Direkt till innehållet

Ny betydelse av I-gruppen vid resistensbestämning av bakterier

Laboratoriet informerar – Klinisk mikrobiologi 2020-04-03

Sedan 2019 tillämpas en ny definition för S/I/R såväl i Europa som i Sverige. Alla brytpunkter (gränsvärden) som används av mikrobiologiska laboratorier för att skilja mellan S, I, och R är relaterade till dos och administrationssätt. Syftet med den nya definitionen av I-gruppen är att öka antalet möjliga behandlingsalternativ hos bakterier med nedsatt känslighet för ett eller flera antibiotika. Den viktigaste förändringen är att I-gruppen (tidigare intermediär) numera kallas ”känslig med ökad antibiotikaexponering (I som i ”increased exposure”). Vid bedömning av resistensbesked ska I betraktas som ett lika effektivt alternativ som S, givet att en ökad exponering, ofta högre dos, kan ges.

Klinisk Mikrobiologi kommer nu att införa detta fullt ut i provsvaren. Förändringen får stor betydelse för ett fåtal bakterier/antibiotika. T ex behöver Pseudomonas aeruginosa/ciprofloxacin alltid högdos och kommer därför att besvaras I. Även Haemophilus influenzae/amoxicillin behöver högdos och besvaras I. Förändringen kommer också att påverka preparat som används inom slutenvården.

Råd för val av dosering är till största delen redan implementerat i terapirekommendationer och i ”Stora antibiotikaguiden” (från Strama Halland). För mer information om dosering vg se RAF:s (Referensgruppen för Antibiotikafrågor) hemsida under ”Doseringstabell för normal och högdos” https://www.sls.se/raf/

Vid frågor kontakta:
Emma Löfström, Klinisk mikrobiolog, emma.lofstrom@regionhalland.se
Ingegerd Sjögren, Mikrobiolog, ingegerd.sjogren@regionhalland.se

Publicerad: 2020-04-03

Senast ändrad: