Direkt till innehållet

Blododlingar: Ett stick räcker!

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2019-11-25

När blododling tas ska fyra flaskor, dvs två par med en grön aerob och en orange anaerob flaska i respektive par, fyllas med 10 ml blod vardera. Tidigare har rekommendationen varit att de två flaskparen ska tas från två olika stick/venpunktioner. Nya studier har visat att om de fyra flaskorna tas från samma stick men med ett första ”slaskrör” minskar antalet kontaminerade blododlingar utan att sensitiviteten försämras. För att undvika kontamination är fortfarande noggrann huddesinfektion viktig!

Således ändras instruktionen och alla fyra flaskorna ska tas från samma stick.

Observera att slaskröret kan användas för klinisk kemisk analys. För att inte fördröja insättande av antibiotika bör dock eventuella ytterligare blodprover tas efter blododlingarna. Klin kem rör tas enligt rekommenderad rörordning.

För fullständiga anvisningar v g se analysförteckningen.

Förhoppningsvis underlättar de nya anvisningarna vid provtagning och kan även minska antalet kontaminationer. Studier visar att blododlingar kontaminerade med hudbakterier leder till onödig antibiotikabehandling och längre vårdtid för patienten.

Informationsmaterial för spridning på t ex APT kommer mailas ut till alla avdelningschefer.

 

Vid frågor kontakta:

Emma Löfström

ST-läkare Klinisk Mikrobiologi och Vårdhygien

035-131482

Publicerad: 2019-11-25

Senast ändrad: