Direkt till innehållet

En ny antigenspecifik metod för att påvisa antinukleära antikroppar införs 2023-11-28.

Laboratoriet informerar 2023-11-27 – Klinisk mikrobiologi

 

ANA-screen. VAS kod: ANA 

ANA är en förkortning för antinukleära antikroppar, autoantikroppar som är riktade mot antigen som återfinns i cellkärnan, och förekomst av ANA-antikroppar är förknippat med olika inflammatoriska systemsjukdomar. 

ANA-screen omfattar två metoder för att påvisa antinukleära antikroppar. Den ena metoden är en immunokemisk analys, vilken påvisar specifika antikroppar. Den andra metoden utförs med immunofluorescensteknik där sera tillsätts olika vävnadssnitt och fluorescensmönstret bedöms därefter genom mikroskopering. Immunofluorescensanalysen kompletterar den immunokemiska analysen, då det finns typiska flourescensmönster som inte kan identifieras med immunokemi. 

Den nya analysen ersätter den gamla immunokemiska metoden, men analysen baseras på samma teknik som den föregående, fluorescence enzyme immunoassay (FEIA). Följande antikroppar kan påvisas med den nya metoden: SSA/Ro60, Ro52, SSB/LA, U1RNP, RNP70, Sm, Cenp, Scl-70 och Jo-1. Således kommer inte längre följande antikroppar kunna påvisas när vi går över till den nya metoden: PCNA, Rib-P, Fibrillarin, Mi,-2, RNA Polymeras III och PM-scl. 

Komplettering med analys av dsDNA med antigenspecifik och morfologiskt test (Immunofluorescens) på Crithidia luciliae utförs på utvalda prover där anamnes och/eller fynd i ANA-screen motiverar ytterligare utredning. 

Vid frågor kontakta mikrobiologen på 035-13 18 50. 

 

Publicerad: 2023-11-27

Senast ändrad: