Direkt till innehållet

Återinförande av ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl

LABORATORIET INFORMERAR – Klinisk kemi 190218

Förändring fr.o.m. 18 februari 2019

Återinförande av ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl 
I december 2017 återkallade leverantören ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl och ImmunoCAP Allergen c6 Amoxicilloyl p.g.a. reducerad stabilitet.

Problemet med ImmunoCAP allergen c6 Amoxicilloyl åtgärdades och analysen var återigen tillgänglig i augusti 2018.

Nu har man även för ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl kunnat fastställa en ny stabilitet och analysen återinförs.

I de fall prover för analys av ImmunoCAP Allergen c5 Ampicilloyl anlänt till laboratoriet har de sparats och kommer nu kunna analyseras. Detta gäller även de c6 Amoxicilloyl som ännu inte har analyserats av laboratorietekniska skäl.

 

Vid frågor kontakta: 
Specialistläkare Annika Strand
Annika.strand@regionhalland.se 
Tfn 035-13 18 12

Publicerad: 2019-02-18

Senast ändrad: