Direkt till innehållet

Cefadroxil besvaras S (känslig) i urinprov

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-02-07

Cefadroxil kommer nu att besvaras S (känslig) i urinprov för arterna E. coli, Klebsiella, Raultella och Proteus mirabilis.

Bedömningen för cefadroxil gäller endast vid okomplicerad urinvägsinfektion (UVI).  Bakterier som är känsliga för cefadroxil är även känsliga för cefotaxim.

För övriga arter inom familjen Enterobacteriaceae besvaras inte cefadroxil.  Vid behandling med t ex cefotaxim måste detta undersökas.

Vi vill betona att förstahandsval av antibiotika vid okomplicerad UVI fortfarande är pivmecillinam eller nitrofurantoin.

Vid frågor kontakta:  

Ingegerd Sjögren
Mikrobiolog
Tel: 035-131853
Ingegerd.sjogren@regionhalland.se

Publicerad: 2019-02-07

Senast ändrad: