Direkt till innehållet

Transferrinreceptor – korrigerat referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 200914

Förändring fr.o.m. 16 september 2020

Referensintervallet för P-Transferrinreceptor förändras vuxna (men är oförändrat för barn).

Efter förändringen ser det ut såhär:

 

P-Transferrinreceptor

Kvinnor: 1,8 – 4,6 mg/L

Män: 1,8 – 4,7 mg/L

 

Vid frågor kontakta:

Specialistläkare Hilda Hallander Hilda.Hallander@regionhalland.se

Tfn 035-13 45 94

Publicerad: 2020-09-14

Senast ändrad: