Direkt till innehållet

S-PTH – justerat referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 240416

Förändring fr.o.m. 16 april 2024

Nytt referensintervall för PTH är 1,8-6,4 pmol/L. Detta baserar sig på en population med säkerställd D-vitamin-sufficiens.

Vid frågor kontakta:

Specialistläkare Hilda Hallander
Tfn 035-13 45 94

Publicerad: 2024-04-16

Senast ändrad: