Direkt till innehållet

EGFR-mutationer i plasma – ny analys

Laboratoriet informerar - Klinisk Patologi och Cytologi 200401

Förändring från 2020-04-01

Nu tillkommer en ny analys, EGFR-mutationer i plasma i lungcancer.

Som ett komplement till sedvanlig mutationsanalys i tumörmaterial kan vi från den 1 april 2020 även erbjuda en Q-PCR-baserad analys av EGFR-mutationer i plasma. Fritt cirkulerande DNA extraheras från plasma och därefter utförs en kvantitativ PCR specifik för följande mutationer i EGFR-genen: Exon 19-deletioner, L858R och T790M.

Prover lämnas till provmottagningen:
Klinisk Patologi och Cytologi, Hallands sjukhus Halmstad, målpunkt H, plan 4
Måndag-torsdag 8:00-16:30, fredag och dag före helgdag 8:00-12:00

VAS-provkod:  Cellfritt DNA
Provtagning: Två st Streckrör
Analyserande lab: Klinisk Patologi och Cytologi, Halmstad
Pris: 5500 kronor
Analysfrekvens: Varje vecka

Vid frågor kontakta:
Överläkare Louise Pettersson
Louise.pettersson@regionhalland.se
Tfn 035-131881

Publicerad: 2020-04-01

Senast ändrad: