Direkt till innehållet

Rörbrist – analys av Kalium

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 211013

Som tidigare meddelats råder det stor brist på PST-rör (mintgrön propp) och att det generellt går bra att ersätta PST-rör med SST-rör (gul propp).

Vid analys av Kalium i SST-rör kommer analysresultatet ligga 0,3–0,4 mmol/L högre än om provet är taget i PST-rör.

Tyvärr kan laboratoriet inte ha olika referensintervall beroende på vilket rör som har använts för analys av Kalium. Våra analysprocesser är till stor del automatiserade och systemet kan inte särskilja mellan PST- och SST-rör. Med det stora inflöde av rör som laboratoriet har, 4000–4500 rör/dygn, har vi inte heller möjlighet att manuellt kontrollera om rören har beställning på Kalium eller inte.

Om det finns viss tillgång till PST-rör (mintgrön propp) är det bra om dessa prioriteras till att användas vid provtagning där det är beställt Kalium och SST-rör (gul propp) används när Kalium inte är beställt.

P-Homocystein och P-Laktat måste tas i PST-rör.

 

Vid frågor kontakta:
Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson
Martin.Samuelsson@regionhalland.se
Tfn: 035-13 18 05

Publicerad: 2021-10-13

Senast ändrad: