Direkt till innehållet

Järnmättnad byter namn till Transferrinmättnad

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 240507

Förändring fr.o.m. 14 maj 2024

 

Transferrinmättnad är den benämning som rekommenderas nationellt.
Beställningskoden i VAS är oförändrad (JÄRNMÄ). Rapportering av transferrinmättnad görs när transferrinmättnad beställs eller när någon av de ingående analyserna Järn eller Transferrin beställs.

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Hilda Hallander
Tfn 035-13 45 94

Publicerad: 2024-05-07

Senast ändrad: