Direkt till innehållet

S-AFP – ändrad mätenhet

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 200224

Förändring från och med 3 mars 2020

S-AFP – ändrad mätenhet
S-AFP (alfa-Fetoprotein) kommer att rapporteras i enheten kIE/L. Denna förändring är en del i att harmonisera måttenheter för kemianalyser i Sverige, vilket bland annat minskar risken för missförstånd vid informationsutbyte kring patient. En konvertering av resultat från den nya till den gamla enheten kan göras på följande sätt:

• Koncentration uttryckt i kIE/L x 1,21 = Koncentration uttryckt i µg/L

Referensintervallet kommer att se ut på följande sätt:

S-AFP

Nyfödda: 50 000 – 200 000 kIE/L
Sjunker till vuxenvärde under första till tredje levnadsåret
≥3 år (ej gravida):  0 – 5 kIE/L

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94

Publicerad: 2020-02-24

Senast ändrad: