Direkt till innehållet

Uppdatering TBE-diagnostik

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2023-11-06

TBE diagnosen grundas generellt på typiska symtom och epidemiologi i kombination med förekomst av specifika IgM-antikroppar i serum. Vid meningo-encephalit där TBE misstänks finns from 2023-11-07 två olika serumanalyser att beställa i VAS.

TBE, IgM akut-analys (VAS-kod TBEIGM): Ett akut-/snabbtest som detekterar IgM-antikroppar mot TBE i serum. Analyseras dagligen på prov som ankommer till laboratoriet före kl 15.30. Vid positivt resultat skickas provet för konfirmerande test (där även IgG mot TBE-virus ingår). Då analysen bara detekterar IgM-antikroppar och är en akutanalys rekommenderas analysen endast hos ovaccinerade, akut sjuka patienter med misstänkt TBE. Analysen kan endast beställas av medicinklinikerna och infektionskliniken. Vid behov på andra kliniker kontakta mikrobiologen.

TBE IgM/IgG extern (VAS-kod TBESER): Traditionell serologisk analys (ELISA) som detekterar både IgM och IgG mot TBE-virus i serum. Provet vidarebefordras och analyseras på Mikrobiologen i Lund. Analysen rekommenderas vid misstänkt TBE-infektion och utredning där det inte är lika brådskande.

Observera att hos vaccinerade patienter kan IgM-svaret vara fördröjt eller utebli. Därför bör akut/snabb-testet inte användas om patienten är vaccinerad mot TBE och traditionell serologi kan också vara missvisande vid infektion. Vid vaccinations-genombrott kan i stället analys av intratekal antikroppsproduktion vara av värde. Kontakta gärna infektionsläkare eller klinisk mikrobiolog i dessa fall för diskussion om lämpliga diagnostiska metoder.

Vid frågor, kontakta överläkare Emma Löfström, 035-13 14 82

Publicerad: 2023-11-06

Senast ändrad: