Direkt till innehållet

Metod ändring: Vitamin D

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 230608

Förändring fr.o.m. 13 Juni 2023

Metod ändring: Vitamin D, S-25-Hydroxyvitamin D, S-Kalcidiol (S- 25 (OH)-)

Alla prover kommer att analyseras med immunkemisk teknik med undantag för barn yngre än 10 år som kommer att analyseras med den befintliga analysmetoden, dvs LC MSMS (liquid chromatography mass spectrometry).

LC MSMS är en mer specifik metod som kan analysera 25(OH)-vitamin D2 och D3 och separerar dem från mer sällsynta (och inaktiva) 3- epi former av vitamin D som kan förekomma hos barn. LC MSMS metoden rekommenderas för barn och vid speciella fall (tex vid behandling med vitamin D2). För att beställa LC MSMS metoden ska VITD23 väljas i VAS.

VAS Provkod: VITD
Analysfrekvens: Vardagar

VAS Provkod: VITD23
Analysfrekvens: 1 gång/vecka

Priset kommer att vara lite lägre på grund av förändringen, nytt pris är 150 kr.

Vid frågor kontakta:
Överläkare Jan Miller
jan.miller@regionhalland.se
Tfn: 035-13 15 85

Publicerad: 2023-06-08

Senast ändrad: