Direkt till innehållet

B-SR (sänka) – ändrad analysmetod och provtagningsrör

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi

Förändring fr.o.m. 4 april 2022

 

Klinisk kemi byter analysinstrument och analysmetod för B-SR. Bytet innebär att prover som sänds till Klinisk kemi fortsättningsvis ska tas i 3 mL EDTA-rör, lila propp.

P.g.a. erfordrad provmängd kan inte beställning kombineras med hematologianalyser i samma EDTA-rör utan det kommer vara ett separat EDTA-rör till B-SR.

 

Under en övergångsperiod fram till 2022-06-30 kommer laboratoriet ta emot och analysera prover tagna med excyterör.

 

I samband med ovanstående förändring görs också en justering av referensintervallet. Det nya referensintervallet ser ut på följande sätt:

Kvinnor: 
 ≤50 år: 2 – 20 mm
>50 år: 2 – 29 mm
 Män:
≤50 år: 2 – 12 mm
>50 år: 2 – 19 mm

 

Nedläggning av analyser

I samband med instrumentbytet läggs analysen ”B-SR, mikro” ner och laboratoriet slutar också ta emot Seditainerrör för analys.

 

Vid frågor kontakta:

 

Överläkare Hilda Hallander                                Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson

Hilda.Hallander@regionhalland.se                   Martin.Samuelsson@regionhalland.se

Tfn: 035-13 45 94                                                 Tfn: 035-13 18 05

Publicerad: 2022-03-22

Senast ändrad: