Direkt till innehållet

Ny provkod i VAS (B GUL) för blododling med PF-flaska

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-03-14

Vid blododling på barn eller svårstucken patient ska PF-flaska (gul kork) användas. Volymen blod får vara 0,5 – 4 mL. Nu finns en provkod i VAS, B GUL, som ska användas för dessa flaskor.

Vi vill även påminna om att det är viktigt att VAS-etiketten sitter i rätt riktning, vertikalt, på blododlingsflaskorna. QR-koden och en del av flaskans steckkod måste synas.

Vid frågor kontakta:
Ingegerd Sjögren
Mikrobiolog
035-131853
Ingegerd.sjogren@regionhalland.se

Publicerad: 2019-03-14

Senast ändrad: