Direkt till innehållet

Fusobacterium necrophorum

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-11-11

Mikrobiologiska laboratoriet har bytt system för PCR-analyser och kommer numera att analysera prov för F. necrophorum dagligen, måndag-lördag. Analysen är inte längre semi-kvantitativ, d v s bedömningen av stark eller svag DNA-nivå kan inte utföras. Det finns ett bärarskap, framför allt i åldersgruppen 18-25 år. Patientens infektionsstatus bör ligga till grund för eventuell antibiotikabehandling.
Prov tas från svalg med Eswab (rosa kork), analyskod  ”FusoPC”.
Vid frågor kontakta:
Mikrobiolog Ingegerd Sjögren, Ingegerd.sjogren@regionhalland.se
Molekylärbiolog Christoffer Lindsten, Christoffer.lindsten@regionhalland.se

Tfn Klinisk mikrobiolog 035-131850

Publicerad: 2019-11-11

Senast ändrad: