Direkt till innehållet

SHBG – ändrat referensintervall för barn

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 191105

Förändring fr.o.m. 12 november 2019

SHBG – ändrat referensintervall för barn
En kalibreringsförändring i metoden för SHBG (sex hormone binding globulin/könshormonbindande globulin) kommer att resultera i något lägre mätresultat. Referensintervallet för vuxna påverkas inte av förändringen. För barn justeras referensintervallet neråt och ser efter förändringen ut på följande sätt:

S-SHBG

Flickor
0-5 år: Referensintervall saknas
6-17 år:
Tannerstadium 1: 21 – 210 nmol/L
Tannerstadium 2: 30 – 141 nmol/L
Tannerstadium 3: 24 – 102 nmol/L
Tannerstadium 4: 12 – 126 nmol/L
Tannerstadium 5: 15 – 93 nmol/L

 

Pojkar
0-5 år: Referensintervall saknas
6-17 år:
Tannerstadium 1: 23 – 157 nmol/L
Tannerstadium 2: 28 – 133 nmol/L
Tannerstadium 3: 17 – 160 nmol/L
Tannerstadium 4: 12 – 79 nmol/L
Tannerstadium 5: 8 – 49 nmol/L

Vid frågor kontakta:
Specialistläkare Hilda Hallander
Hilda.Hallander@regionhalland.se
Tfn 035-13 45 94

Publicerad: 2019-11-04

Senast ändrad: