Direkt till innehållet

Kontrollprotokoll för U-Testremsa Mulitstix 7

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 200812-2

På grund av nya lotnummer av kontroll MAS UA DipTube (Websesam art.nr. 55058), till instrument Clinitek Status+ och urinsticka Multistix 7, har godkänt intervall (åsatt värde) för ketoner på kontroll 2 breddats.

 

Ny version av kontrollprotokollet finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats:

https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/laboratoriemedicin/klinisk-kemi/protokoll-for-internkontroll/

Välj protokoll ”U-Testremsa Multistix 7 Clinitek Status”

 

 

 

Vid frågor kontakta:

Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson

Martin.Samuelsson@regionhalland.se

Tfn 035-13 18 05

 

Publicerad: 2020-08-12

Senast ändrad: