Direkt till innehållet

Kolesterol och Urat: justerade barnreferensintervall

LABORATORIET INFORMERAR – Klinisk kemi 20190304

Förändring fr.o.m. 5 mars 2019

Barnreferensintervallen för Kolesterol och Urat justeras för att överensstämma med
vad som anges i referensintervallstudier. (Referensgränserna för vuxna förblir
oförändrade.) Efter förändringen ser referensintervallen ut på följande sätt:

P-Kolesterol
0-5 mån: Referensintervall saknas
6 mån-17 år: 2,7 – 5,5 mmol/L
18-30 år: 2,9 – 6,1 mmol/L
31-50 år: 3,3 – 6,9 mmol/L
>50 år: 3,9 – 7,8 mmol/L

P-Urat
0-14 dgr: 160 – 750 μmol/L
15 dgr-11 mån: 90 – 370 μmol/L
1-11 år: 100 – 280 μmol/L
Kvinnor:
12-17 år: 150 – 340 μmol/L
18-50 år: 155 – 350 μmol/L
>50 år: 155 – 400 μmol/L
Män:
12-17 år: 150 – 450 μmol/L
>17 år: 230 – 480 μmol/L

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se

Publicerad: 2019-03-04

Senast ändrad: