Direkt till innehållet

Erytropoetin och Androstendion – Nedläggning av analyser

LABORATORIET INFORMERAR - Klinisk kemi 220126

Förändring fr.o.m. 1 februari 2022

Analysinstrumentet där S-Erytropoetin (EPO) och S-Androstendion utförs tas nu ur bruk, och de ackrediterade analysmetoderna läggs ner vid Klinisk kemi Halland. De kommer därmed inte längre att kunna beställas i VAS.

S-Erytropoetin finns som ackrediterad analys vid Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg och S-Androstendion finns som ackrediterad analys vid Klinisk kemi, Labmedicin, Lund. Fr.o.m. 2022-02-01 kommer Analysförteckningen innehålla respektive laboratoriums provtagningsföreskrifter.

Observera att analysmetoder och tillhörande referensintervall blir förändrade jämfört med de analyser som har utförts av Klinisk kemi Halland.

 

Vid frågor kontakta:

Överläkare Jan Miller
Jan.Miller@regionhalland.se
Tfn: 035-13 15 85

Driftledare Rut Ekman
Rut.Ekman@regionhalland.se
Tfn 035-13 18 04

Publicerad: 2022-01-26

Senast ändrad: