Direkt till innehållet

Brist på FC-Mix-rör (rosa propp) till P-Glukos

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 220909

Leverantören av FC-Mix-rör till P-Glukos har meddelat att ny leverans kan ske först om ca tre veckor.

Tillfällig reservrutin
Efter hand som FC-Mix-röret tar slut hos användare får PST-rör (mintgrön propp) användas som ersättare. Eftersom provtagning i PST-rör för P-Glukos innebär försämrad analyskvalité, kommer denna möjlighet att upphöra när FC-Mix-röret åter finns att tillgå och är levererad till aktuella användare.

VAS- respetive remissetikett
På etiketterna till P-Glukos kommer det fortfarande anges att det ska vara ett ”rosa” rör. Sätt etiketten på ett separat PST-rör (mintgön propp) för P-Glukos. Dubbeletikettering på annat PST-rör får inte förekomma.

Provtagning av P-Glukos i PST-rör

För uppföljning av P-Glukos:
Centrifugeras inom 2 timmar.
Plasma behöver ej avskiljas om prov anländer till laboratoriet provtagningsdagen.
Avskiljd plasma hållbar 3 dygn i kyla.

För diagnos av diabetes:
Fasteprov bör centrifugeras inom 30 min och plasma avpipetteras till nytt rör före transport till laboratoriet.

Vid frågor kontakta:
Spec.BMA/Instruktör Martin Samuelsson
Martin.Samuelsson@regionhalland.se
Tfn: 035-13 18 05

Publicerad: 2022-09-09

Senast ändrad: