Direkt till innehållet

B-RDW-CV – ny analys i sortimentet

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi

Förändring fr.o.m. 1 juni 2020

Vid bedömning av röd blodbild kommer anisocytos (storleksvariation hos de röda blodkropparna) inte längre att graderas. Istället erbjuds analysen Erc(B)-RDW-CV (red cell distribution width – coefficient of variation). Denna uttrycks i procent och beräknas på följande sätt:

(1 standarddeviation av de röda blodkropparnas volym) / MCV * 100

RDW har föreslagits vara till hjälp vid differentiering av olika orsaker till anemi. Referensintervallet ser ut på följande sätt:

Kvinnor:
 ≤31 dagar: Referensintervall saknas
 32-60 dagar: 12-18 %
 61-180 dagar: 11-18 %
 6 mån-7 år: 11-16 %
 ≥8 år: 12-15 %

 

Män:
 ≤31 dagar: Referensintervall saknas
 32-60 dagar: 12-19 %
 61-180 dagar: 11-18 %
 6 mån-7 år: 11-16 %
 ≥8 år: 12-14 %

 

VAS-provkod: RDW
Remiss: Klinisk Kemi 1 (kommentarsfält)
Provtagning: EDTA-rör 3 mL, lila propp
Analyserande labb: Falkenberg, Halmstad, Kungsbacka, Varberg
Pris: 0 kr
För beräkningen ingående analyser, EVF och Erytrocyter, debiteras separat. 14 kr + 14 kr.
Analysfrekvens: Akut/Dagligen

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94

 

Publicerad: 2020-06-01

Senast ändrad: