Direkt till innehållet

Beställning FHKOLL (faeces hälsokontroll) utgår

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2021-03-11

Beställning FHKOLL (faeces hälsokontroll) utgår på grund av att faeces panelerna gjorts om för täcka fler stammar av EHEC. Vid frågeställning diarré beställ FINHSM (diarré inhemsk smitta) eller FUTLSM (diarré utlandssmitta) istället.

Publicerad: 2021-03-11

Senast ändrad: