Direkt till innehållet

Justerade referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 200128

Förändring under vecka 6 2020

Justerade referensintervall
• Barnreferensintervallen för LDL-kolesterol och triglycerider justeras för att överensstämma med vad som anges i referensintervallstudier.
• Den övre referensintervallgränsen för kalium höjs för både barn och vuxna.
• U-Calcium/Kreatinin-kvot har tidigare rapporterats utan referensintervall men kommer framöver rapporteras med referensintervallet nedan.

Efter förändringen ser referensintervallen ut på följande sätt:

 

P-LDL-kolesterol
0-5 mån: Referensintervall saknas
Flickor:
6 mån-8 år: 0,7 – 2,6 mmol/L
9-17 år: 1,2 – 5,0 mmol/L
Pojkar:
6 mån-8 år: 0,8 – 2,8 mmol/L
9-17 år: 1,1 – 3,6 mmol/L
Vuxna kvinnor och män:
18-30 år: 1,2 – 4,3 mmol/L
31-50 år: 1,4 – 4,7 mmol/L
>50 år: 2,0 – 5,3 mmol/L

 

P-Triglycerider
0-5 mån: Referensintervall saknas
6 mån-17 år: 0,4 – 2,2 mmol/L (icke fastande)
Vuxna: 0,5 – 2,6 mmol/L (fastande)

 

P-Kalium
0-11 mån: 3,3 – 5,8 mmol/L
≥1 år: 3,5 – 5,0 mmol/L

(S-Kalium ligger 0,3 – 0,4 mmol/L högre än P-Kalium)

 

U-Calcium/Kreatinin-kvot
0-11 mån: 0 – 2,19 mol/mol
1-2 år: 0 – 1,49 mol/mol
3-4 år: 0 – 1,09 mol/mol
5-6 år: 0 – 0,79 mol/mol
7-17 år: 0 – 0,59 mol/mol
Vuxna: 0 – 0,69 mol/mol

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94

Publicerad: 2020-01-28

Senast ändrad: