Direkt till innehållet

Iohexolclearance nytt namn och ny svarsrutin

LABORATORIET INFORMERAR – Klinisk kemi

                                                                                                                                  

Förändring fr.o.m. 12 juni 2019

Iohexolclearance – nytt namn och ny svarsrutin

Iohexolclearance byter namn till Pt-GFR (Iohexol) relativt.

Vid utlämning av resultat från Pt-GFR (Iohexol), kommer det fortsättningsvis lämnas resultat för ”Pt-GFR (Iohexol) relativt” (mL/min/1,73m2) och ”Pt-GFR (Iohexol) absolut” (mL/min).

Olika sätt att benämna GFR

I litteraturen finns olika sätt att benämna relativt GFR respektive absolut GFR. Nedan visas några av de alternativa benämningar som används.

Pt-GFR (Iohexol) relativt (mL/min/1,73m2):

  • Iohexolclearance
  • Pt-GFR (Iohexol) norm
  • Kroppsytenormaliserat GFR
  • Korrigerat GFR

Pt-GFR (Iohexol) absolut (mL/min):

  • Okorrigerat GFR

Remiss

Undersökningen beställs som tidigare via remiss GFR (Iohexol), vuxna.

På barn utförs undersökningen av Barn och ungdomskliniken.

VAS-koder för analysresultat

_IOHEX = Pt-GFR (Iohexol) relativt       Befintlig kod    (tidigare kod för Iohexolclearance)

_IOABS = Pt-GFR (Iohexol) absolut     Ny kod

 

Vid frågor kontakta:

Specialistläkare Jan Miller

Jan.Miller@regionhalland.se

Tfn 035-13 15 85

Publicerad: 2019-06-11

Senast ändrad: