Direkt till innehållet

Externkontroll för HbA1c på analysinstrument Afinion

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 220616

Vid analys av externkontroll (Equalis) för B-HbA1c på analysinstrument Afinion AS100 och Afinion 2 ska den utföras som ett patientprov, inte som ett kontrollprov. Om externkontrollen analyseras som ett kontrollprov visas felmeddelandet -203-, som betyder fel provmaterial, och inget analysresultat erhålls.

 

 

 

 

 

Vid frågor kontakta:

Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson

Martin.Samuelsson@regionhalland.se

Tfn: 035-13 18 05

Publicerad: 2022-06-16

Senast ändrad: