Direkt till innehållet

P-MMA

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 221220

Förändring fr.o.m. 5 januari 2023

Sedan i maj 2022 har Klinisk kemi Halland arbetat med att optimera vår lokala analysmetod för P-Metylmalonat (MMA). Under tiden har proverna skickats till Klinisk kemi Karlstad för analys. Klinisk kemi Halland har nu optimerat metoden och proverna kommer fr.o.m. 5 januari 2023 åter analyseras i Halmstad.

Provtagning
PST-rör (mintgrön propp)

Vid provtagning med microtainerrör behöver laboratoriet i Halmstad ett fullt (600 µL) PST microtainerrör (mintgrön propp).

Vid frågor kontakta:
Överläkare Jan Miller
Jan.Miller@regionhalland.se
Tfn: 035-13 15 85

Publicerad: 2022-12-20

Senast ändrad: