Direkt till innehållet

Inhalationsallergenmix (Phadiatop) – automatisk splittning

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 230104

Förändring fr.o.m. 10 januari 2023

Från 2023-01-10 kommer alla positiva (≥0,35 PAU/L) analyser för IgE antikroppar, inhalationsallergenmix (Phadiatop) att testas automatiskt (splittas) för ingående specifika allergen. Ingen administrativ avgift utgår för splittningen. VAS-kod IGELUF.

Om beställare föredrar att inte låta provet automatiskt testas ytterligare (splittas) efter positivt resultat, ska VAS-kod PHADNO användas för att beställa analysen. Om beställare som använt VAS-kod PHADNO senare vill tilläggsbeställa ingående specifika allergen utgår en administrativ avgift på 150 kr per remiss.

 

Vid frågor kontakta:
Överläkare Jan Miller
Jan.Miller@regionhalland.se
Tfn: 035-13 15 85

Publicerad: 2023-01-04

Senast ändrad: