Direkt till innehållet

Fördröjda provsvar borrelia, kalprotektin, Helicobacter pylori-antigen och IGRA

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2024-05-16

På grund av maskinhaveri kommer provsvar för borrelia, kalprotektin, Helicobacter pylori-antigen och IGRA att fördröjas ytterligare. Vissa prover har kunnat analyseras under veckan och ytterligare prover skickas till externa laboratorium för analys med samma metod. Nytt försök till lagning kommer att ske i början av nästa vecka.

Vid akuta prov vänligen kontakta Klinisk mikrobiologi, tel 035-13 18 50, så att vi kan prioritera på bästa sätt.

Publicerad: 2024-05-16

Senast ändrad: