Direkt till innehållet

Nedläggning av Mycoplasma pneumoniae serologi

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-10-22

Från 25 oktober 2021 kommer inte längre antikroppspåvisning för Mycoplasma pneumoniae att utföras på Klinisk mikrobiologi. Nukleinsyrapåvisning (PCR) på luftvägsprov rekommenderas istället för diagnostik av infektioner med dessa agens. PCR har högre sensitivitet och specificitet samt kan ge diagnos tidigare i sjukdomsförloppet.
Det finns möjlighet att, i de fall där serologisk undersökning är indicerat, vidarebefordra provet till referenslaboratorium (Akademiska sjukhuset i Uppsala).

Publicerad: 2021-10-22

Senast ändrad: