19 augusti 2020 Referensintervallen för S-Östradiol och S-Progesteron förändras för menstruerande och gravida kvinnor (men är oförändrade för män och postmenopausala kvinnor). De nya referensintervallen ser ut på följande sätt: S-Östradiol Kvinnor ≥18 år: Follikelfas: 115 - 330 pmol/L Ovulationsfas: 220 - 1960 pmol/L Lutealfas: 220 - 855 pmol/L Gravida kvinnor: Trimester 1: 565 - 11900  pmol/L Trimester 2: 5730 -...

Analyser och provtagning

Något senare provsvar för vissa Covid-19 prover

Publicerad:

På grund av den nya provtagningsstrategin har antalet covid-19 prover ökat kraftigt till Klinisk mikrobiologi i Halland. För att kunna hantera detta kommer provsvaret för en del prover att levereras upp till ett halvt dygn senare än nu. Det innebär att vissa prover svaras ut förmiddagen dagen efter ankomst till labb. Inneliggande patienter prioriteras för snabbt svar.   Genom denna förändring kan...

Analyser och provtagning

Levetiracetam - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 8 juni 2020 Koncentrationsbestämning av läkemedlet Levetiracetam erbjudas nu i Halland. Provet tas i serumrör utan tillsats (röd propp). Gelrör kan inte användas. Analysen utförs i Halmstad. Prov från Varberg transporteras dagligen till Halmstad. VAS-provkod: LEVE Remiss: Klinisk Kemi 2 (kommentarsfält) Provtagning: Serumrör 4 mL, röd propp Analyserande labb: Halmstad Pris: 325 kr Analysfrekvens: Dagligen Terapeutiskt riktområde: 30...

Analyser och provtagning

B-Lymfocyter covid-19 - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 8 juni 2020 Analysen är avsedd för monitorering av patienter med konstaterad covid-19 där den kan vara prognostiskt värdefull [1]. Den ger endast ett kvantitativt mått på antalet lymfocyter. Omogna eller avvikande celler identifieras inte. Vid misstanke om hematologisk sjukdom ska B-Celler beställas. Syftet med en separat analys av lymfocyter är att underlätta för personalen på Klinisk kemi...

Analyser och provtagning

B-RDW-CV - ny analys i sortimentet

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 1 juni 2020 Vid bedömning av röd blodbild kommer anisocytos (storleksvariation hos de röda blodkropparna) inte längre att graderas. Istället erbjuds analysen Erc(B)-RDW-CV (red cell distribution width – coefficient of variation). Denna uttrycks i procent och beräknas på följande sätt: (1 standarddeviation av de röda blodkropparnas volym) / MCV * 100 RDW har föreslagits vara till hjälp vid...

Analyser och provtagning

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 200529 Förändring fr.o.m. 1 juni 2020 B-RDW-CV - ny analys i sortimentet Vid bedömning av röd blodbild kommer anisocytos (storleksvariation hos de röda blodkropparna) inte längre att graderas. Istället erbjuds analysen Erc(B)-RDW-CV (red cell distribution width – coefficient of variation). Denna uttrycks i procent och beräknas på följande sätt: (1 standarddeviation av de röda blodkropparnas...

Analyser och provtagning

Radiologi av primärvårdspatienter vid covid-19

Publicerad:

För att undvika att fel uppstår vid akuta remisser från primärvården önskar Röntgen Halland förtydliga sin rutin ”Radiologi vid covid-19 Röntgen Halland”. Vid symtom som vid covid-19 skall patienterna inte komma direkt till röntgenmottagningarna. Vid radiologisk utredning rekommenderas att avvakta provsvar för att minska smittrisken. Provtagning kan i dessa fall göras på vårdcentralen. Vid akuta tillstånd, där provsvar inte kan...

Analyser och provtagning

PCR-analys för SARS-CoV-2 på kvällar och nätter

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-05-06 Från och med 7 maj finns det tillgång till ett begränsat antal snabb-PCR-analyser för SARS-CoV-2 (20 st. per dag i Halland) som kan utföras i Varberg och Halmstad. På grund av den begränsade tillgången ska dessa tester reserveras till akuta patientprover på tiderna då ordinarie PCR-analys för SARS-CoV-2 inte utförs. Transporterna från Varberg till...

Analyser och provtagning

Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin

Publicerad:

Förändring från och med 4 maj 2020 Csv-Absorptionskurva - ändrad svarsrutin Förekomst av Methemoglobin kommer inte längre svaras ut vid beställning av Csv-Absorptionskurva. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Jan Miller Jan.Miller@regionhalland.se Tfn 035-13 15 85

Analyser och provtagning

Två nya transporter av Coronavirus PCR-prover till Göteborg

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-22 För att tillgodose behovet av snabba provsvar på kvällstid införs två transporter från Halmstad via Varberg till Klinisk mikrobiologi i Göteborg. Transporterna går varje dag kl.16 och kl.20 från Halmstad, stannar i Varberg kl.17 och kl.21 och lämnar proverna i Göteborg kl.18 och kl.22. Behovet finns mest på epidemiavdelningarna där provsvaren leder till beslut...

Analyser och provtagning

Justerade referensintervall och beslutsgränser

Publicerad:

Förändringar som införs successivt under vecka 18 2020 Justerade referensintervall och beslutsgränser • Barnreferensintervallet för urea justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. (Referensintervallet för vuxna är däremot oförändrat.) • För klorid i plasma sänks referensintervallet medan referensintervallet för klorid i helblod (venös eller arteriell blodgas) är oförändrat. Att separata referensintervall införs beror på att olika analysmetoder ger resultat...

Analyser och provtagning

Ändrade provkoder för Covid-19 PCR-prov

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-17 Från och med måndag 20/4 ska PCR-proverna för Covid -19 beställas med annan provkod än tidigare. För patient ska provkoden COVPat användas och för personal ska provkod COVPer användas. Denna ändring görs eftersom Folkhälsomyndigheten vill att vi ska redovisa om provet är taget på personal eller patient. Provkoden COVID kommer därför tas bort. Ni...

Analyser och provtagning

Serologi för SARS-CoV-2 – ny analys

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-14 För ganska exakt en månad sedan upptäcktes det första covid-19-fallet i Halland. Sedan dess har vi lärt oss mycket och det har hänt en hel del, så även på diagnostiksidan. PCR-metoden måste fortfarande användas som analysmetod i det akuta sjukdomsskedet för att påvisa virus-RNA i luftvägssekret. Nu har vi lagt till analys av IgG-antikroppar...

Analyser och provtagning

Ny betydelse av I-gruppen vid resistensbestämning av bakterier

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-03 Sedan 2019 tillämpas en ny definition för S/I/R såväl i Europa som i Sverige. Alla brytpunkter (gränsvärden) som används av mikrobiologiska laboratorier för att skilja mellan S, I, och R är relaterade till dos och administrationssätt. Syftet med den nya definitionen av I-gruppen är att öka antalet möjliga behandlingsalternativ hos bakterier med nedsatt känslighet...

Analyser och provtagning

Information från Klinisk kemis provtagningsenheter

Publicerad:

Rekommendation att patienter bokar tid för provtagning Vi rekommenderar att patienter i behov av provtagning utnyttjar möjligheten att boka tid via 1177.se. Saknar patienten möjlighet att boka själv kan man vända sig till oss på något av nedanstående nummer så hjälper vi till att boka. Denna åtgärd införs för att minska risken för spridning av covid-19. Patienter med förkylningssymptom ska...

Analyser och provtagning

EGFR-mutationer i plasma – ny analys

Publicerad:

Förändring från 2020-04-01 Nu tillkommer en ny analys, EGFR-mutationer i plasma i lungcancer. Som ett komplement till sedvanlig mutationsanalys i tumörmaterial kan vi från den 1 april 2020 även erbjuda en Q-PCR-baserad analys av EGFR-mutationer i plasma. Fritt cirkulerande DNA extraheras från plasma och därefter utförs en kvantitativ PCR specifik för följande mutationer i EGFR-genen: Exon 19-deletioner, L858R och T790M....

Analyser och provtagning

Svarstider Covid -19

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-03-31 Vardagar: Prover som anländer till laboratoriet innan kl 08.00, får svar strax efter lunch samma dag. Prover som anländer till laboratoriet innan kl 12.00 får svar under eftermiddagen samma dag. Prover som anländer till laboratoriet innan kl 15.00 får svar tidig förmiddag dagen efter. OBS! From 200406 kommer prover som anländer före kl 15.00...

Analyser och provtagning

Erc(B)-MCH - ny analys

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 23 mars 2020 Nu tillkommer en ny analys, Erc(B)-MCH (Medelhemoglobininnehåll). Denna analys kommer att svaras ut tillsammans med B-MCV och Erc(B)-MCHC. Erc(B)-MCH korrelerar vanligtvis med B-MCV men eftersom B-MCV påverkas av provets ålder är Erc(B)-MCH en mer stabil parameter.   Referensintervall Erc(B)-MCH: 0-3 dgr: 31 - 37 pg 4 dgr-3 veckor: 28 - 40  pg 4-7 veckor: 26 -...

Analyser och provtagning

HCV RNA analyseras nu i Halmstad

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-03-10 Från och med 200310 kommer Mikrobiologen Halmstad att börja analysera Hepatit C RNA (HCV-RNA). Tidigare skickades dessa prover till mikrobiologen i Lund. Precis som innan beställs analysen i VAS och samma provkod gäller (HCVRNA). Rekommenderat provmaterial är PPT-rör (pärlemorfärgat). Analysfrekvens måndag-fredag. Indikation för provtagning: Efter positivt screening-test (anti-HCV) för att avgöra om aktiv hepatit...

Analyser och provtagning

S-AFP - ändrad mätenhet

Publicerad:

Förändring från och med 3 mars 2020 S-AFP - ändrad mätenhet S-AFP (alfa-Fetoprotein) kommer att rapporteras i enheten kIE/L. Denna förändring är en del i att harmonisera måttenheter för kemianalyser i Sverige, vilket bland annat minskar risken för missförstånd vid informationsutbyte kring patient. En konvertering av resultat från den nya till den gamla enheten kan göras på följande sätt: • Koncentration...

Analyser och provtagning

Ändrade provkoder för Hepatit B analyser

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-01-30 VAS-koden "HepB" byter namn till "HBsAg". Vi gör detta namnbytet för att förtydliga innehållet i analysen. Samtidigt ändrar vi nu även innehållet i analysen för VAS-koden "HepA-E". Liksom tidigare utförs serologisk analys av hepatit A, B, C och E: anti-HAV, HBsAg, anti-HCV och anti-HEV, men nu kommer även anti-HBc analyseras samtidigt. Tillägget av anti-HBc...

Analyser och provtagning

Justerade referensintervall

Publicerad:

Förändring under vecka 6 2020 Justerade referensintervall • Barnreferensintervallen för LDL-kolesterol och triglycerider justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. • Den övre referensintervallgränsen för kalium höjs för både barn och vuxna. • U-Calcium/Kreatinin-kvot har tidigare rapporterats utan referensintervall men kommer framöver rapporteras med referensintervallet nedan. Efter förändringen ser referensintervallen ut på följande sätt:   P-LDL-kolesterol 0-5 mån: Referensintervall saknas...

Analyser och provtagning

Nu kan patienter själva boka sin tid för provtagning

Publicerad:

Från den 3 december kan patienter som blivit uppmanade att ta prover på Provtagningen Hallands sjukhus Halmstad, Varberg eller Kungsbacka samt Provtagningen Falkenberg själva boka genom att logga in på www.1177.se och boka en tid. Skulle sedan tiden behöva ändras kan de även själva omboka eller avboka sin tid på samma ställe. Möjligheten att komma på drop-in finns kvar för...

Analyser och provtagning

Obduktion av avliden med prionsjukdom

Publicerad:

Obduktion av avlidna med misstänkt eller konstaterad prionsjukdom sker inte på obduktionsavdelningen i Halmstad utan alltid på obduktionsavdelningen, Klinisk patologi i Lund. Detta då Lund har en riskobduktionssal med tillhörande prionlab. Obduktion sker efter överenskommelse. Kontakta alltid neuropatolog innan. För ytterligare information om tillvägagångssättet, se analysförteckningen Avliden obduktion vid misstänkt/konstaterad prionsjukdom. Vid frågor kontakta: Åsa Fred asa.fred@regionhalland.se 131880

Analyser och provtagning

Nya upphandlade produkter för provtagning och provtransport

Publicerad:

I detta meddelande påtalas några förändringar och nyheter. För fullständig lista med artikelnummer hos websesam och leverantör, se dokumentet här. Stasband med snabblås, flergångs [gallery columns="8" ids="12534"] Websesam art.nr. 606836 Leverantör Becton Dickinson art.nr. 367218 Stasband engångs, vuxen [gallery columns="8" ids="12526"] Websesam art.nr. 606843 Leverantör Codan Triplus AB art.nr. 549OLHT236/ASEP200 För mer information se: http://www.asephealthcare.com/tournistrip.html Videoklipp Stasband engångs vuxen Stasband...

Analyser och provtagning

Remittent ansvarar för kreatininprovtagning inför CT- och MR-undersökning med kontrast på Röntgen Halland

Publicerad:

Från och med 1 januari 2020 ansvarar remittenten för att aktuellt kreatinin är taget inför CT- och MR-undersökning med kontrast vid Röntgenmottagningarna i Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Röntgen, som tidigare haft olika rutiner för vem som ansvarat för att kreatininvärde finns, har nu skapat en ny rutin för hela Röntgen Halland. Störst förändring sker vid Röntgenmottagningen i Varberg. Vid Röntgenmottagningarna...

Analyser och provtagning

Blododlingar: Ett stick räcker!

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-11-25 När blododling tas ska fyra flaskor, dvs två par med en grön aerob och en orange anaerob flaska i respektive par, fyllas med 10 ml blod vardera. Tidigare har rekommendationen varit att de två flaskparen ska tas från två olika stick/venpunktioner. Nya studier har visat att om de fyra flaskorna tas från samma stick...

Analyser och provtagning

Borttagning av smittmärkning av patientprover

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-11-21 Vissa prover från patienter med smittsamma sjukdomar har hittills smittmärkts före transport till laboratorierna. Men patienter kan vara bärare av smittsamma sjukdomar utan att det är känt och en smittmärkning kan medföra att omärkt respektive märkt prov hanteras på olika sätt vilket inte är önskvärt (vårdhandboken). Alla prover (det gäller blodprover men även alla...

Analyser och provtagning

VAS-etiketter med dubbla streckkoder

Publicerad:

Det förekommer att VAS-etiketter skrivs ut över etikettskarvarna vilket ger dubbla streckkoder på VAS-etiketterna, se exempelbilder nedan. Etiketter som har dubbla streckkoder, oavsett hur lite av den extra streckkoden som syns, får absolut inte användas. Det kan vara streckkoder som hör till två olika patienter på samma etikett vilket kan leda till patient- eller provförväxling när proverna registreras på laboratoriet....

Analyser och provtagning

Fusobacterium necrophorum

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-11-11 Mikrobiologiska laboratoriet har bytt system för PCR-analyser och kommer numera att analysera prov för F. necrophorum dagligen, måndag-lördag. Analysen är inte längre semi-kvantitativ, d v s bedömningen av stark eller svag DNA-nivå kan inte utföras. Det finns ett bärarskap, framför allt i åldersgruppen 18-25 år. Patientens infektionsstatus bör ligga till grund för eventuell antibiotikabehandling....

Analyser och provtagning

SHBG - ändrat referensintervall för barn

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 12 november 2019 SHBG - ändrat referensintervall för barn En kalibreringsförändring i metoden för SHBG (sex hormone binding globulin/könshormonbindande globulin) kommer att resultera i något lägre mätresultat. Referensintervallet för vuxna påverkas inte av förändringen. För barn justeras referensintervallet neråt och ser efter förändringen ut på följande sätt: S-SHBG Flickor 0-5 år: Referensintervall saknas 6-17 år: Tannerstadium 1: 21...

Analyser och provtagning

INBJUDAN-HemoCue arrangerar tillsammans med Klinisk kemi Halland användarmöte för användare av HEMOCUE WBC DIFF

Publicerad:

Användarmötet arrangeras vid fyra olika tillfällen Varberg 1. Måndag 11 november 2019, 13:30-15:00, konferensrum Bocksten, Hallands sjukhus Varberg, korridoren till höger efter biblioteket 2. Onsdag 13 november 2019, 10:00-11:30, konferensrum Bocksten, Hallands sjukhus Varberg, korridoren till höger efter biblioteket Halmstad 3. Måndag 18 november 2019, 10:00-11:30, konferensrum Barken/Briggen, Hallands sjukhus Halmstad, Huvudentré 4, målpunkt C, plan 4. 4. Måndag 18 november 2019, 13:30-15:00, konferensrum...

Analyser och provtagning

Hematologianalyser byter namn

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 14 oktober 2019 Hematologianalyser byter namn Analysen B-RET-He (Retikulocyt hemoglobin ekvivalent) byter namn till Rtc(B)-MCH och analysen Erc(B)-MCV (Medelcellvoym) kommer byta namn till B-MCV enligt nationell standardnomenklatur (NPU). Analysmetoder och VAS-provkoder är dock oförändrade. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Annika Strand Annika.Strand@regionhalland.se Tfn 035-13 18 12

Analyser och provtagning

JAK2, kvantitativ kommer att börja analyseras på Klinisk kemi i Halmstad

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 9 oktober 2019 JAK2 Analysen, DNA JAK2 p. V617F mutation, kvantitativ kommer att börja analyseras på Klinisk kemi i Halmstad. Detta innebär att analysen kommer att besvaras med ett siffersvar och inte bara som Påvisbart eller Ej påvisbart som tidigare. Svarskommentarerna kommer med den nya kvantitativa analysen att se ut enligt följande:  <0,042 % Analys av genomiskt DNA...

Analyser och provtagning

Avskiljningsrör för blodprover

Publicerad:

Klinisk kemi Halland får in avskild plasma och serum i olika typer av rör. Många av dessa rör passar inte i laboratoriets nya analysinstrument och provet måste överföras till nytt rör före analys. Detta medför merarbete, förlängda svarstider och ökad risk för patientförväxling. Laboratoriet önskar att nedanstående rör med tillhörande propp ska användas vid avskiljning. Vid avskiljning från NaCitrat-rör, ljusblå...

Analyser och provtagning

Ny analys - Leverspecifika antikroppar

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-10-01 Påvisning av specifika antikroppar associerade med Primär biliär cholangit och Autoimmun hepatit Vi introducerar nu en ny analys vilken riktar sig mot utredning av de autoimmuna leversjukdomarna Primär biliär cholangit (PBC) och Autoimmun hepatit (AIH1 och AIH2). Analysen är en immunoblot som kan påvisa specifika antikroppar associerade med de två sjukdomarna och kommer att...

Analyser och provtagning

Förändrad hantering av blododlingar med misstänkt kontamination

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-09-26 Mikrobiologiska laboratoriet ändrar svarsrutinerna vid växt av misstänkt stafylokock eller annan hudbakterie vid växt i enskild blododlingsflaska. Dessa fynd kommer inte längre att meddelas per telefon, utan endast besvaras via remissen, både preliminärsvar och slutsvar. Svaret kompletteras med en kommentar ”Sannolikt kontamination”. Resistensbestämning utförs endast på begäran. Kontakta då Mikrobiologen, tfn 035-131850. Vid frågor...

Analyser och provtagning

Teofyllin utgår

Publicerad:

Förändring fr.o.m. 25 september 2019 Teofyllin - utgår Analysen S-Teofyllin utgår från Klinisk kemi Hallands sortiment. Icke akuta beställningar kommer att skickas till Malmö för analys. Vid akuta beställningar ska telefonkontakt tas med laboratoriet och provet transporteras då till närmaste analyserande laboratorium. Vid frågor kontakta: Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se Tfn 035-13 45 94

Analyser och provtagning

Inrättat en ”konsult patologläkare”

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR – Klinisk patologi och cytologi 2019-09-06   Vi på Patologen har efter förslag från kliniska kollegor inrättat en ”konsult patologläkare” telefon på nummer 34290. Denna konsulttelefon bemannas av patologläkare och är tänkt för medicinska frågor, d.v.s. ej provtagningstekniska frågor. Telefonen bemannas kontorstid - mån-fre 8.00 – 16.30. D.v.s. inte röda dagar, kvällar, nätter eller helger. Patologens verksamhetsuppdrag, av...

Analyser och provtagning

Iohexolclearance nytt namn och ny svarsrutin

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi                                                                                                                                    Förändring fr.o.m. 12 juni 2019 Iohexolclearance - nytt namn och ny svarsrutin Iohexolclearance byter namn till Pt-GFR (Iohexol) relativt. Vid utlämning av resultat från Pt-GFR (Iohexol), kommer det fortsättningsvis lämnas resultat för ”Pt-GFR (Iohexol) relativt” (mL/min/1,73m2) och ”Pt-GFR (Iohexol) absolut” (mL/min). Olika sätt att benämna GFR I litteraturen finns olika sätt att benämna...

Analyser och provtagning

Kreatinin, justerade referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi Förändring under vecka 24 2019 Kreatinin - justerade referensintervall Referensintervallen för kreatinin i plasma och urin justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. De nya referensintervallen ser ut på följande sätt: P-Kreatinin 0-7 dgr: 27 - 77 µmol/L 8-60 dgr: 14 - 34* µmol/L 2-11 mån: 14 - 34 µmol/L 1-2 år:...

Analyser och provtagning

Absolut GFR, ny analys

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190603 Förändring under vecka 24 2019 Absolut GFR - ny analys Vid beställning av denna analys på patienter ≥18 år skattas absolut GFR baserat på Kreatinin- och Cystatin C-koncentration. Kännedom om absolut GFR kan vara viktigt vid dosering av läkemedel som utsöndras via njurarna. Se även tilläggsinformation om ”Beräkning av absolut GFR”. VAS-provkod: GFRABS. Lägg...

Analyser och provtagning

Ny diagnostik för gastrovirus

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-05-22 Vi inför med start 2019-05-27 PCR-baserad diagnostik för gastrovirus. Metoden påvisar rotavirus, sapovirus, norovirus, adenovirus och astrovirus och ersätter tidigare antigen-baserad diagnostik för rota- och adenovirus. För beställning använd VAS-kod Fvirus. Analysen kostar 398 SEK (internt pris) och 499 SEK (externt pris). I samband med metodbyte ändrar vi också provtagningsmaterial. Provet skall tas i...

Analyser och provtagning

Provtagning Halmstad och Falkenberg, ändrade öppettider fr o m 7 juni

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 2019-05-20 Fr.o.m. vecka 23 (7 juni) ändras öppettiderna för Klinisk kemis provtagningar i Halmstad och Falkenberg. Halmstad Måndag - torsdag  kl. 07.15 - 15.30 Fredag  kl. 07.15 - 12.00 Ny tid Falkenberg Måndag - torsdag  kl. 07.30 - 16.15 Ny tid  Lunchstängt 12.00 - 12.45 Fredag  kl. 07.30 - 12.45 Ny tid Vid frågor kontakta: Avdelningschef Elisabeth Astell...

Analyser och provtagning

Provtagning och laboratorieanalyser – utbildning för sommarvikarier

Publicerad:

INBJUDAN till utbildning i provtagning och laboratorieanalyser för sommarvikarier som ska arbeta på vårdcentralslaboratorium. Plats Måndag 27 maj 2019, 09.00-16.00, konferensrum Barken/Briggen, Hallands sjukhus Halmstad, Huvudentré 4, målpunkt C, plan 4. Onsdag 5 juni 2019, 09.00-16.00, konferensrum Kulknappen, Hallands sjukhus Varberg, korridoren till höger efter biblioteket Program Utbildningen omfattar både teori och praktik i följande Provtagningsanvisningar, kvalitetssäkring Kapillär provtagning HemoCue...

Analyser och provtagning

HemoCue WBC DIFF – Ny internkontroll

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR: Region Halland har nu upphandlat en driftkontroll för kvalitetssäkring av analysresultat från HemoCue WBC och HemoCue WBC DIFF. Alla verksamheter som använder instrumentet ska införa kontrollen. Rutinen med patientjämförelse mellan verksamhet och Klinisk kemi Halland upphör. Produkten består av en kartong med tre kontrollflaskor med olika resultatnivåer. På grund av att hållbarheten är relativt kort upprättas en leveransplan...

Analyser och provtagning

LD och Östradiol: justerade referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 2019-04-16 Förändring fr.o.m. 17 april 2019 LD och Östradiol - justerade referensintervall P-LD Barnreferensintervallet för LD justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. Referensgränserna för vuxna förblir oförändrade. Efter förändringen ser referensintervallet ut på följande sätt: 0-14 dgr: 0 - 18,8 μkat/L 15 dgr-5 mån: 0 - 7,1 μkat/L 6 mån-3 år: 2,2...

Analyser och provtagning

PSA justerat referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190408 PSA - justerat referensintervall Referensintervallet för S-PSA totalt justeras för att överensstämma med vad som anges i det nationella vårdprogrammet för prostatacancer. Efter förändringen ser det ut på följande sätt: S-PSA Män: <70 år:     <3 µg/L 70-80 år: <5 µg/L >80 år:     <7 µg/L 5-alfareduktashämmare (dutasterid/finasterid) sänker PSA-värdet till hälften inom ett år vid...

Analyser och provtagning

Hematologi: nya analysinstrument medför nya rutiner

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR – Klinisk kemi 2019-04-02 På grund av att Klinisk kemi Halland har ny instrumentering för hematologiska rutinanalyser vill laboratoriet meddela delvis ändrade rutiner samt påminna om andra. Rörfyllnad För bästa analyskvalitet ska rören fyllas tills vakuum tar slut. Laboratoriet accepterar dock rör med mindre fyllnad och har varit generös med att svara ut resultat från underfyllda EDTA-rör. För att...

Analyser och provtagning

Ny provkod i VAS (B GUL) för blododling med PF-flaska

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-03-14 Vid blododling på barn eller svårstucken patient ska PF-flaska (gul kork) användas. Volymen blod får vara 0,5 - 4 mL. Nu finns en provkod i VAS, B GUL, som ska användas för dessa flaskor. Vi vill även påminna om att det är viktigt att VAS-etiketten sitter i rätt riktning, vertikalt, på blododlingsflaskorna. QR-koden och...

Analyser och provtagning

Kolesterol och Urat: justerade barnreferensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 20190304 Förändring fr.o.m. 5 mars 2019 Barnreferensintervallen för Kolesterol och Urat justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. (Referensgränserna för vuxna förblir oförändrade.) Efter förändringen ser referensintervallen ut på följande sätt: P-Kolesterol 0-5 mån: Referensintervall saknas 6 mån-17 år: 2,7 - 5,5 mmol/L 18-30 år: 2,9 - 6,1 mmol/L 31-50 år: 3,3...

Analyser och provtagning

Aldosteron: ny metod som analyseras i serum

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 20190221 Förändring fr.o.m. 21 februari 2019 På grund av ny analysmetod för Aldosteron ändrar Region Skåne provtagningsrör till SST-rör (gul propp). Vid samtidig beställning av Aldosteron och Renin kommer fortfarande svar på Aldosteron/Renin-kvot erhållas. Det ska då tas både ett SST-rör (gul propp) för Aldosteron och ett EDTA-rör (lila propp) för Renin. Vid samtidig beställning...

Analyser och provtagning

Återinförande av ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190218 Förändring fr.o.m. 18 februari 2019 Återinförande av ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl  I december 2017 återkallade leverantören ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl och ImmunoCAP Allergen c6 Amoxicilloyl p.g.a. reducerad stabilitet. Problemet med ImmunoCAP allergen c6 Amoxicilloyl åtgärdades och analysen var återigen tillgänglig i augusti 2018. Nu har man även för ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl kunnat fastställa...

Analyser och provtagning

Cefadroxil besvaras S (känslig) i urinprov

Publicerad:

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-02-07 Cefadroxil kommer nu att besvaras S (känslig) i urinprov för arterna E. coli, Klebsiella, Raultella och Proteus mirabilis. Bedömningen för cefadroxil gäller endast vid okomplicerad urinvägsinfektion (UVI).  Bakterier som är känsliga för cefadroxil är även känsliga för cefotaxim. För övriga arter inom familjen Enterobacteriaceae besvaras inte cefadroxil.  Vid behandling med t ex cefotaxim måste detta undersökas. Vi vill betona...

Analyser och provtagning

P-Glukos: justerat referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190201 Förändring fr.o.m. 7 februari 2019 Referensintervallet för P-Glukos justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier och läroböcker. Efter förändringen ser det ut på följande sätt: P-Glukos, fasteprov ≤1 dag: 2,6 - 3,3 mmol/L 2-30 dgr: 2,8 - 4,4 mmol/L 31dgr-16 år: 3,3 - 5,6 mmol/L Vuxna: 4,2 - 6,0 mmol/L P-Glukosgräns...

Analyser och provtagning

Fertilitetshormoner: justerade referensintervall

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190128 Förändring fr.o.m. vecka 6, 2019 Fertilite​tshormoner - justerade referensintervall  Referensintervallen för FSH, LH, Östradiol, Progesteron, Testosteron, SHBG och Testosteron/SHBG-kvot justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier och läroböcker. De nya referensintervallen införs successivt under vecka 6 2019. Efter förändringen ser de ut på följande sätt: ​S-FSH ​Flickor: 0-5 år: ​Referensintervall saknas...

Analyser och provtagning

Venprovtagningsset Safety-Lok (butterfly) utgår

Publicerad:

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 190117 Förändring fr.o.m. vecka 3 2019 Region Halland har i samråd med leverantören BD beslutat att venprovtagningsset Safety-Lok successivt ska utgå med början under vecka tre 2019. Använd motsvarande venprovtagningsset Push Button från samma leverantör. För mer information inklusive artikelnummer i Websesam, se bifogade dokument samt instruktionsvideo. Kundinformation BD Push Button (PDF-dokument, 219 kB) Produktinformation...

Analyser och provtagning