Direkt till innehållet

Nytt rör för urinodling

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2024-02-06 

Mikrobiologen byter provtagningsrör för urinodling.  

Det nya röret fylls med hjälp av en pistong och sugspets. Se instruktion.
Fördelen är att det inte finns någon stickande nål. Sugspetsen kan slängas i vanligt avfall.
För laboratoriet är röret bättre anpassat med skruvkork för vår automatiska provsättningsrobot.
Artikelnummer i Websesam 616619. (Sarstedt art.nr 10.252.020) 

Det nya röret går också bra att använda för analyser till Klinisk kemi förutom U-Sediment där det ska vara rör med konisk botten (Websesam art.nr. 50206, Sarstedt art.nr. 62.9924.284).
Dagens vakuumrör kommer på sikt att fasas ut. Eftersom Mikrobiologen har problem med vakuumröret kan befintliga lager av vakuumröret med fördel användas till prover som ska till Klinisk kemi. 

OBS! Urinprov ska tas/lämnas i rent engångskärl. Prov som lämnas i kärl som tidigare används till annat accepteras inte, t.ex. sylt- och medicinburkar etc. 

Vid frågor kontakta mikrobiologen på 035-13 18 50. 

Publicerad: 2024-02-06

Senast ändrad: