Direkt till innehållet

Kreatinin, justerade referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR – Klinisk kemi

Förändring under vecka 24 2019

Kreatinin – justerade referensintervall

Referensintervallen för kreatinin i plasma och urin justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier. De nya referensintervallen ser ut på följande sätt:

P-Kreatinin
0-7 dgr: 27 – 77 µmol/L
8-60 dgr: 14 – 34* µmol/L
2-11 mån: 14 – 34 µmol/L
1-2 år: 19 – 46 µmol/L
3-5 år: 24 – 49 µmol/L
6-8 år: 28 – 51 µmol/L
9-12 år: 33 – 63 µmol/L
Kvinnor:
13-17 år: 39 – 77 µmol/L
≥18 år: 45 – 90 µmol/L
Män:
13-17 år: 44 – 92 µmol/L
≥18 år: 60 – 105 µmol/L

* Referensintervallet gäller fullgångna barn. För underburna barn kan det ta 3-8 veckor innan kreatinin sjunker till denna nivå.

Pt(U)-Kreatinin
0-17 år: Referensintervall saknas
Kvinnor: 6 – 14 mmol/d
Män: 8 – 21 mmol/d

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94

Publicerad: 2019-06-03

Senast ändrad: