Direkt till innehållet

Transferrinreceptor – ny analysmetod och nytt referensintervall

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 211110

Förändring fr.o.m. 15 november 2021

En ny metod för koncentrationsbestämning av transferrinreceptor tas i bruk på Klinisk kemi Halland. Den nya metoden ger resultat som ligger ca 8 % lägre än nuvarande metod. I samband med att den nya metoden tas i drift justeras även referensintervallet. Det nya referensintervallet ser ut på följande sätt:

 

P-Transferinreceptor
<1 mån: 2,4 – 7,9 mg/L
1-5 mån: 2,6 – 5,0 mg/L
6-11 mån: 2,9 – 5,6 mg/L
1-3 år: 1,7 – 5,1 mg/L
4-17 år: 1,7 – 4,6 mg/L
≥18 år: 1,7 – 4,1 mg/L

 

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94

Publicerad: 2021-11-10

Senast ändrad: