Direkt till innehållet

Resistensbestämning av Mycoplasma genitalium

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-02-01

Resistensbestämning för makrolider (inklusive azithromycin) kommer att införas 2023-02-01 som en rutinanalys på alla prover där Mycoplasma genitalium påvisas.

Tidigare har positiva prov skickats till Stockholm för resistensbestämning. Med ökande resistensnivåer är det viktigt att få snabbare analyssvar och att resistensbestämning görs i större omfattning än tidigare. Därför införs analysen vid Klinisk mikrobiologi, Hallands sjukhus Halmstad.

Publicerad: 2023-02-01

Senast ändrad: